23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 209-659258
Offentliggjort
30.10.2023
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Skatteministeriets koncern v/ Administrations- og Servicestyrelsen

Håndholdte bacskcatter og X-ray scannere


Skatteministeriets koncern v/ Administrations- og Servicestyrelsen

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Skatteministeriets koncern v/ Administrations- og Servicestyrelsen
CVR-nummer: 19552101
Postadresse: Brændgårdvej 10
By: Herning
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Kontaktperson: Redwan Farah
E-mail: redwan.farah@adst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.skatteforvaltningen.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Håndholdte bacskcatter og X-ray scannere

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38520000 Scannere
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Toldstyrelsen har brug for fire håndholdte backscatter og x-ray scannere til brug i forbindelse med toldkontrol af fx containere, bildøre mv.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 320 000.00 USD
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38582000 Røntgenkontroludstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Toldstyrelsen har brug for fire håndholdte backscatter og x-ray scannere til brug i forbindelse med toldkontrol af fx containere, bildøre mv.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Udstyret skal være godkendt af Sundhedsstyrelsen SIS. Der er pt. kun to forskellige, der har en sådan godkendelse. Den ene vil ikke kunne benyttes til scanning af større emner som fx containere, bildøre mv., da den er konstrueret med en arm, som sætter begrænsninger for emnets størrelse. Da Toldstyrelsen har behov for at kunne scanne en række emner af større størrelse, konkluderes det, at det alene er den anden godkendte scanner, som vil kunne benyttes til formålet.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
24/10/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: KUPEZA APS
CVR-nummer: 41645253
Postadresse: Godthåbs Allé 19
By: Næstved
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4700
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 320 000.00 USD
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal indgives inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Samtidig med fremsendelse af klage til Klagenævnet for Udbud sendes kopi af klagen til ordregiver.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/10/2023

Send til en kollega

0.047