23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 189-591722
Offentliggjort
02.10.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Beskæftigelsesministeriet

LC-HRMS


Beskæftigelsesministeriet

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Beskæftigelsesministeriet
CVR-nummer: 10172748
Postadresse: Holmens Kanal 20
By: København K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1060
Land: Danmark
Kontaktperson: Heidi Laanstra
E-mail: hlaa@bm.dk
Telefon: +45 72205155
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://bm.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/308612
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=380324&B=BM
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=380324&B=BM
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

LC-HRMS

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38433100 Massespektrometer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kontrakten inkluderer en væskekromatograf, der er forbundet et højoresolutionsmassespektrometer (LC-HRMS). LC-HRMS-systemet skal anvendes til analyse af organiske stoffer (mindre molekyler) direkte i eller ekstrakter af forskellige prøvematerialer inkl. wipes, silikone-samplere, blod og urin. Udstyret vil blive brugt til en række nye kvantitative analyser (fx klorerede paraffiner) samt ’suspect screening’ og til en vis grad ’untargeted analysis’ af prøver fra arbejdspladser. Da niveauerne af miljøfremmede stoffer og forskellige eksponeringsmarkører kan være meget lave, stiller dette store krav til både udstyrets følsomhed men også opløsning (R) m.m., til identifikation af ukendte stoffer.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38430000 Apparater til fysisk eller kemisk analyse
38433000 Spektrometre
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten inkluderer en væskekromatograf, der er forbundet et højoresolutionsmassespektrometer (LC-HRMS). LC-HRMS-systemet skal anvendes til analyse af organiske stoffer (mindre molekyler) direkte i eller ekstrakter af forskellige prøvematerialer inkl. wipes, silikone-samplere, blod og urin. Udstyret vil blive brugt til en række nye kvantitative analyser (fx klorerede paraffiner) samt ’suspect screening’ og til en vis grad ’untargeted analysis’ af prøver fra arbejdspladser. Da niveauerne af miljøfremmede stoffer og forskellige eksponeringsmarkører kan være meget lave, stiller dette store krav til både udstyrets følsomhed men også opløsning (R) m.m., til identifikation af ukendte stoffer.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og Funktionalitet / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Analyse og Software / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Service og Træning / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 5
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Jf. udbudsbetingelserne.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der er ingen krav til dette punk, jf. udbudsbetingelserne.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse den samlede årsomsætning for de seneste tre afsluttede og godkendte regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimumsniveauet for egnethed for den samlede årsomsætning er én x kontraktsum (3.500.000 kr. ekskl. moms) beregnet som et gennemsnit af de tre regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive referencer for sammenlignelige opgaver.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimumsniveauet for egnethed er to referencer og referencer må højst være fem år gamle. Referencerne skal være relevante i forhold til den udbudte aftale.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Jf. udbudsbetingelserne.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/10/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/10/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Jf. udbudsbetingelserne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over tildeling af en kontrakt skal være indgivet 45 kalenderdage, efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har tildelt/indgået kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/09/2023

Send til en kollega

0.047