23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 203-634441
Offentliggjort
20.10.2023
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Biblioteksmaterialer


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse har til formål at reducere fristen for modtagelse af bud

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: Pakkerivej 6
By: Valby
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Trine Eriksen Mabil
E-mail: trem@ski.dk
Telefon: +45 20673053
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ski.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/366da972-ad2b-4b6e-9257-c84e72e72162/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/366da972-ad2b-4b6e-9257-c84e72e72162/homepage
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/366da972-ad2b-4b6e-9257-c84e72e72162/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Centraliserede indkøbsaktiviteter (Indkøbscentral)

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Biblioteksmaterialer

Sagsnr.: 50.05
II.1.2) Hoved-CPV-kode
22000000 Tryksager og beslægtede produkter
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

SKI planlægger at genudbyde 50.05 Biblioteksmaterialer, som pt. er fordelt på to rammeaftaler med i alt 8 delaftaler. I det kommende udbud reduceres antallet af delaftaler til 6, som samles under een rammeaftale, og varigheden af delaftalerne afstemmes til samtidigt udløb i 2028. Sortimentet omfatter forskellige klargøringsydelser, der skal sikre, at det indkøbte materiale kan indgå i bibliotekernes materialesamling, uden at bibliotekerne skal foretage sig yderligere, herunder bl.a. forstærkning af bøgerne med omslag, påsættelse af etiketter o.lign. Nærmere oplysninger om delaftalerne vil fremgå af udbudsmaterialet, når rammeaftalen udbydes. Rammeaftalen vil være forpligtende for de af SKI's kunder, som på forhånd har tilsluttet sig aftalen. Aftalen vil kunne anvendes frivilligt af stat/regioner. Der vil blive stillet krav, som bidrager til en mere klimabevidst aftale, og antallet af leveringsdage vil blive reduceret. Teknisk dialog forventes igangsat ultimo okt./primo nov. 2023.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Danske bøger og noder

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
22100000 Trykte bøger, brochurer og foldere
22110000 Trykte bøger
22113000 Biblioteksbøger
22114000 Ordbøger, kort, nodehæfter og andre bøger
22120000 Publikationer
22114100 Ordbøger
22114200 Atlasser
22114400 Trykte noder
22114500 Leksika
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Offentligt udbud af rammeaftale med 6 delaftaler, med en leverandør pr. delaftale. Der kan bydes på alle 6 delaftaler. Med henblik på genetablering af ens aftalevarighed for alle delaftaler vil delaftale 1 blive udbudt med en maksimal varighed af 38 måneder, mens delaftale 2-6 vil have sædvanlig maksimal varighed på 48 måneder, hvis forlængelsesoptionerne udnyttes fuldt ud.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delaftale 1 kan forlænges med 1 x 14 måneder og vil således have en maksimal varighed af i alt 38 måneder, hvis forlængelsen udnyttes.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11) Oplysninger om optioner
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udenlandske bøger og noder

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
22100000 Trykte bøger, brochurer og foldere
22113000 Biblioteksbøger
22114000 Ordbøger, kort, nodehæfter og andre bøger
22114400 Trykte noder
22114500 Leksika
22114100 Ordbøger
22114200 Atlasser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Offentligt udbud af rammeaftale med 6 delaftaler, med en leverandør pr. delaftale. Der kan bydes på alle 6 delaftaler. Med henblik på genetablering af ens aftalevarighed for alle delaftaler vil delaftale 1 blive udbudt med en maksimal varighed af 38 måneder, mens delaftale 2-6 vil have sædvanlig maksimal varighed på 48 måneder, hvis forlængelsesoptionerne udnyttes fuldt ud.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delaftale 2 - 6 kan forlænges med 2 x 12 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11) Oplysninger om optioner
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Danske og udenlandske seriepublikationer

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
22100000 Trykte bøger, brochurer og foldere
22110000 Trykte bøger
22113000 Biblioteksbøger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Offentligt udbud af rammeaftale med 6 delaftaler, med en leverandør pr. delaftale. Der kan bydes på alle 6 delaftaler. Med henblik på genetablering af ens aftalevarighed for alle delaftaler vil delaftale 1 blive udbudt med en maksimal varighed af 38 måneder, mens delaftale 2-6 vil have sædvanlig maksimal varighed på 48 måneder, hvis forlængelsesoptionerne udnyttes fuldt ud.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delaftale 2 - 6 kan forlænges med 2 x 12 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11) Oplysninger om optioner
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Musik, film og spil

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32353100 Plader
32353200 Musikkassetter
32353000 Lydoptagelser
32354000 Film
48911000 Computerspilprogrampakke
48912000 Børneegnede produkter
37532000 Videospil
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Offentligt udbud af rammeaftale med 6 delaftaler, med en leverandør pr. delaftale. Der kan bydes på alle 6 delaftaler. Med henblik på genetablering af ens aftalevarighed for alle delaftaler vil delaftale 1 blive udbudt med en maksimal varighed af 38 måneder, mens delaftale 2-6 vil have sædvanlig maksimal varighed på 48 måneder, hvis forlængelsesoptionerne udnyttes fuldt ud.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delaftale 2 - 6 kan forlænges med 2 x 12 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11) Oplysninger om optioner
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Klargjorte klassesæt og taskebøger

