23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
10.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Midtjylland

Oprensningsudstyr til Patologi på AUH.


Region Midtjylland

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :   [Region Midtjylland] ---
Køberens retlige status Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter Sundhed
1.1  Køber
Officielt navn :  
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel Oprensningsudstyr til Patologi på AUH.
Beskrivelse Patologi, Aarhus Universitetshospital (AUH), har behov for at udskifte afdelingens eksisterende udstyr til DNA/RNA oprensning. Kontrakten omfatter 3 oprensningsrobotter incl. forbrugsvarer og service.
Identifikator for proceduren e66138dd-4442-413e-afcc-32d5ae856048
Intern identifikator 1-23-4-72-51-23
Type af procedure Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ):  38000000   Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt LOT-0000
Titel Oprensningsudstyr til Patologi på AUH.
Beskrivelse Patologi, Aarhus Universitetshospital (AUH), har behov for at udskifte afdelingens eksisterende udstyr til DNA/RNA oprensning. Kontrakten omfatter 3 oprensningsrobotter incl. forbrugsvarer og service.
Intern identifikator 1-23-4-72-51-23
5.1.1  Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ):  38000000   Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
5.1.6  Generelle oplysninger
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Ingen
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager [ Klagenævnet for Udbud ] ---
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne [ Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ] ---
6.  Resultater
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse Patologi, Aarhus Universitetshospital (AUH), har behov for at udskifte afdelingens eksisterende udstyr til DNA/RNA oprensning. DNA/RNA oprensningsprocessen udgør første step i langt de fleste molekylærpatologiske analyser, som foretages på Patologi AUH. Udstyret er derfor en uundværlig brik i den daglige drift, som danner grundlaget for at Patologi kan levere svar inden for de fastsatte kræftpakketider. Af hensyn til den fortsatte overholdelse af kræftpakketiderne, patientsikkerheden, planlægningen af den daglige drift og personalets arbejdsmiljø, skal det nye udstyr derfor leve op til følgende krav: 1. Udstyret skal være CE-IVD godkendt i henhold til IVD-R EU-forordningen. 2. Udstyret skal kunne anvendes til oprensning af DNA og RNA fra formalin fikseret, paraffinindstøbt (FFPE) væv. 3. Udstyret skal som minimum kunne oprense 24 DNA eller 24 RNA prøver ad gangen. 4. Udstyret skal have mulighed for fuldautomatisering af hele oprensningsprocessen efter afparaffinering for både DNA og RNA. Fuldautomatisering reducerer kontamineringsrisikoen, da alle afpipetteringstrin udføres på robotten og øger dermed patientsikkerheden. Ydermere skånes bioanalytikeren for mange manuelle afpipetteringer, og processen bliver mere standardiseret. 5. Udstyret skal benytte filterpipettespidser, så kontamineringsrisikoen reduceres. 6. DNA oprensningsprotokollen skal kunne udføres på maksimalt 3 timer efter prøve-afparaffinering. Herved sikres hurtig prøve turn-around tid og fleksibilitet i laboratoriet. 7. RNA oprensningsprotokollen skal kunne udføres på maksimalt 2,5 timer efter prøve-afparaffinering. Herved sikres hurtig prøve turn-around tid og fleksibilitet i laboratoriet. 8. DNA oprensningsprotokollen skal give mulighed for benyttelse af UNG enzym forbehandling. 9. Udstyret skal have mulighed for fjernovervågning, så instrumentets nedetid minimeres og dermed sikre at svartider på kræftpakker overholdes. 10. Oprensningsprotokollerne til udstyret skal indeholde reagenser til prøve-afparaffinering uden organiske opløsningsmidler, såsom xylen. 11. Oppetidsgaranti på 98% Ordregiver agter grundet ovenstående at indgå kontrakt med Qiagen Denmark om levering af 3. stk. oprensningsrobotter, da anskaffelsen er omfattet af reglerne om udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. Udbudslovens §80, Stk. 3, nr. 1 idet kontrakten af tekniske grunde kun kan overdrages til én bestemt økonomisk aktør. Der findes ikke, ifølge Region Midtjyllands markedsafdækning, andre aktører på markedet, som kan opfylde alle ovenstående krav pr. dags dato.
6.1  Resultat Lot Identifier LOT-0000
6.1.2  Oplysninger om vinderne
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn Region Midtjylland
Registreringsnummer 29190925
Afdeling Indkøb & Medicoteknik
Postadresse Olof Palmes Allé 15    
By Aarhus N
Postnummer 8200
Land Danmark
Kontaktpunkt Morten Østergaard
E-mail Mortot@rm.dk
Telefon +45 24851449
Internetadresse https://www.rm.dk
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0002
Officielt navn Klagenævnet for Udbud
Postadresse Nævnenes Hus, Tolboden 2    
By Viborg
Postnummer 8800
Land Danmark
Telefon +45 72405708
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn Qiagen Danmark
By Hvidovre
Postnummer 2650
Landespecifik underafdeling Københavns omegn   ( DK012 )
Land Danmark
Telefon +4580885945
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0004
Officielt navn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer 10 29 48 19
Afdeling Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse Carl Jacobsens Vej 35    
By Valby
Postnummer 2500
Landespecifik underafdeling Københavns omegn   ( DK012 )
Land Danmark
E-mail kfst@kfst.dk
Telefon 4171 5000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0005
Officielt navn Mercell Holding ASA
Registreringsnummer 980921565
Postadresse Askekroken 11    
By Oslo
Postnummer 0277
Landespecifik underafdeling Oslo   ( NO081 )
Land Norge
Kontaktpunkt eSender
Telefon +47 21018800
Fax +47 21018801
Internetadresse http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
8.1  ORG-0000
Denne organisations roller :
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :   9fb07f91-9ca9-49f9-859f-aab7adcb8644   01
Formulartype Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen 2023-11-09Z   12:21:42Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på dansk  
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer 00685423-2023
EUT-S-nummer 217/2023
Offentliggørelsesdato 2023-11-10Z

Send til en kollega

0.031