23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
07.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

I/S Vestforbrænding og datterselskaber

Genudbud af el-ydelser til Vestforbrænding


I/S Vestforbrænding og datterselskaber

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :   [I/S Vestforbrænding og datterselskaber] ---
Køberens retlige status Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter Generelle offentlige tjenesteydelser
Den ordregivende enheds aktiviteter Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel Genudbud af el-ydelser til Vestforbrænding
Beskrivelse Udbuddet vedrører udbud af en rammeaftale vedrørende indkøb af el-ydelser. Ordregiver indkøber el-ydelser til den daglige drift af anlæggene på Ordregivers adresser og til større opgaver og projekter, herunder revisionsudtag, renoveringsopgaver, samt udbygning af nuværende anlæg og opførsel af nye anlæg (delaftale 1). Derudover indkøber Ordregiver el-ydelser til ejendomsdrift (delaftale 2).
Identifikator for proceduren 170f5690-8b22-41c6-ad3a-2b9cc7e766ac
Intern identifikator 23-02830
Type af procedure Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure No
2.1.1  Formål
Kontraktens art Bygge og anlæg
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ):  45310000   Udførelse af elektriske installationer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31210000   Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31211000   Tavler og sikringskasser
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31211100   Tavler til elektriske apparater
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31211110   Styretavler
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31211200   Sikringskasser
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31211300   Sikringer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31211310   Strømafbrydere
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31211320   Sikringsdåser
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31211330   Sikringstråd
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31211340   Sikringsholdere
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31212000   Automatiske afbrydere
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31212200   Kredsløbstestere
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31212300   Magnetiske effektafbrydere
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31212400   Miniatureafbrydere
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31218000   Samleskinne
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31220000   Komponenter til elektriske kredsløb
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31221000   Elektriske relæer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31224400   Tilslutningskabler
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31230000   Dele til elektrisk fordelings- eller styreudstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31300000   Isolerede ledninger og kabler
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31320000   Stærkstrømskabler
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31321000   Stærkstrømsledninger
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31321100   Stærkstrømsluftledninger
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31321200   Lav- og middelspændingskabel
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31321210   Lavspændingskabel
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31321220   Middelspændingskabler
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31321300   Højspændingskabler
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31321600   Skærmet kabel
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31321700   Signalkabler
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31341000   Udrulningstromler, isolerede
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31342000   Kabelforbindelser, isolerede
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31343000   Kabelsamlinger, isolerede
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31344000   Kabelbøsninger, isolerede
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31600000   Eludstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31680000   Elartikler og tilbehør
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31681000   Elektrisk tilbehør
Yderligere klassificering   ( cpv ):  44300000   Kabler, tråd og hermed beslægtede varer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  44320000   Kabler og hermed beslægtede produkter
Yderligere klassificering   ( cpv ):  44321000   Kabel
Yderligere klassificering   ( cpv ):  44322000   Tilbehør til kabler
Yderligere klassificering   ( cpv ):  44322100   Kabelføringskanaler
Yderligere klassificering   ( cpv ):  44322200   Kabelsamlere
Yderligere klassificering   ( cpv ):  44322300   Kabelrør
Yderligere klassificering   ( cpv ):  44322400   Fastgørelsesanordninger til kabler
Yderligere klassificering   ( cpv ):  45232000   Arbejder og følgearbejder i forbindelse med rørledninger og kabler
Yderligere klassificering   ( cpv ):  51000000   Installationstjenester (undtagen programmel)
Yderligere klassificering   ( cpv ):  51100000   Installation af elektrisk og mekanisk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ):  51110000   Installation af elektrisk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ):  51111000   Installation af elektriske motorer, generatorer og transformere
Yderligere klassificering   ( cpv ):  51112000   Installation af udstyr til distribution og overvågning af elektricitet
