23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 188-586983
Offentliggjort
29.09.2023
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Fødevarestyrelsen

MALDI-TOF instrument, med tilhørende database, software og serviceaftale


Fødevarestyrelsen

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fødevarestyrelsen
CVR-nummer: 62534516
Postadresse: Stationsparken 31-33
By: Glostrup
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Trolle Rasmussen
E-mail: JETRA@fvst.dk
Telefon: +45 72275614
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Sider/forside.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

MALDI-TOF instrument, med tilhørende database, software og serviceaftale

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Fødevarestyrelsens laboratorium, Sektion for Mikrobiologi har ønske om anskaffelse af et MALDI-TOF-instrument og påtænker derfor at anskaffe et nyt MALDI-TOF-instrument, med tilhørende database, software og serviceaftale. Instrumentet skal primært benyttes til identifikation af isolater Systemet skal benyttes til prøver under akkrediterede forhold, og det skal derfor have et system der kan håndtere dette.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Fødevarestyrelsens laboratorium, Sektion for Mikrobiologi har ønske om anskaffelse af et MALDI-TOF-instrument og påtænker derfor at anskaffe et nyt MALDI-TOF-instrument, med tilhørende database, software og serviceaftale.

Instrumentet skal primært benyttes til identifikation af isolater

Systemet skal benyttes til prøver under akkrediterede forhold, og det skal derfor have et system der kan håndtere dette.

Det er helt centralt at systemet er ISO valideret og kan udveksle spektre med Bruker Biotyper software da vi er afhængige af dette i vores samarbejde med internationale og nationale referencelaboratorier.

Systemet skal give mulighed for:

- at lave sige egne massespec. referencer og biblioteker.

- Systemet har den størst mulige database, gerne > 4000 species

- at tilgå og dele rå spektre.

- subtypning

- subtypning af Staph. aureus for mecA-MRSA, da dette kan blive relevant for os i nær fremtid

- udveksling af spektra mellem veterinære laboratorier.

- genanvendelige plader.

- selvrensende ion-kilde.

- udvidelse af databaser, samt plugins til subtypning og resistensdetektion.

Desuden ønskes:

Garanti på 10 år for opgradering af udstyrets software.

Det skal være muligt at få teknisk hjælp til fejlmeldinger og reparationer inden for 48 timer.

100% garanti for en periode på 24 måneder fra levering

Fri installation og træning On Site

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Aftalen omfatter optioner på service af instrumentet

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Ordregiver har foretaget en markedsundersøgelse og vurderet, at der ikke er andre leverandører end Bruker som kan opfylde Ordregivers tekniske krav til instrumentet og den tilhørende database.

Ordregiver agter at indgå kontrakt med Bruker Nordic AB om levering af MBT Sirius instrument inklusivservice iht. Udbudsloven § 80 stk. 3 nr. 2. på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager.

1: Systemet skal være fuldt kompatibelt med Bruker Biotyper software og eksisterende biblioteker, da vi er afhængige af at kunne udveksle spektre med vores nationale og internationale samarbejdspartnere/referencelaboratorier som løbende udvikler og tilføjer til databasen.

2: Systemet skal være valideret mod ISO 16140-6 (DS/EN ISO 16140-6:2019: Mikrobiologiske undersøgelser i fødevarekæden – Metodevalidering – Del 6: Protokol til validering af alternative (patenterede) metoder til mikrobiologiske bekræftelses- og typningsprocedurer) til identifikation af Cronobacter spp, Samonella spp, Campylobacter and Listeria spp. & Listeria Monocytogenes. Meget gerne kombineret med en AOAC godkendelse.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: K22-0098
Betegnelse:

MALDI TOF 2023

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
22/09/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Bruker Nordic AB
Postadresse: Torshamnsgatan 44
By: Kista
NUTS-kode: SE Sverige
Postnummer: 164 40
Land: Sverige
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 500 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Oplysninger om klageprocedure kan findes i klagevejledning fra Klagenævn for Udbud på https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/09/2023

Send til en kollega

0.048