23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
19.10.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Kalundborg Kommune

- Etablering af offentligt tilgængelige ladestandere


Kalundborg Kommune

OpgavebeskrivelseKalundborg Kommune skal jf. ladestanderbekendtgørelsen (BEK nr. 181 af 05/03/2020) sikre, at der inden 2025 opstilles minimum 1 ladestander på matrikler med over 20 parkeringspladser, og hvor kommunen er bygningsejer.
Nærværende udbud foretages med baggrund i AFI-loven (lov nr. 412 af 4. april 2022 om infrastruktur for alternative drivmidler til transport) og i henhold til følgende to bekendtgørelser tilknyttet loven:
1) Bekendtgørelse om ordregiveres indgåelse af aftaler om retten til at virke som operatør af offentligt tilgængelige ladepunkter (BEK nr. 1073 af 28/06/2022)
2) Udbuddet annonceres på Udbud.dk, og på Kalundborg Kommunes hjemmeside jf.
BEK nr. 1073 af 28/06/2022 bekendtgørelse om ordregivers indgåelse af aftaler om retten til at virke som operatør af offentligt tilgængelige ladepunkter § 2 stk. 1.
Der indgås aftale med ladestanderoperatørene med baggrund i udkast til koncessionskontrakt.
Kontrakten indgås med det formål, at Operatøren etablerer og stiller ladepunkter til rådighed for elbiltrafikanterne på de i udbudsmaterialet angivne lokaliteter jf. bilag 2-Tilbudsskema.
Etablering af ladepladser omfatter trækrør- og kabelføring, tilslutning, inkl. bidrag, fundament og montage. Reetablering er ligeledes en del af ydelsen. En parkeringsplads/parkeringsbås
tæller som et ladeudtag.
Driftsperioden omfatter drift og vedligeholdelse af ladestandere, herunder sikring af ladestandernes funktionalitet.
Kalundborg Kommune har ikke afsat midler til at kunne delfinansierer de i materialet beskrevet lokationer. Det påhviler derfor ladeoperatøren selv at skulle finansiere opsætning m.m.
Kalundborg Kommune skal gøre opmærksom på, at der er truffet politisk beslutning i spørgsmålet om gæsteprincippet. Bilag 4 – Gæsteprincip for gravetilladelser. Tager ladeoperatøren forbehold for dette, anses tilbuddet som ikke konditionsmæssigt.
Annonceret19. oktober 2023 12:00:00 CEST
Deadline13. november 2023 12:00:00 CET
UdbudstypeMindre danske udbud
OpgavetypeTjenesteydelser
UdbudsformAndet
CPV kode51112000, 51000000, 51110000, 51112100
MyndighedstypeKommune

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmaterialehttp://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/382984

Tildelings- og udvælgelseskriterier

TildelingskriterierLaveste pris
UdvælgelseskriterierFormålet er at etablere offentlig tilgængelige ladepunkter på placeringer opdelt i 6 delkontrakter (distrikter).
Detaljeret oversigt over delaftaler fremgår af bilag 2 – Tilbudsskema.
Ladeoperatørerne kan afgive tilbud på en, flere eller alle de udbudte delkontrakter.
Det vil ikke være muligt at en ladeoperatør vinder alle delkontrakter. En operatør kan højst tildeles 2 delkontrakter.
Ladeoperatørerne skal give tilbud på hele delkontrakten. Det er muligt at angive om
ladeoperatøren ønsker at sætte flere ladestandere op end den ene som er omfattet af ladestanderbekendtgørelsen på hver lokation. Dette angives i bilag 2 - Tilbudsskema.
Tilbuddet inkl. alle bilag skal uploades og sendes igennem udbudssystemet inden den i pkt. 5 - Tidsplan angivne tilbudsfrist. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.
Tilbuddet skal indeholde:
• Udfyldt tilbudsskema – Bilag 2
• Udfyldt Rusland egen-erklæring - Bilag 5
• Udfyldt tro- og loveerklæring - Bilag 6
• Bilag fra ladeoperatøren med eventuel nærmere beskrivelse, billeder mm.
Ordregiver vil tildele efter den ladeoperatør, der tilbyder den bedste gennemsnitspris.
Vægtningen er som følger:
• Pris pr. kWh for ad-hoc brugere 100 %
Ad. Pris pr. kWh for ad-hoc brugere:
Det vil sige, pris pr. kWh for ad-hoc brugere vægtes med 100%.
Ladeoperatøren skal angive den pris de pt. opkræver pr. kWh. For en 22kW og 50-99kW ladestander.
Ad-hoc prisen for 22kW og 50-99kW ladestanderne vil blive sammenlagt og divideret med to, så en gennemsnitspris fremkommer.
Ladeoperatøren skal i tilbudsskemaet bilag 2 udfylde kolonnerne. Ladeoperatøren skal prioritere delaftalerne med tallene fra 1‐6, hvor 1 er højeste prioritet og 6 laveste prioritet. Delaftalerne må ikke prioriteres med samme talværdi.
Den samlede gennemsnitspris beregnes for alle konditionsmæssige tilbud. Ladeoperatøren med den laveste pris tildeles delkontrakterne efter deres prioritering. En enkelt operatør kan max vinde 2 delkontrakter, hvorefter de næste 2 delkontrakter tildeles operatøren med
den næst laveste gennemsnitspris osv.
Hvis det konstateres, at samme ladeoperatør står til at vinde tre eller flere delaftaler, vil tildelingen foregå efter ladeoperatørens prioritering.
Ladeoperatører med den laveste gennemsnitspris på de enkelte delaftaler identificeres, og tildeling sker på baggrund af nedennævnte relevante scenarier a‐b:
a. Ingen ladeoperatører står til at vinde flere delkontrakter end 2. Delaftalerne
tildeles den ladeoperatør, der på de enkelte delkontrakter har opnået den
laveste pris.
b. Én eller to ladeoperatører står til at vinde flere end to delkontrakter. Tildelingen vil foregå efter ladeoperatørens prioritering. (Der hvor kun én ladeoperatør har afgivet tilbud på en delaftale kan ladeoperatøren i så fald tildeles 3.)

Kontaktperson

NavnMarcus Vallentin
Telefon+45 59534951
E-mailmava@kalundborg.dk

Ordregiver

NavnKalundborg Kommune
AdresseHolbækvej 141B
4400 Kalundborg
DK
Telefon+45 59535136
E-mailmava@kalundborg.dk
WWWhttp://www.kalundborg.dk

Send til en kollega

0.033