23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 185-579980
Offentliggjort
26.09.2023
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

KOMBIT A/S

FBS 2.0 forhåndsmeddelelse


KOMBIT A/S

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: KOMBIT A/S
CVR-nummer: 2452452345
Postadresse: Halfdansgade 8
By: København S
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Katrine Von Freiesleben
E-mail: kvf@kombit.dk
Telefon: +45 33349400
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kombit.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/128748
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=377907&B=KOMBIT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: KOMBIT fungerer som indkøbscentral og indkøber it-ydelser med danske kommuner som den primære målgruppe.

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

FBS 2.0 forhåndsmeddelelse

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

KOMBIT ønsker gennem udbud med forhandling at indgå kontrakt om implementering, udrulning, vedligeholdelse, drift og videreudvikling af version 2.0 af FBS (Fælles Bibliotekssystem).

KOMBIT ønsker at indkøbe et standardsystem, der har udviklet funktionalitet, som kan ibrugtages af bl.a. Folkebiblioteker, Kommunernes Pædagogiske Læringscentre (PLC) samt Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72212517 Udvikling af it-programmel
72232000 Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel
72250000 System- og supporttjenester
72263000 Implementering af programmel
72265000 Konfigurering af programmel
72267000 Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
72310000 Databehandling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

KOMBIT er i gang med at gennemføre en markedsdialog med interesserede leverandører til dialog om, hvorledes den kommende anskaffelse bedst gennemføres. Dette er en opfordring til at alle leverandører, som skulle have interesse i udbuddet tilmelder sig dialogmøderne. Ved interesse i udbuddet af FBS kan der rettes henvendelse til bibsys@kombit.dk.

KOMBIT har på møderne fokus på dialog, afklaring og demo af leverandørernes biblioteksløsning. KOMBIT fremsender forberedelsesmateriale forud for møderne.

Deltagelse i markedsdialogen har ingen betydning for den efterfølgende mulighed for at blive prækvalificeret til at byde på opgaven. Prækvalifikationen af det kommende udbud gennemføres således helt uafhængigt af ovenstående forløb og på baggrund af udvælgelseskriterier, der bliver fastlagt efter markedsdialogen, idet formålet med markedsdialogen alene er for ordregiver at opnå øget viden om og indsigt fra markedet på en række nærmere specificerede områder.

Efter gennemgangen af tilbagemeldinger på dialogemnerne vil en opsamling blive gjort tilgængelig.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/02/2024

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

KOMBIT opfordrer interesserede leverandører til løbende at holde sig opdateret via TED-databasen.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/09/2023

Send til en kollega

0.064