23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 174-546371
Offentliggjort
11.09.2023
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Hovedstaden

Cytologi automatiseringsmodul


Region Hovedstaden

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Lasse Semler
E-mail: lasse.zimling.semler@regionh.dk
Telefon: +45 21371581
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Cytologi automatiseringsmodul

Sagsnr.: 23053661
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

BD Totalys multiprocessor udgør en essentiel del i den automatiserede proces af præparering, herunder tilsætning af densityvæske, centrifugering, afpippettering, og efterfølgende farvning af væskebaserede celleprøver til analyse i screeningsprogrammet for livmoderhalskræft som Patologiafdelingen på AHH varetager for hele Region Hovedstaden.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 280 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

BD Totalys multiprocessor udgør en essentiel del i den automatiserede proces af præparering, herunder tilsætning af densityvæske, centrifugering, afpippettering, og efterfølgende farvning af væskebaserede celleprøver til analyse i screeningsprogrammet for livmoderhalskræft som Patologiafdelingen på AHH varetager for hele Region Hovedstaden.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Der er afgivet ordre på supplerende leverancer hos den oprindelige leverandør under streng overholdelse af direktivets betingelser
Forklaring:

Indkøbet foretages som udskiftning af 1 af totalt 3 moduler af denne type i afdelingen grundet alder og hyppige nedbrud.

Idet modulet udgør en helhed af 3, vil det være højest byrdefuldt af skifte leverandør; da alle reagenser og utensilier, inklusive det kit som prøvetagende læge anvender og det udstyr som efter præparering benyttes til guidet punktscreening, kun passer til det system. Ved udbud og valg af anden leverandør til dette ene apparatur, vil det skabe vanskeligheder, idet det vil kræve at man skifter hele prøvetagningssystemet og de dertil hørende instrumenter inklusive adskillige mikroskoper og den automatiske punktscreening, en investering der vil være yderst kostbar.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
06/09/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Beckton Dickinson
By: Herlev
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 3 280 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Indkøbet foretages som udskiftning af 1 af totalt 3 moduler af denne type i afdelingen grundet alder og hyppige nedbrud.

Idet modulet udgør en helhed af 3, vil det være højest byrdefuldt af skifte leverandør; da alle reagenser og utensilier, inklusive det kit som prøvetagende læge anvender og det udstyr som efter præparering benyttes til guidet punktscreening, kun passer til det system. Ved udbud og valg af anden leverandør til dette ene apparatur, vil det skabe vanskeligheder, idet det vil kræve at man skifter hele prøvetagningssystemet og de dertil hørende instrumenter inklusive adskillige mikroskoper og den automatiske punktscreening, en investering der vil være yderst kostbar.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Tildeling af offentlig kontrakt: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/09/2023

Send til en kollega

0.047