Yderligere klassificering   ( cpv ):  51112100   Installation af udstyr til distribution af elektricitet
Yderligere klassificering   ( cpv ):  51112200   Installation af elreguleringsudstyr
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 128,000,000   DKK
Rammeaftalens maksimale værdi 153,600,000   DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
2.1.5  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud 1
Betingelser for kontrakten :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver 1
2.1.6  Grunde til udelukkelse
Beskrivelse [ En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret. Dokumentation består af serviceattest der ikke er mere end seks måneder gammel regnet fra dato for afgivelse af tilbud. ] ---
Beskrivelse [ Konkurs. Dokumentation består af serviceattest der ikke er mere end seks måneder gammel regnet fra dato for afgivelse af tilbud. ] ---
Beskrivelse [ Bestikkelse. Dokumentation består af serviceattest der ikke er mere end seks måneder gammel regnet fra dato for afgivelse af tilbud. ] ---
Beskrivelse [ Tvangsakkord uden for konkurs. Dokumentation består af serviceattest der ikke er mere end seks måneder gammel regnet fra dato for afgivelse af tilbud. ] ---
Beskrivelse [ Deltagelse i en kriminel organisation. Dokumentation består af serviceattest der ikke er mere end seks måneder gammel regnet fra dato for afgivelse af tilbud. ] ---
Beskrivelse [ Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på at fordreje konkurrencen. Dokumentation består af serviceattest der ikke er mere end seks måneder gammel regnet fra dato for afgivelse af tilbud. ] ---
Beskrivelse [ Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet. Dokumentation består af serviceattest der ikke er mere end seks måneder gammel regnet fra dato for afgivelse af tilbud. ] ---
Beskrivelse [ Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. Dokumentation består af serviceattest der ikke er mere end seks måneder gammel regnet fra dato for afgivelse af tilbud. ] ---
Beskrivelse [ Svig. Dokumentation består af serviceattest der ikke er mere end seks måneder gammel regnet fra dato for afgivelse af tilbud. ] ---
Beskrivelse [ Børnearbejde og andre former for menneskehandel. Dokumentation består af serviceattest der ikke er mere end seks måneder gammel regnet fra dato for afgivelse af tilbud. ] ---
Beskrivelse [ Insolvens. Dokumentation består af serviceattest der ikke er mere end seks måneder gammel regnet fra dato for afgivelse af tilbud. ] ---
Beskrivelse [ Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område. Dokumentation består af serviceattest der ikke er mere end seks måneder gammel regnet fra dato for afgivelse af tilbud. ] ---
Beskrivelse [ Aktiver, der administreres af kurator. Dokumentation består af serviceattest der ikke er mere end seks måneder gammel regnet fra dato for afgivelse af tilbud. ] ---
Beskrivelse [ Mistanke om urigtighed, tilbageholdte oplysninger, som ikke er i stand til at fremskaffe de krævede dokumenter og indhentede fortrolige oplysninger under denne procedure. Dokumentation består af serviceattest der ikke er mere end seks måneder gammel regnet fra dato for afgivelse af tilbud. ] ---
Beskrivelse [ Det er et krav, at underleverandører ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i Udbudslovens §§ 134a-136 og § 137, nr. 1-5. Dokumentation består af serviceattest der ikke er mere end seks måneder gammel regnet fra dato for afgivelse af tilbud. ] ---
Beskrivelse [ Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren. Dokumentation består af serviceattest der ikke er mere end seks måneder gammel regnet fra dato for afgivelse af tilbud. ] ---
Beskrivelse [ Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure. Dokumentation består af serviceattest der ikke er mere end seks måneder gammel regnet fra dato for afgivelse af tilbud. ] ---
Beskrivelse [ Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet. Dokumentation består af serviceattest der ikke er mere end seks måneder gammel regnet fra dato for afgivelse af tilbud. ] ---
Beskrivelse [ Ophævelse eller en lignende sanktion. Dokumentation består af serviceattest der ikke er mere end seks måneder gammel regnet fra dato for afgivelse af tilbud. ] ---
Beskrivelse [ Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet. Dokumentation består af serviceattest der ikke er mere end seks måneder gammel regnet fra dato for afgivelse af tilbud. ] ---
Beskrivelse [ Betaling af bidrag til sociale sikringsordninger. Dokumentation består af serviceattest der ikke er mere end seks måneder gammel regnet fra dato for afgivelse af tilbud. ] ---
Beskrivelse [ Erhvervsvirksomheden er indstillet. Dokumentation består af serviceattest der ikke er mere end seks måneder gammel regnet fra dato for afgivelse af tilbud. ] ---
Beskrivelse [ Betaling af skatter og afgifter. Dokumentation består af serviceattest der ikke er mere end seks måneder gammel regnet fra dato for afgivelse af tilbud. ] ---
Beskrivelse [ Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet. Dokumentation består af serviceattest der ikke er mere end seks måneder gammel regnet fra dato for afgivelse af tilbud. ] ---
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt LOT-0001
Titel Delaftale 1 El-ydelser
Beskrivelse Ordregiver indkøber el-ydelser til den daglige drift af anlæggene på Ordregivers adresser og til større opgaver og projekter, herunder revisionsudtag, renoveringsopgaver, samt udbygning af nuværende anlæg og opførsel af nye anlæg (delaftale 1). Derudover indkøber Ordregiver el-ydelser til ejendomsdrift (delaftale 2).
