23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 179-561558
Offentliggjort
18.09.2023
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Naturstyrelsen

Udbud af rammeaftale vedr. levering af arbejdsbeklædning og fodtøj


Naturstyrelsen

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Naturstyrelsen
CVR-nummer: 33157274
Postadresse: Førstballevej 2
By: Randbøl
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 7183
Land: Danmark
Kontaktperson: Alice Knudsen
E-mail: alikn@nst.dk
Telefon: +45 20429351
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.naturstyrelsen.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/250996
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Miljøministeriets departement
CVR-nummer: 12854358
Postadresse: Frederiksholms Kanal 26
By: København K
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1220
Land: Danmark
E-mail: anhla@mim.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.mim.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Miljøstyrelsen
CVR-nummer: 25798376
Postadresse: Tolderlundsvej 5
By: Odense C
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 5000
Land: Danmark
E-mail: mamal@mst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.mst.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammeaftale vedr. levering af arbejdsbeklædning og fodtøj

II.1.2) Hoved-CPV-kode
18100000 Erhvervsbeklædning, særlig arbejdsbeklædning og tilbehør
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af arbejdsbeklædning og fodtøj til Miljøministeriet, herunder Departementet, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
18200000 Ydertøj
18220000 Vejrfast beklædning
18230000 Diverse ydertøj
18310000 Underbeklædning
18330000 T-shirts og skjorter
18800000 Fodtøj
18811000 Vandtæt fodtøj
18830000 Beskyttelsesfodtøj
18440000 Hætter, kasketter m.v.
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omhandler forskellige typer af arbejdsbeklædning og fodtøj til relevante personalegrupper. Arbejdsbeklædning og fodtøj skal være velegnet til og understøtte, brugernes professionelle funktioner gennem hele arbejdstiden, såvel inden- som udendørs hele året rundt. Arbejdsopgaverne kan variere i forhold til ansættelsessted hos de enkelte styrelser.

Af personalegrupper kan bl.a. nævnes følgende: Biologer, ingeniører, opmålere, prøvetagere/teknikere, skovarbejdere og skovfogeder, håndværkere og kontorbetjente.

Beklædning og fodtøj består bl.a. af: Outdoortøj, arbejdstøj, sikkerhedsbeklædning og sikkerhedssko, profilbeklædning, hovedbeklædning, regntøj, waders, gummistøvler og arbejdssko mv.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Funktionalitet / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 40
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udbuddet opdeles ikke i delaftaler, idet ordregiver vurderer at de bestillende enheder, udelukkede har behov for at forholde sig til én leverandør ved bestilling, fakturering og varemodtagelse, samt ud fra økonomiske og miljømæssige hensyn.

Rammeaftalens maksimale værdi er 13.500.000 DKK ekskl. moms.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 135-429807
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud af rammeaftale vedr. levering af arbejdsbeklædning og fodtøj

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Det er ved gennemgang konstateret, at samtlige modtagne tilbud er ukonditionsmæssige, hvorfor udbuddet overgår til udbud med forhandling jf. udbudslovens § 61.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk) gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/09/2023

Send til en kollega

0.031