23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 195-610781
Offentliggjort
10.10.2023
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Nyt indberetningssystem til Redningsberedskaberne


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne Mai Bruun Thude
E-mail: fmi-sd-adt18@mil.dk
Telefon: +45 23202472
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9d89f025-fc97-4533-b57b-935c299b6a84/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Nyt indberetningssystem til Redningsberedskaberne

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (herefter FMI) forventer at anskaffe et nyt indberetningssystem til Redningsberedskaberne. FMI forventer at gennemføre udbuddet efter udbudsloven (lov. nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer).

-

Som en del af processen for tilrettelæggelsen af udbuddet vedr. anskaffelsen, beder FMI derfor om at potentielle interesserede virksomheder deltager i en tidlig markedsundersøgelse. FMI gennemfører markedsundersøgelsen og det forventede efterfølgende udbud via Ethics udbudsplatformen (www.ethics.dk), hvorfor FMI beder deltagere om at sende deres besvarelser igennem denne platform. Oprettelse som bruger er gratis. FMI ser gerne, at besvarelser modtages inden d. 23.10.2023, kl. 13:00.

-

Nærværende forhåndsmeddelelse igangsætter ikke selve udbuddet, men er blot en invitation til deltagelse i markedsundersøgelsen. Yderligere information kan læses i markedsundersøgelsesdokumentet (RFI).

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
48000000 Programpakker og informationssystemer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se pkt. ll.1.4) samt markedsundersøgelsesdokumentet (RFI)

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/02/2024

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/10/2023

Send til en kollega

0.031