23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 201-631826
Offentliggjort
18.10.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Københavns Universitet

Udbud på Netværkskomponenter til københavns Universitet


Københavns Universitet

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Universitet
CVR-nummer: 29979812
Postadresse: Nørregade 10
By: København K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1165
Land: Danmark
Kontaktperson: Cecilie Pedersen
E-mail: cetp@adm.ku.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.ku.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/166597
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=381557&B=KU
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=381557&B=KU
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud på Netværkskomponenter til københavns Universitet

Sagsnr.: 2023-191503
II.1.2) Hoved-CPV-kode
32000000 Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører en Rammeaftale på levering af Netværksudstyr, support og service. Formålet med udbuddet er at konkurrenceudsætte forbrug af netværksudstyr med dertil hørerende service og support. På denne baggrund, vil Rammeaftalen skulle hjælpe Ordregiver med at opnå at dækket sit behov for indkøb af netværksudstyr, support og service. Det er derfor afgørende for Ordregiver, at tilbudsgiverne i deres tilbud fokuserer på at kunne tilbyde kompatibelt netværksudstyr til KUs datacentre.

Den samlede maksimumværdi af køb på Rammeaftalen over 4 år er kr. 50.000.000,- ex moms.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32000000 Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører en Rammeaftale på levering af Netværksudstyr, support og service. Formålet med udbuddet er at konkurrenceudsætte forbrug af netværksudstyr med dertil hørerende service og support. På denne baggrund, vil Rammeaftalen skulle hjælpe Ordregiver med at opnå at dækket sit behov for indkøb af netværksudstyr, support og service. Det er derfor afgørende for Ordregiver, at tilbudsgiverne i deres tilbud fokuserer på at kunne tilbyde kompatibelt netværksudstyr til KUs datacentre.

Den samlede maksimumværdi af køb på Rammeaftalen over 4 år er kr. 50.000.000,- ex moms.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 122-387345
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/11/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 16/02/2024
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/11/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
By: Toldboden 2
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/10/2023

Send til en kollega

0.031