Intern identifikator 23-02830
5.1.1  Formål
Kontraktens art Bygge og anlæg
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ):  45310000   Udførelse af elektriske installationer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31210000   Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31211000   Tavler og sikringskasser
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31211100   Tavler til elektriske apparater
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31211110   Styretavler
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31211200   Sikringskasser
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31211300   Sikringer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31211310   Strømafbrydere
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31211320   Sikringsdåser
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31211330   Sikringstråd
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31211340   Sikringsholdere
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31212000   Automatiske afbrydere
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31212200   Kredsløbstestere
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31212300   Magnetiske effektafbrydere
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31212400   Miniatureafbrydere
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31218000   Samleskinne
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31220000   Komponenter til elektriske kredsløb
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31221000   Elektriske relæer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31224400   Tilslutningskabler
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31230000   Dele til elektrisk fordelings- eller styreudstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31300000   Isolerede ledninger og kabler
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31320000   Stærkstrømskabler
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31321000   Stærkstrømsledninger
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31321100   Stærkstrømsluftledninger
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31321200   Lav- og middelspændingskabel
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31321210   Lavspændingskabel
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31321220   Middelspændingskabler
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31321300   Højspændingskabler
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31321600   Skærmet kabel
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31321700   Signalkabler
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31341000   Udrulningstromler, isolerede
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31342000   Kabelforbindelser, isolerede
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31343000   Kabelsamlinger, isolerede
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31344000   Kabelbøsninger, isolerede
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31600000   Eludstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31680000   Elartikler og tilbehør
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31681000   Elektrisk tilbehør
Yderligere klassificering   ( cpv ):  44300000   Kabler, tråd og hermed beslægtede varer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  44320000   Kabler og hermed beslægtede produkter
Yderligere klassificering   ( cpv ):  44321000   Kabel
Yderligere klassificering   ( cpv ):  44322000   Tilbehør til kabler
Yderligere klassificering   ( cpv ):  44322100   Kabelføringskanaler
Yderligere klassificering   ( cpv ):  44322200   Kabelsamlere
Yderligere klassificering   ( cpv ):  44322300   Kabelrør
Yderligere klassificering   ( cpv ):  44322400   Fastgørelsesanordninger til kabler
Yderligere klassificering   ( cpv ):  45232000   Arbejder og følgearbejder i forbindelse med rørledninger og kabler
Yderligere klassificering   ( cpv ):  51000000   Installationstjenester (undtagen programmel)
Yderligere klassificering   ( cpv ):  51100000   Installation af elektrisk og mekanisk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ):  51110000   Installation af elektrisk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ):  51111000   Installation af elektriske motorer, generatorer og transformere
Yderligere klassificering   ( cpv ):  51112000   Installation af udstyr til distribution og overvågning af elektricitet
Yderligere klassificering   ( cpv ):  51112100   Installation af udstyr til distribution af elektricitet
Yderligere klassificering   ( cpv ):  51112200   Installation af elreguleringsudstyr
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser 2
Beskrivelse Begge delaftaler indgås for en 4-årig periode med mulighed for forlængelse i 2 gange 24 måneder.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 120,000,000   DKK
Rammeaftalens maksimale værdi 144,000,000   DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Beskrivelse Det forventes at delaftalerne vil blive genudbudt efter udløb.
