23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 213-672485
Offentliggjort
06.11.2023
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Energinet

Opgradering af Energinet SCADA-system fra version 3.0 til 3.4


Energinet

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Energinet
CVR-nummer: 28 98 06 71
Postadresse: Tonne Kjærsvej 65
By: Fredericia
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7000
Land: Danmark
E-mail: indkob@energinet.dk
Telefon: +45 70102244
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=ENERGINET
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Opgradering af Energinet SCADA-system fra version 3.0 til 3.4

Sagsnr.: 22/07556
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Anskaffelsen vedrører opgradering af det oprindeligt anskaffede Scada-system, som blev anskaffet i 2014. Opgraderingen er nødvendig for at systemet fortsat kan varetage styring af el-systemet i Danmark og er dermed en del af den nationale kritiske el-infrastruktur. Opgraderingen er presserende som følge af den teknologiske udvikling og sikkerhedsmæssige krav til systemet som følge af den ændrede geopolitiske situation samt energipolitiske beslutninger i Danmark, således at systemet fortsat kan understøttes teknisk og funktionelt tidssvarende.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 29 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Energinet har behov for at foretage indkøb af opgradering af Energinets SCADA-system fra version 3.0 til version 3.4, som er styresystemet for el-transmissionssystemet i Danmark. Indkøbet vurderes til at være omfattet af undtagelsesbestemmelsen i EU-direktiv 2004/17EF art. 50 stk. 3 litra f vedrørende supplerende indkøb af arbejder og tjenesteydelser fra den oprindelige leverandør, hvorfor Energinet har til hensigt at indgå en aftale om assistance ved opgradering af SCADA-systemet direkte med Grid solution Denmark, som er en afdeling af GE Grid Solution SAS (Tidligere Alstom Grid SAS) uden forudgående udbud.

Indkøbet omfatter systemteknik opgradering af SCADA-systemet med tilhørende test, migrering, konfigurering mv.

Anskaffelsen vedrører den opgradering, som er nødvendig og presserende som følge af den teknologiske udvikling og sikkerhedsmæssige krav til systemet som følge af den ændrede geopolitiske situation samt energipolitiske beslutninger i Danmark, således at systemet fortsat kan understøttes teknisk og funktionelt tidssvarende.

Energinet vurderer på denne baggrund, at det ikke er teknisk eller økonomisk muligt at adskille den supplerende anskaffelse fra den oprindelige leveringsaftale med Alstom Grid SAS, uden at dette vil medføre væsentlige ulemper for Energinet.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående indkaldelse af tilbud
  • Der er afgivet ordre på supplerende leverancer hos den oprindelige leverandør under streng overholdelse af direktivets betingelser
Forklaring:

Energinet har behov for at foretage indkøb af opgradering af Energinets SCADA-system fra version 3.0 til version 3.4 som er styresystemet for el-transmissionssystemet i Danmark. Indkøbet vurderes til at være omfattet af undtagelsesbestemmelsen i EU-direktiv 2004/17EF art. 50 stk. 3 litra f vedrørende supplerende indkøb af arbejder og tjenesteydelser fra den oprindelige leverandør, hvorfor Energinet har til hensigt at indgå en aftale om assistance ved opgradering af SCADA-systemet direkte med Grid solution Denmark som er en afdeling af GE Grid Solution SAS (Tidligere Alstom Grid SAS) uden forudgående udbud.

Indkøbet omfatter systemteknik opgradering af SCADA-systemet med tilhørende test, migrering, konfigurering mv.

Anskaffelsen vedrører den opgradering, som er nødvendig og presserende som følge af den teknologiske udvikling og sikkerhedsmæssige krav til systemet som følge af den ændrede geopolitiske situation samt energipolitiske beslutninger i Danmark, således at systemet fortsat kan understøttes teknisk og funktionelt tidssvarende.

Energinet vurderer på denne baggrund, at det ikke er teknisk eller økonomisk muligt at adskille den supplerende anskaffelse fra den oprindelige leveringsaftale med Alstom Grid SAS, uden at dette vil medføre væsentlige ulemper for Energinet.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 207-506035

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
30/09/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Grid Solutions Denmark, Filial af Grid Solutions SAS, Frankrig
CVR-nummer: 27 55 08 35
Postadresse: Jupitervej 6
By: Kolding
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 29 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 29 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud:

1. Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt,

2. Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller

3. Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

4. inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende (i de tilfælde hvor ordregiver har fulgt proceduren i § 4 i Lov om Klagenævnet for Udbud).

Energinet følger proceduren i Klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakten vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. Klagenævnslovens § 4, stk.1, nr.2.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsen Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/11/2023

Send til en kollega

0.047