23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 183-572880
Offentliggjort
22.09.2023
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Københavns Universitet

Udbud på Server og Storage til Københavns Univeristet


Københavns Universitet

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Universitet
CVR-nummer: 29979812
Postadresse: Nørregade 10
By: København K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1165
Land: Danmark
Kontaktperson: Cecilie Toudal Pedersen
E-mail: cetp@adm.ku.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.ku.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/166597
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud på Server og Storage til Københavns Univeristet

Sagsnr.: 110-0044/23-7000
II.1.2) Hoved-CPV-kode
48800000 Informationssystemer og servere
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Københavns Universitet udbyder en 4-årig Rammeaftale på storage.

Den samlede maksimumværdi (indkøbsvolume) af køb på Rammeaftalen over 4 år er kr. 500.000.000,- ex moms.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 500 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1: Server

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30211500 CPU'er eller processorer
30233100 Lagerenheder til datamater
30234000 Lagermedier
30236110 Ram-hukommelser (Random access memory)
30237280 Strømforsyningstilbehør
48820000 Servere
72590000 Professionel servicevirksomhed i forbindelse med edb
72591000 Udarbejdelse af serviceaftaler
72610000 Datamatsupporttjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Københavns Universitet udbyder en rammekontrakt på henholdsvis servere og storage

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30%
Pris - Vægtning: 70%
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2: Storage

Delkontraktnr.: 2 Server
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30211500 CPU'er eller processorer
30233100 Lagerenheder til datamater
30234000 Lagermedier
30236110 Ram-hukommelser (Random access memory)
30237280 Strømforsyningstilbehør
48820000 Servere
72590000 Professionel servicevirksomhed i forbindelse med edb
72591000 Udarbejdelse af serviceaftaler
72610000 Datamatsupporttjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Københavns Universitet udbyder en rammeaftale på storage og server

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30%
Pris - Vægtning: 30%
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 114-354901
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Delaftale 1: Server

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Delaftale 2: Storage

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
15/09/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Atea A/S
CVR-nummer: 25511484
Postadresse: Lautrupvang 6
By: Ballerup
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2750
Land: Danmark
E-mail: brian.borella.wulf@atea.dk
Telefon: +45 70252550
Fax: +45 70252575
Internetadresse: http://www.atea.com
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 500 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 500 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Delaftale 2: Storage

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
15/09/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: COMM2IG A/S
CVR-nummer: 20719907
Postadresse: Kokkedal Industripark 104
By: Kokkedal
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2980
Land: Danmark
E-mail: mafr@comm2ig.dk
Telefon: +45 53394099
Fax: +45 45869501
Internetadresse: http://www.comm2ig.dk
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 500 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Delaftale 2: Storage

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
15/09/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: DCNET50.07
CVR-nummer: 21570540
Postadresse: Vassingerød Bygade 3
By: Lynge
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 3540
Land: Danmark
E-mail: ski5007@dcnet5007.dk
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 500 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 3 i lov nr. 492 af 12. maj 2010 om Klagenævnet for Udbud m.v. (med senere ændringer) må ordregiver tidligst indgå kontrakten efter udløbet af en standstill-periode på 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til samtlige tilbudsgivere om tildeling af kontrakten.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/09/2023

Send til en kollega

0.047