23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 159-504202
Offentliggjort
21.08.2023
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Region Sjælland

Forhåndsmeddelelse om kommende udbud samt høring af udbudsmateriale vedrørende rammeaftale på server og storage


Region Sjælland

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Per Thomsen
E-mail: perht@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 93576602
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=375850&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Forhåndsmeddelelse om kommende udbud samt høring af udbudsmateriale vedrørende rammeaftale på server og storage

Sagsnr.: S&S 2024
II.1.2) Hoved-CPV-kode
48800000 Informationssystemer og servere
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Forhåndsmeddelelse server og storage (høring)

Kontrakt, kravspecifikation og prisblad sendes i høring, så potentielle tilbudsgivere kan give Ordregiver feed back på udbudsmaterialet

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30211500 CPU'er eller processorer
30233100 Lagerenheder til datamater
30234000 Lagermedier
30236110 Ram-hukommelser (Random access memory)
48780000 Programpakke til systemadministration, datalagerstyring og indholdsforvaltning
48820000 Servere
72130000 Konsulentvirksomhed vedrørende planlægning af databehandlingsanlæg
72590000 Professionel servicevirksomhed i forbindelse med edb
72591000 Udarbejdelse af serviceaftaler
72610000 Datamatsupporttjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Region Sjælland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Varsling af kommende udbud:

Forhåndsmeddelelse vedrørende rammeaftale på server og storage 2024 til 2028

Udbuddet gennemføres som offentligt udbud med forhandling og forventes offentliggjort i september måned 2023 med forventet tildeling januar 2024.

Høring af udbudsmateriale:

I forbindelse med forberedelserne af udbuddet gennemføres en høring blandt potentielle tilbudsgivere. Region Sjælland indbyder derfor alle potentielle leverandører til at deltage i gennemgang af materialet.

For at deltage i høringen fremsendes tilkendegivelse af interesse via Complete Tender Management CTM.

Materialet vil individuelt blive sendt i høring ved alle som har ønsket deltagelse via CTM.

Høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer af udbudsmaterialet bedes meget gerne indeholde uddybende forklaringer. Vi vil efterfølgende vurdere, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i udbudsmaterialet.

1) Høringsmateriale:

Udkast til udbudsmateriale, som sendes i høring, består af følgende dokumenter:

- Udkast til rammeaftale.

- Udkast til kravspecifikation

- Udkast til prisbilag.

2) Høringssvar:

Høringen gennemføres i udbudssystemet CTM.

Al kommunikation, herunder spørgsmål og svar vedrørende høringen, foregår via CTM.

3) Høringsfrist:

Høringssvar skal være modtaget i CTM senest 27. august 2023 kl. 23:30.

Efter dette tidspunkt vil det ikke længere være muligt at fremsende høringssvar i CTM.

4) Behandling af høringssvar:

Høringssvar vil blive behandlet fortroligt, dog med respekt for reglerne om aktindsigt.

Ordregiver vil eventuelt kontakte Leverandør for uddybende besvarelse af høringssvar, dette kan være via et dialogmøde.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
15/09/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/08/2023

Send til en kollega

0.047