23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
06.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Sjælland

Operationslamper, monitorophæng og undersøgelseslamper fællesregionalt


Region Sjælland

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :   [Region Sjælland] ---
Køberens retlige status Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter Sundhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel Operationslamper, monitorophæng og undersøgelseslamper fællesregionalt
Beskrivelse Operationslamper, monitorophæng og undersøgelseslamper fællesregionalt
Identifikator for proceduren ad13fce6-ce4f-44b4-999e-b503d1c3b7f3
Intern identifikator Fællesudbud
Type af procedure Åben
Proceduren er en hasteprocedure No
2.1.1  Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ):  33167000   Operationslamper
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31521000   Lamper
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31524110   Lamper til operationsstuer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33162100   Udstyr til operationsstuer
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 65,000,000   DKK
Rammeaftalens maksimale værdi 130,000,000   DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.5  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud 3
Betingelser for kontrakten :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver 3
2.1.6  Grunde til udelukkelse
Beskrivelse [ Se ESPD for nærmere ] ---
Beskrivelse [ Se ESPD for nærmere ] ---
Beskrivelse [ Se ESPD for nærmere ] ---
Beskrivelse [ Se ESPD for nærmere ] ---
Beskrivelse [ Se ESPD for nærmere ] ---
Beskrivelse [ Se ESPD for nærmere ] ---
Beskrivelse [ Se ESPD for nærmere ] ---
Beskrivelse [ Se ESPD for nærmere ] ---
Beskrivelse [ Se ESPD for nærmere ] ---
Beskrivelse [ Se ESPD for nærmere ] ---
Beskrivelse [ Se ESPD for nærmere ] ---
Beskrivelse [ Se ESPD for nærmere ] ---
Beskrivelse [ Se ESPD for nærmere ] ---
Beskrivelse [ Se ESPD for nærmere ] ---
Beskrivelse [ Se ESPD for nærmere ] ---
Beskrivelse [ Se ESPD for nærmere ] ---
Beskrivelse [ Se ESPD for nærmere ] ---
Beskrivelse [ Se ESPD for nærmere ] ---
Beskrivelse [ Se ESPD for nærmere ] ---
Beskrivelse [ Se ESPD for nærmere ] ---
Beskrivelse [ Se ESPD for nærmere ] ---
Beskrivelse [ Se ESPD for nærmere ] ---
Beskrivelse [ Se ESPD for nærmere ] ---
Beskrivelse [ Se ESPD for nærmere ] ---
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt LOT-0001
Titel Operationslamper, monitorophæng
Beskrivelse Operationslamper, monitorophæng
Intern identifikator Fællesudbud
5.1.1  Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ):  33167000   Operationslamper
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31521000   Lamper
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31524110   Lamper til operationsstuer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33162100   Udstyr til operationsstuer
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 40,000,000   DKK
Rammeaftalens maksimale værdi 80,000,000   DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse Ingen
Indkøbsprojekter, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Navn Positiv egenkapital og positiv soliditetsgrad
Beskrivelse Positiv egenkapital og positiv soliditetsgrad
Anvendelse af dette kriterium Anvendte
Kriterium :
Type Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn Lignende leverancer
Beskrivelse Lignende leverancer
Anvendelse af dette kriterium Anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
5.1.11  Udbudsdokumenter
Adresse på udbudsdokumenterne [ https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=383983&B= ] ---
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk
Elektronisk katalog Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud 2023-12-04+01:00   12:00:00+01:00
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt 2023-12-04+01:00   12:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Ingen
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager [ Klagenævnet for Udbud ] ---
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne [ Konkurrence og forbrugerstyrelsen ] ---
5.1  Delkontrakt LOT-0002
Titel Undersøgelseslamper
Beskrivelse Undersøgelseslamper
Intern identifikator Fællesudbud
5.1.1  Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ):  33167000   Operationslamper
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31521000   Lamper
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31524110   Lamper til operationsstuer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33162100   Udstyr til operationsstuer
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 0   DKK
Rammeaftalens maksimale værdi 42,000,000   DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse Ingen
Indkøbsprojekter, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Navn Positiv egenkapital og positiv soliditetsgrad
Beskrivelse Positiv egenkapital og positiv soliditetsgrad
Anvendelse af dette kriterium Anvendte
Kriterium :
Type Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn Lignende leverancer
Beskrivelse Lignende leverancer
Anvendelse af dette kriterium Anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
5.1.11  Udbudsdokumenter
Adresse på udbudsdokumenterne [ https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=383983&B= ] ---
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk
Elektronisk katalog Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud 2023-12-04+01:00   12:00:00+01:00
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt 2023-12-04+01:00   12:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Ingen
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager [ Klagenævnet for Udbud ] ---
5.1  Delkontrakt LOT-0003
Titel Operationslamper, monitorophæng Region Nordjylland
Beskrivelse Operationslamper, monitorophæng Region Nordjylland
Intern identifikator Fællesudbud
5.1.1  Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ):  33167000   Operationslamper
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31521000   Lamper
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31524110   Lamper til operationsstuer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33162100   Udstyr til operationsstuer
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 0   DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse Ingen
Indkøbsprojekter, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Navn Positiv egenkapital og positiv soliditetsgrad
Anvendelse af dette kriterium Anvendte
Kriterium :
Type Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn Lignende leverancer
Anvendelse af dette kriterium Anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
5.1.11  Udbudsdokumenter
Adresse på udbudsdokumenterne [ https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=383983&B= ] ---
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk
Elektronisk katalog Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud 2023-12-04+01:00   12:00:00+01:00
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt 2023-12-04+01:00   12:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Ingen
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager [ Klagenævnet for Udbud ] ---
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn Region Sjælland
Registreringsnummer 29190658
Afdeling Koncern Indkøb
Postadresse Alleen 15    
By Sorø
Postnummer 4180
Land Danmark
Kontaktpunkt Jesper Carlsen
Telefon +45 40249776
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0002
Officielt navn Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer 37795526
Postadresse Nævnerens Hus, Toldboden 2    
By Viborg
Postnummer 8800
Land Danmark
Telefon +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn Konkurrence og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer 10 29 48 19
Postadresse Carl Jacobsens Vej 35    
By Valby
Postnummer 2500
Land Danmark
E-mail kfst@kfst.dk
Telefon 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn Mercell Holding ASA
Registreringsnummer 980921565
Postadresse Askekroken 11    
By Oslo
Postnummer 0277
Landespecifik underafdeling Oslo   ( NO081 )
Land Norge
Kontaktpunkt eSender
Telefon +47 21018800
Fax +47 21018801
Internetadresse http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :   ae8c7484-3f1d-43b7-b7ac-74b4c3b6be46   01
Formulartype Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen 2023-11-02Z   10:17:56Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på dansk  
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer 00673128-2023
EUT-S-nummer 213/2023
Offentliggørelsesdato 2023-11-06Z

Send til en kollega

0.047