23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 163-516441
Offentliggjort
25.08.2023
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

ATP

Udbud af Studiegæld-system - Informationsmøde


ATP

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: ATP
CVR-nummer: 43405810
Postadresse: Kongens Vænge 8
By: Hillerød
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Bernhard
E-mail: indkoeb@atp.dk
Telefon: +45 70111213
Fax: +45 48204800
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/210102507.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://atp.dk/
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af Studiegæld-system - Informationsmøde

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

I forbindelse med udbuddet af Studiegæld-system planlægger ATP et samlet udbud af udvikling, implementering, drift, support, vedligehold og videreudvikling af Studiegæld-system.

Som led i forberedelsen af udbuddet afholder ATP et fysisk informationsmøde med udgangspunkt i udvalgte temaer.

Informationsmødet finder sted tirsdag d. 12. september 2023 kl. 08:30-10:00 på adressen Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød.

Hvis I er interesserede i at deltage i informationsmødet, bedes I venligst bekræfte jeres deltagelse seneste tirsdag d. 5. september 2023 kl. 12:00 via kommunikationsmodulet i Mercell. I bedes i den forbindelse oplyse deltagernes navn og kontaktoplysninger. Deltagerne vil efterfølgende modtage yderligere praktisk information om mødet.

Af praktiske hensyn må hver leverandør maksimalt tilmelde tre (3) deltagere. ATP forbeholder sig ret til at afvise ikke-tilmeldte deltagere. 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
72232000 Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel
72250000 System- og supporttjenester
72253000 Help-desk og støttetjenester
72253100 Help-desk-tjenester
72253200 Systemsupport
72254000 Programmeltestning
72254100 Systemafprøvning
72260000 Programmelrelaterede tjenester
72261000 Programmelsupport
72262000 Programmeludvikling
72263000 Implementering af programmel
72265000 Konfigurering af programmel
72266000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
72267000 Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
72267100 Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi
72268000 Levering af programmel
72510000 Servicevirksomhed i forbindelse med drift af datamater
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

ATP opfordrer interesserede leverandører til at deltage i informationsmødet. Det vil være muligt at stille spørgsmål under informationsmødet.

Udbuddets genstand:

1. Systemet

Systemet Studiegæld skal håndtere tilbagebetalingen af studielån, der er udbetalt fra Uddannelses - og Forskningsstyrelsen samt håndtere tilbagebetalingskrav.

Systemet skal omfatte et fagsystem som skal dække de understøttende og fortrinsvis automatiserede funktionsbehov for ordningen såsom sagsstyring, dokumenthåndtering, opkrævning/inddrivelse, bogføring, indbetalinger, udbetalinger, renteberegning og regelhåndtering.

Ydermere skal Systemet omfatte en selvbetjeningsløsning (understøttelse af både mobile devises og pc) til Systemet for borgerne i Danmark og i udlandet med mulighed for simulering og bestilling af ændringer til lånet.

Systemet skal understøtte lovkrav til offentlig forvaltning, databeskyttelse, arkivering og regnskabsføring samt i relevant omfang specifikke lovkrav som følge af ordningen Studiegæld.

Ordningen Studiegæld nødvendiggør en række integrationer med registre og støttesystemer eks. CPR/CVR, NemKonto, SKAT, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, borger.dk, virk.dk og digital post, ATP- systemer, herunder BI-system (ATP BICC) og Navision Stat.

2. Løbende Ydelser

Leverandøren skal fra overtagelsesdagen levere løbende driftsydelser til ATP i form af:

A: Drift (infrastrukturdrift og applikationsdrift)

B: Vedligehold og support.

C: Videreudvikling af Systemet

D: Ophørsbistand

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/12/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/08/2023

Send til en kollega

0.078