23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 199-624418
Offentliggjort
16.10.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

VandCenter Syd A/S - IT, El & SRO, Vandværksvej

Udbud af el-artikler


VandCenter Syd A/S - IT, El & SRO, Vandværksvej

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: VandCenter Syd A/S - IT, El & SRO, Vandværksvej
CVR-nummer: 17414003
Postadresse: Vandværksvej 7
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Sara Albæk
E-mail: sal@samaqua.dk
Telefon: +45 63132320
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.vandcenter.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://www.vandcenter.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: VandCenter Syd A/S - IT, El & SRO, Skt. Jørgensgade
CVR-nummer: 17414003
Postadresse: Skt. Jørgens Gade 213
By: Odense C
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Sara Albæk
E-mail: sal@samaqua.dk
Telefon: +45 20236155
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.vandcenter.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://www.vandcenter.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: VandCenter Syd A/S - IT, El & SRO, Hjorslevvej
CVR-nummer: 17414003
Postadresse: Hjorslevvej 25
By: Otterup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5450
Land: Danmark
Kontaktperson: Sara Albæk
E-mail: sal@samaqua.dk
Telefon: +45 20236155
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.vandcenter.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://www.vandcenter.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: FFV Energi & Miljø A/S
CVR-nummer: 25604822
Postadresse: Korsvangen 6A
By: Ringe
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5750
Land: Danmark
Kontaktperson: Sara Albæk
E-mail: sal@samaqua.dk
Telefon: +45 20236155
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ffv.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://www.ffv.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: FFV Spildevand A/S
CVR-nummer: 26514851
Postadresse: Korsvangen 6A
By: Ringe
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5750
Land: Danmark
Kontaktperson: Sara Albæk
E-mail: sal@samaqua.dk
Telefon: +45 20236155
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ffv.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://www.ffv.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: FFV Varme A/S
CVR-nummer: 26721059
Postadresse: Værkmestervej 1
By: Faaborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5600
Land: Danmark
Kontaktperson: Sara Albæk
E-mail: sal@samaqua.dk
Telefon: +45 20236155
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ffv.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://www.ffv.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: FFV Vand A/S
CVR-nummer: 26506220
Postadresse: Korsvangen 6A
By: Ringe
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5750
Land: Danmark
Kontaktperson: Sara Albæk
E-mail: sal@samaqua.dk
Telefon: +45 20236155
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ffv.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://www.ffv.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nyborg Forsyning A/S
CVR-nummer: 25535456
Postadresse: Gasværksvej 2
By: Nyborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5800
Land: Danmark
Kontaktperson: Sara Albæk
E-mail: sal@samaqua.dk
Telefon: +45 20236155
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.nfs.as/
Internetadresse for køberprofilen: https://www.nfs.as/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nyborg Vand A/S
CVR-nummer: 29826870
Postadresse: Gasværksvej 2
By: Nyborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5800
Land: Danmark
Kontaktperson: Sara Albæk
E-mail: sal@samaqua.dk
Telefon: +45 20236155
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.nfs.as/
Internetadresse for køberprofilen: https://www.nfs.as/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nyborg Varme A/S
CVR-nummer: 29826641
Postadresse: Gasværksvej 2
By: Nyborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5800
Land: Danmark
Kontaktperson: Sara Albæk
E-mail: sal@samaqua.dk
Telefon: +45 20236155
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.nfs.as/
Internetadresse for køberprofilen: https://www.nfs.as/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nyborg Spildevand A/S
CVR-nummer: 29826978
Postadresse: Gasværksvej 2
By: Nyborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5800
Land: Danmark
Kontaktperson: Sara Albæk
E-mail: sal@samaqua.dk
Telefon: +45 20236155
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.nfs.as/
Internetadresse for køberprofilen: https://www.nfs.as/
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/samaqua/tenderinformationshow.aspx?Id=148548
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af el-artikler

Sagsnr.: 148548
II.1.2) Hoved-CPV-kode
31000000 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb og levering af el-artikler til VandCenter Syd A/S, FFV Energi og Miljø A/S samt Nyborg Forsyning A/S. Tilbudsgiver skal tilbyde et professionelt sortiment indenfor kabler, ledninger, PLC-komponenter, frekvensomformere, , strømforsyninger, relæer, komponenter til tavleopbygning og værktøj. Ordregiver ønsker adgang til Tilbudsgivers fulde sortiment inden for el-artikler. De nærmere betingelser og krav fremgår af udbudsmaterialet. 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31212000 Automatiske afbrydere
31221000 Elektriske relæer
31600000 Eludstyr
44322400 Fastgørelsesanordninger til kabler
31300000 Isolerede ledninger og kabler
44300000 Kabler, tråd og hermed beslægtede varer
31214100 Kontakter
31214130 Sikkerhedsafbrydere
31211310 Strømafbrydere
44322000 Tilbehør til kabler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Fyn

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb og levering af el-artikler til VandCenter Syd A/S, FFV Energi og Miljø A/S samt Nyborg Forsyning A/S. Tilbudsgiver skal tilbyde et professionelt sortiment indenfor kabler, ledninger, PLC-komponenter, frekvensomformere, , strømforsyninger, relæer, komponenter til tavleopbygning og værktøj. Ordregiver ønsker adgang til Tilbudsgivers fulde sortiment inden for el-artikler. De nærmere betingelser og krav fremgår af udbudsmaterialet. 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/10/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 31/10/2023
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud aflevere et ESPD, hvori tilbudsgiver skal afgive erklæringer om, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudsloven §§ 134a-136 samt de i ESPD’et afkrydsede frivillige udelukkelsesgrunde, jf. Udbudsloven § 137. I forbindelse med udbuddet gælder EU-forordning 576/2022 art. 1, nr. 23), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af art. 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland mv. Der henvises til EU-forordning 576/2022 for bestemmelsens nærmere ordlyd og omfang. Ordregiver er berettiget til at kræve dokumentation for tilbudsgiver og evt. underleverandørers etableringssted, ejerforhold og andre oplysninger af relevant for overholdelsen af forbuddet på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1.Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/10/2023

Send til en kollega

0.047