Reserveret deltagelse Ingen
Indkøbsprojekter, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium Anvendte
Kriterium :
Type Andet
Navn Udvælgelseskriterie
Beskrivelse Relevansen af ansøgers ”lignende eller tilsvarende arbejder/opgaver”, som er beskrevet i ESPD’et del IV, afsnit C eller et vedlagt bilag. Det vil blive tillagt positiv vægt, at de ”lignende eller tilsvarende arbejder/opgaver” minder mest muligt om de arbejder/opgaver, som rammeaftalen vedrører.
Anvendelse af dette kriterium Anvendte
Kriterium :
Type Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium Anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Pris
Navn Pris
5.1.11  Udbudsdokumenter
Adresse på udbudsdokumenterne [ https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=383848&B= ] ---
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk
Elektronisk katalog Ikke tilladt
Varianter Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse 2023-12-05+01:00   12:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse Ingen særlige vilkår.
Elektronisk fakturering Påkrævet
Finansiel ordning Aftalesummen skal betales månedsvist efter udført Arbejde. Der kan ikke foretages løbende fakturering.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Ingen
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager [ Klagenævnet for udbud ] ---
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren [ I/S Vestforbrænding og datterselskaber ] ---
5.1  Delkontrakt LOT-0002
Titel Delaftale 2 El-ydelser
Beskrivelse Ordregiver indkøber el-ydelser til den daglige drift af anlæggene på Ordregivers adresser og til større opgaver og projekter, herunder revisionsudtag, renoveringsopgaver, samt udbygning af nuværende anlæg og opførsel af nye anlæg (delaftale 1). Derudover indkøber Ordregiver el-ydelser til ejendomsdrift (delaftale 2).
Intern identifikator 23-02830
5.1.1  Formål
Kontraktens art Bygge og anlæg
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ):  45310000   Udførelse af elektriske installationer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31210000   Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31211000   Tavler og sikringskasser
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31211100   Tavler til elektriske apparater
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31211110   Styretavler
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31211200   Sikringskasser
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31211300   Sikringer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31211310   Strømafbrydere
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31211320   Sikringsdåser
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31211330   Sikringstråd
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31211340   Sikringsholdere
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31212000   Automatiske afbrydere
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31212200   Kredsløbstestere
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31212300   Magnetiske effektafbrydere
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31212400   Miniatureafbrydere
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31218000   Samleskinne
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31220000   Komponenter til elektriske kredsløb
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31221000   Elektriske relæer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31224400   Tilslutningskabler
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31230000   Dele til elektrisk fordelings- eller styreudstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31300000   Isolerede ledninger og kabler
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31320000   Stærkstrømskabler
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31321000   Stærkstrømsledninger
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31321100   Stærkstrømsluftledninger
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31321200   Lav- og middelspændingskabel
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31321210   Lavspændingskabel
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31321220   Middelspændingskabler
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31321300   Højspændingskabler
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31321600   Skærmet kabel
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31321700   Signalkabler
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31341000   Udrulningstromler, isolerede
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31342000   Kabelforbindelser, isolerede
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31343000   Kabelsamlinger, isolerede
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31344000   Kabelbøsninger, isolerede
