23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 191-597007
Offentliggjort
04.10.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

European Environment Agency (EEA)

EEA/COM/23/003 — Levering af av-, multimedie- og sociale medietjenester og -produkter til Det Europæiske Miljøagentur


European Environment Agency (EEA)

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Postadresse: Kongens Nytorv 6
By: Copenhagen
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1050
Land: Danmark
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.eea.europa.eu
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=15503
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=15503
I.4) Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EEA/COM/23/003 — Levering af av-, multimedie- og sociale medietjenester og -produkter til Det Europæiske Miljøagentur

Sagsnr.: EEA/2023/OP/0037
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72212500 Udvikling af kommunikations- og multimedieprogrammel
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Formålet med dette udbud er at yde støtte til EEA på området for multimedie- og av-tjenester, herunder aktiviteter og produkter i forbindelse med sociale medier. EEA's kommunikationsmål omfatter prioritering af innovation og indvirkning, dvs. 1) at innovere i vores kommunikationstilgange for at imødekomme interessenternes krav og for at følge med i ændringerne i, hvordan folk får adgang til og bruger information, 2) at maksimere virkningen af EEA-Eionets arbejde. Vi bestræber os på at sikre, at vores viden når frem til det rette publikum på det rette tidspunkt og på de rigtige platforme, og at vi er i stand til at udvide vores opsøgende arbejde til nye målgrupper.

Produkterne omfatter videoer, animationer, GIF'er, diapositiver, stillbilleder, infografikker, udvikling og udsendelse af podcasts samt mediekampagner.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 EUR
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72212500 Udvikling af kommunikations- og multimedieprogrammel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Se venligst udbudsdokumenterne.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering af av-, multimedie- og sociale medietjenester og -produkter til Det Europæiske Miljøagentur.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 EUR
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Indledende varighed på 24 måneder. Forlænges automatisk højst to (2) gange for en periode på 12 (tolv) måneder hver.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Se venligst udbudsdokumenterne.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se venligst udbudsdokumenterne.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Se venligst udbudsdokumenterne.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/10/2023
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 31/10/2023
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Buddene vil blive åbnet elektronisk på datoen og tiden anført i udbudsbekendtgørelsen. Én repræsentant fra hver tilbudsgiver kan deltage i åbningen. Anmodninger skal sendes pr. e-mail til procurement@eea.eu senest den 30. oktober 2023 kl. 12.00 CET.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Se venligst udbudsdokumenterne.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Se venligst udbudsdokumenterne. I tilfælde af manglende tilgængelighed eller forstyrrelser i driften af de elektroniske kommunikationsmidler, der er angivet i afsnit I.3), inden for de sidste fem kalenderdage før fristen for modtagelse angivet i afsnit IV.2.2), forbeholder den ordregivende myndighed sig retten til at forlænge denne frist og offentliggøre udvidelsen på internetadressen anført i afsnit I.3) uden forudgående offentliggørelse af en berigtigelse til denne bekendtgørelse. Økonomiske aktører, der er interesserede i dette udbud, opfordres til at tilmelde sig udbuddet på adressen i afsnit I.3) for at blive underrettet, når nye oplysninger eller dokumenter offentliggøres.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 Avenue du Président Robert Schuman
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Internetadresse: https://www.ombudsman.europa.eu/en/home
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se venligst udbudsdokumenterne.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/09/2023

Send til en kollega

0.062