23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 196-613748
Offentliggjort
11.10.2023
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Økonomistyrelsen

Genudbud af kontrakt om drift, vedligehold og videreudviklingen af Statens Budgetsystem


Økonomistyrelsen

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Økonomistyrelsen
CVR-nummer: 10213231
Postadresse: Landgreven 4
By: København K
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1301
Land: Danmark
Kontaktperson: Lasse Bo Szuwalski Hansen
E-mail: lahan@oes.dk
Telefon: +45 29358634
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7f55956c-e5a2-4f39-9da5-7f67df120619/homepage
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7f55956c-e5a2-4f39-9da5-7f67df120619/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Genudbud af kontrakt om drift, vedligehold og videreudviklingen af Statens Budgetsystem

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Tilmelding til markedsdialog om genudbud af drift, vedligehold og videreudviklingen af Statens Budgetsystem

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72222300 Tjenesteydelser i forbindelse med informationsteknologi
72240000 Systemanalyse og programmering
72510000 Servicevirksomhed i forbindelse med drift af datamater
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
72610000 Datamatsupporttjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Genudbud af kontrakt om drift, vedligehold og videreudviklingen af Statens Budgetsystem.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
03/06/2024

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Økonomistyrelsen har igangsat en analyse til forberedelse af det kommende genudbud af drift, vedligehold og videreudviklingen af Statens Budgetsystem (SBS). Til denne analyse ønsker Økonomistyrelsen at modtage input fra markedet og inviterer derfor til markedsdialog.

SBS blev idriftsat i 2018 og er udviklet i samarbejde med KMD A/S. Systemet drives på en samlet kontrakt vedr. drift, vedligehold og videreudvikling af KMD. Kontrakten udløber i sommeren 2025. SBS er baseret på SAP PBC, SAP BW on Hana med et Ex-cel-brugerinterface.

Brugerne består af medarbejdere med økonomiansvar, herunder budgetansvarlige, økonomifunktioner og ledelsen i institutioner og ministerier, som er involveret i bud-get-, udgiftsopfølgnings- og finanslovsarbejdet. Løsningen har i dag omkring 1200 unikke brugere i omkring 150 statslige institutioner.

Leverandører kan henvende sig for at udleveret et baggrundsbilag med nærmere tekniske specifikationer.

Om processen:

Økonomistyrelsen ønsker at afsøge og kortlægge mulighederne ift. Økonomistyrelsens konkrete behov samt optimere vilkår for opgavens udførelse, som skal være afspejlet i et fremtidigt udbudsmateriale, der kan danne grundlag for en efterfølgende konkurren-ceudsættelse.

I den proces ønsker Økonomistyrelsen at drøfte opgaven og vilkårene for udførelsen, samt at få større indsigt i om - og i givet fald hvordan - markedet bedst muligt kan imødekomme de krav, der vil blive stillet, samt om kontrakten kan eller bør indkøbes gennem Staten og Kommunernes indkøbsservice A/S.

Økonomistyrelsen ønsker også indsigt i, hvilke krav og vilkår som må formodes at have den største betydning for prissætningen af opgaven i såvel op- og nedadgående retning, herunder vilkår for arbejdets tilrettelæggelse og udførelse.

Leverandører til markedsdialog:

Økonomistyrelsen forventer at gennemføre op til fire dialogmøder. Vi vil særligt lægge vægt på at have dialog med leverandører, som:

i) har erfaring med at levere drift, vedligehold og videreudvikling af SAP-løsninger til større virksomheder og/eller offentlige myndigheder - det til-stræbes, at de udvalgte dialogdeltagere har en viden om den offentlige sektor.

Økonomistyrelsen vil udsende en spørgeramme i forbindelse med invitationen til del-tagelse i markedsdialogen. Møderne vil blive tilrettelagt på en sådan måde, at alle delta-gere får de samme oplysninger, og spørgsmålene stilles med udgangspunkt i spørgerammen.

Dialogens rammer:

Markedsdialogen vil blive afholdt inden for rammerne af udbudslovens § 39, herunder særligt under iagttagelse af ligebehandlingsprincippet.

Mødevarighed: Markedsdialogmøderne forventes at vare maksimalt én time og afholdes hos Økonomistyrelsen i uge 44 2023.

Mødeantal: Der forventes afholdt møder med op til fire virksomheder.

Skriftlig høring: De aktører, der ikke udvælges til at deltage på markedsdialogmøderne, men som har vist interesse for dialogen, vil få tilbudt at give et skriftligt svar på den spørgeramme, som anvendes ved markedsdialogmøderne.

Såfremt du ønsker at deltage i markedsdialogen, skal du sende en e-mail herom til Lasse Bo Szuwalski Hansen på lahan@oes.dk.

Fristen for indmeldinger om ønsket deltagelse er 23. oktober 2023 kl. 10.00.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/10/2023

Send til en kollega

0.031