23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
14.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

I/S Vestforbrænding og datterselskaber

Profylaksebekendtgørelse - Kontrakt vedr. levering af PLC'ere


I/S Vestforbrænding og datterselskaber

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  I/S Vestforbrænding og datterselskaber
Køberens retlige status :  Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Profylaksebekendtgørelse - Kontrakt vedr. levering af PLC'ere
Beskrivelse :  Udbuddet vedrører levering og programmering af PLC'ere.
Identifikator for proceduren :  53c79861-c2f5-4513-91dc-67936d3c1e9c
Intern identifikator :  23-02802
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
Yderligere klassificering ( cpv ):  30000000 Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker
Yderligere klassificering ( cpv ):  30200000 Edb-maskiner og -artikler
Yderligere klassificering ( cpv ):  30210000 Databehandlingsmaskiner (hardware)
Yderligere klassificering ( cpv ):  72243000 Programmeringstjenester
Yderligere klassificering ( cpv ):  72265000 Konfigurering af programmel
Yderligere klassificering ( cpv ):  72266000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Vestforbrændings nærværende behov for udbud med forhandling uden forudgående indkaldelse af tilbud, drejer sig om kontrakt vedr. opgradering af ABB PLC’ere. ABB er efter Vestforbrændings bedste overbevisning den eneste teknologi leverandør, der har de tekniske færdigheder til opgradering af ABB PLC’erne i AC400-serien, da ABB dels er de eneste som kan levere ABB-PLC’er, og dels er de eneste der har den nødvendige indsigt til at lave kodekonvertering fra AC400-serien til ABB’s AC800 serie. Det ses som teknisk uforeneligt at udskifte AC400 serien til en anden producent pga. den tætte integration til ABB’s scada system 800xA, som Ordregiver benytter til at styre den samlede produktion (el-produktion, fjernvarme, røgrens, vandrens, etc.) på matriklen i Glostrup. Desuden har Ordregiver ikke kendskab til at der findes ressourcer i markedet som både har ekspertviden på kodning af ABB AC400 PLC’ere og en anden leverandørs PLC’ere, hvilket er nødvendigt hvis ABB-kode skal konverteres til en anden leverandørs PLC’ere.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
Forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 50, litra e -  Forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 50, litra e
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Profylaksebekendtgørelse - Kontrakt vedr. levering af PLC'ere
Beskrivelse :  Udbuddet vedrører levering og programmering af PLC'ere.
Intern identifikator :  23-02802
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
Yderligere klassificering ( cpv ):  30000000 Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker
Yderligere klassificering ( cpv ):  30200000 Edb-maskiner og -artikler
Yderligere klassificering ( cpv ):  30210000 Databehandlingsmaskiner (hardware)
Yderligere klassificering ( cpv ):  72243000 Programmeringstjenester
Yderligere klassificering ( cpv ):  72265000 Konfigurering af programmel
Yderligere klassificering ( cpv ):  72266000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
5.1.6  Generelle oplysninger
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger :  Vestforbrændings nærværende behov for udbud med forhandling uden forudgående indkaldelse af tilbud, drejer sig om kontrakt vedr. opgradering af ABB PLC’ere. ABB er efter Vestforbrændings bedste overbevisning den eneste teknologi leverandør, der har de tekniske færdigheder til opgradering af ABB PLC’erne i AC400-serien, da ABB dels er de eneste som kan levere ABB-PLC’er, og dels er de eneste der har den nødvendige indsigt til at lave kodekonvertering fra AC400-serien til ABB’s AC800 serie. Det ses som teknisk uforeneligt at udskifte AC400 serien til en anden producent pga. den tætte integration til ABB’s scada system 800xA, som Ordregiver benytter til at styre den samlede produktion (el-produktion, fjernvarme, røgrens, vandrens, etc.) på matriklen i Glostrup. Desuden har Ordregiver ikke kendskab til at der findes ressourcer i markedet som både har ekspertviden på kodning af ABB AC400 PLC’ere og en anden leverandørs PLC’ere, hvilket er nødvendigt hvis ABB-kode skal konverteres til en anden leverandørs PLC’ere.
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Beskrivelse :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  50
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet
Beskrivelse :  Kvalitet består af flg. delkriterier: Teknisk know how 50% Aktionstider 50%
Vægtning (procentdel, præcis) :  50
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for udbud
Organisation, der undertegner kontrakten :  I/S Vestforbrænding og datterselskaber
6.  Resultater
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
6.1.2  Oplysninger om vinderne
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  I/S Vestforbrænding og datterselskaber
Registreringsnummer :  10866111
Postadresse :  Ejby Mosevej 219
By :  Glostrup
Postnummer :  2600
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Mikael Methling
E-mail :  micm@vestfor.dk
Telefon :  +45 25859090
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405708
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  7acf17f8-1285-4eff-a9e6-446ff008e07f -  01
Formulartype :  Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-11-13Z 12:13:47Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00691361-2023
EUT-S-nummer :  219/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-11-14Z

Send til en kollega

0.031