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31600000   Eludstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31680000   Elartikler og tilbehør
Yderligere klassificering   ( cpv ):  31681000   Elektrisk tilbehør
Yderligere klassificering   ( cpv ):  44300000   Kabler, tråd og hermed beslægtede varer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  44320000   Kabler og hermed beslægtede produkter
Yderligere klassificering   ( cpv ):  44321000   Kabel
Yderligere klassificering   ( cpv ):  44322000   Tilbehør til kabler
Yderligere klassificering   ( cpv ):  44322100   Kabelføringskanaler
Yderligere klassificering   ( cpv ):  44322200   Kabelsamlere
Yderligere klassificering   ( cpv ):  44322300   Kabelrør
Yderligere klassificering   ( cpv ):  44322400   Fastgørelsesanordninger til kabler
Yderligere klassificering   ( cpv ):  45232000   Arbejder og følgearbejder i forbindelse med rørledninger og kabler
Yderligere klassificering   ( cpv ):  51000000   Installationstjenester (undtagen programmel)
Yderligere klassificering   ( cpv ):  51100000   Installation af elektrisk og mekanisk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ):  51110000   Installation af elektrisk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ):  51111000   Installation af elektriske motorer, generatorer og transformere
Yderligere klassificering   ( cpv ):  51112000   Installation af udstyr til distribution og overvågning af elektricitet
Yderligere klassificering   ( cpv ):  51112100   Installation af udstyr til distribution af elektricitet
Yderligere klassificering   ( cpv ):  51112200   Installation af elreguleringsudstyr
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser 2
Beskrivelse Begge delaftaler indgås for en 4-årig periode med mulighed for forlængelse i 2 gange 24 måneder.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 8,000,000   DKK
Rammeaftalens maksimale værdi 9,600,000   DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Beskrivelse Det forventes at delaftalen vil blive genudbudt efter udløb.
Reserveret deltagelse Ingen
Indkøbsprojekter, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium Anvendte
Kriterium :
Type Andet
Navn Udvælgelseskriterie
Beskrivelse Ansøger mere end 3 virksomheder, vil der blive udvalgt 3 ansøgere. Ved udvælgelsen vil der blive lagt vægt på følgende kriterie: • Ansøgernes gennemsnitlige antal ansatte. De 3 ansøgere, som i gennemsnit har haft tættest på 10 ansatte de seneste 3 år (2023, 2022 og 2021) vil blive udvalgt, således at de 3 ”mindste” virksomheder blandt de konditionsmæssige ansøgere prækvalificeres. • Ved lighed i gennemsnittet af antallet af ansatte mellem to ansøgere vil størst egenkapital for det seneste regnskabsår være afgørende.
Anvendelse af dette kriterium Anvendte
Kriterium :
Type Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium Anvendte
5.1.11  Udbudsdokumenter
Adresse på udbudsdokumenterne [ https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=383848&B= ] ---
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk
Elektronisk katalog Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse 2023-12-05+01:00   12:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse Ingen særlige vilkår.
Finansiel ordning Aftalesummen skal betales månedsvist efter udført arbejde.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Ingen
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager [ Klagenævnet for udbud ] ---
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren [ I/S Vestforbrænding og datterselskaber ] ---
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn I/S Vestforbrænding og datterselskaber
Registreringsnummer 10866111
Postadresse Ejby Mosevej 219    
By Glostrup
Postnummer 2600
Landespecifik underafdeling Københavns omegn   ( DK012 )
Land Danmark
Kontaktpunkt Asbjørn Thorup
E-mail ASTH@vestfor.dk
Telefon +45 990000
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
8.1  ORG-0002
Officielt navn Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer 37795526
Postadresse Toldboden 2    
By Viborg
Postnummer 8800
Landespecifik underafdeling Københavns omegn   ( DK012 )
Land Danmark
Telefon +45 72405708
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn Mercell Holding ASA
Registreringsnummer 980921565
Postadresse Askekroken 11    
By Oslo
Postnummer 0277
Landespecifik underafdeling Oslo   ( NO081 )
Land Norge
Kontaktpunkt eSender
Telefon +47 21018800
Fax +47 21018801
Internetadresse http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :   928468f4-e595-45bb-84cc-cb7895fb2b30   01
Formulartype Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen 2023-11-03Z   11:33:52Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på dansk  
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer 00676362-2023
EUT-S-nummer 214/2023
Offentliggørelsesdato 2023-11-07Z

Send til en kollega

0.063