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
22110000 Trykte bøger
22111000 Skolebøger
22112000 Lærebøger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Offentligt udbud af rammeaftale med 6 delaftaler, med en leverandør pr. delaftale. Der kan bydes på alle 6 delaftaler. Med henblik på genetablering af ens aftalevarighed for alle delaftaler vil delaftale 1 blive udbudt med en maksimal varighed af 38 måneder, mens delaftale 2-6 vil have sædvanlig maksimal varighed på 48 måneder, hvis forlængelsesoptionerne udnyttes fuldt ud.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delaftale 2 - 6 kan forlænges med 2 x 12 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11) Oplysninger om optioner
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Ikke-klargjorte klassesæt og taskebøger

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
22110000 Trykte bøger
22111000 Skolebøger
22112000 Lærebøger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Offentligt udbud af rammeaftale med 6 delaftaler, med en leverandør pr. delaftale. Der kan bydes på alle 6 delaftaler. Med henblik på genetablering af ens aftalevarighed for alle delaftaler vil delaftale 1 blive udbudt med en maksimal varighed af 38 måneder, mens delaftale 2-6 vil have sædvanlig maksimal varighed på 48 måneder, hvis forlængelsesoptionerne udnyttes fuldt ud.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delaftale 2 - 6 kan forlænges med 2 x 12 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11) Oplysninger om optioner
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/03/2024

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 6
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.5) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Nærværende forhåndsmeddelelse har dels til formål at kunne forkorte fristen for modtagelse af tilbud, hvis dette måtte vurderes nødvendigt, dels at indkalde til teknisk dialog. Oplysningerne i denne bekendtgørelse er baseret på den forventede tilrettelæggelse af udbuddet. Der kan ske ændringer i de anførte oplysninger, fx i forhold til delaftaler, sortiment, offentliggørelse, procedure, m.v. inden udbuddet offentliggøres, blandt andet som følge af den tekniske dialog. For yderligere oplysninger, henvises til SKI.dk, hvor der løbende orienteres om vigtige forhold samt datoer vedrørende udbuddet, herunder den tekniske dialog. Formålet med den tekniske dialog er at give potentielle tilbudsgivere og andre relevante markedsaktører lejlighed til at komme med input til det foreløbige udkast til udbudsmaterialet og tilvejebringe værdifuld viden om cost-drivere og eventuelle uhensigtsmæssigheder, som med fordel kan udelades i det endelige udbudsmateriale. Dialogen finder sted via Ethics.dk, hvor relevante dele af det foreløbige udbudsmateriale også vil være tilgængeligt. Her vil det også være beskrevet, hvordan potentielle tilbudsgiveres og markedsaktørers spørgsmål og kommentarer til materialet kan afgives. SKI opfordrer potentielle tilbudsgivere og markedsaktører til at kommenterer på de tilgængelige dele af materialet, idet det på dette tidspunkt i proceduren er muligt at påvirke udbudsmaterialets indhold. SKI er ikke forpligtet til at imødekomme indkomne ønsker til udbudsmaterialet, men vil dog med interesse vurdere hensigtsmæssigheden af alle indkomne kommentarer og ændringsforslag, såvel som kommercielle konsekvenser ved disses indarbejdelse i udbudsmaterialet. Høringsfasen har alene til formål at give SKI input til udkastet til udbudsmaterialet for at sikre, at den kommende rammeaftale får et kommercielt fornuftigt indhold, som afspejler kundernes behov og markedets formåen. Der vil således ikke blive tale om dialog i traditionel forstand, hvor SKI besvarer de modtagne input, medmindre der er behov for uddybning. Potentielle tilbudsgivere skal være opmærksomme på, at de ved kommentering af udkastet til udbudsmaterialet accepterer, at SKI kan anvende alle fremsendte oplysninger i det endelige udbudsmateriale eller på anden måde offentliggøre dem i anonymiseret form. SKI skal derfor opfordre til ikke at fremsende fortrolige oplysninger. Det er ikke en forudsætning for efterfølgende at kunne deltage i udbuddet, at man deltager i den tekniske dialog.

Den tekniske dialog gennemføres på https://www.ethics.dk/ethics/eo#/366da972-ad2b-4b6e-9257-c84e72e72162/homepage i perioden fra ultimo oktober til medio november.

Arbejdets art og omfang, arten og mængden eller værdien af de varer, der skal leveres, tjenesteydelsernes art og omfang er indtil videre estimeret til følgende:

Delaftale 1 630.642.416 kr.

Delaftale 2 37.157.050 kr.

Delaftale 3 9.683.777 kr.

Delaftale 4 61.345.108 kr.

Delaftale 5 25.585.825 kr.

Delaftale 6 25.585.825 kr.

I alt 790.000.000 kr.

Det bemærkes, at der er tale om et skønnet estimat, som kan ændre sig væsentligt, herunder i forbindelse med tilslutning til aftalen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/10/2023

Send til en kollega

0.047