23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
14.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Evida Service A/S

Indgåelse af kontrakt om Markeds- og Billingsystem (Faktureringssystem)


Evida Service A/S

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Evida Service A/S
Køberens retlige status :  Offentlig virksomhed
Den ordregivende enheds aktiviteter :  Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
1.1  Køber
Officielt navn :  Evida CO2 A/S
Køberens retlige status :  Offentlig virksomhed
Den ordregivende enheds aktiviteter :  Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
1.1  Køber
Officielt navn :  Evida Syd A/S
Køberens retlige status :  Offentlig virksomhed
Den ordregivende enheds aktiviteter :  Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
1.1  Køber
Officielt navn :  Evida Fyn A/S
Køberens retlige status :  Offentlig virksomhed
Den ordregivende enheds aktiviteter :  Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
1.1  Køber
Officielt navn :  Dansk Gasteknisk Center A/S
Køberens retlige status :  Offentlig virksomhed
Den ordregivende enheds aktiviteter :  Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
1.1  Køber
Officielt navn :  Evida Nord A/S
Køberens retlige status :  Offentlig virksomhed
Den ordregivende enheds aktiviteter :  Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Indgåelse af kontrakt om Markeds- og Billingsystem (Faktureringssystem)
Beskrivelse :  Evida skal anskaffe et nyt markeds- og billingsystem til brug for administration af forbrugsafregninger, kommunikation med kunder og leverandører mv. til opfyldelse af Evidas forpligtelser som forsyningsvirksomhed.
Identifikator for proceduren :  026e81ef-c3c0-42ea-bf83-413a120f1d50
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Udbuddet er ikke omfattet af direktivet. Der er tale om en direkte tildeling på SKI rammeaftale 02.19 Software as a Service. Tildeling er sket henhold til rammeaftalens regulering heraf. SKI aftalen vurderes at være egnet til det pågældende indkøb, da den understøtter en effektiv konkurrence udsættelse og udbudspligten findes således afløftet i henhold til forsyningsvirksomhedsdirektivet.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0001
Titel :  Kontrakt om Markeds- og Billingsystem (Faktureringssystem)
Beskrivelse :  Evidas nye Markeds- og Billingsystem skal levere IT-understøttelse af de opgaver Evida udfører i forbindelse med håndtering af sine gaskunder, særligt i forhold til afregning, behandling af forbrugsdata mv. Systemet skal kunne anvendes af hele Evida-koncernen, ud over Evida Service A/S, også Dansk Gasteknisk Center A/S, Evida CO2 A/S, Evida Syd A/S, Evida Fyn A/S og Evida Nord A/S. Tildelingen er foretaget på SKI rammeaftale 02.19.01 (2023) Der er tildelt på ydelsesområde 56 - Energi og vandforsyning Ordregiver har efter en bred intern proces afdækket behovet hos Evida og på baggrund af disse undersøgelser udfyldt SKI's tildelingsværktøj i overensstemmelse hermed. Tildelingen er sket i henhold til rammeaftalens regulering. Systemet anskaffes af Evida Syd A/S, Evida Nord A/S, Evida Fyn A/S, Evida Service A/S, Dansk Gasteknisk Center A/S og Evida CO2 A/S i fællesskab og angivelserne i nærværende bekendtgørelse er således for den samlede aftale.
Intern identifikator :  1
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
5.1.6  Generelle oplysninger
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger :  Evida forventer efter 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, at tildele leveringskontrakten via SKI 02.19.01 til: EG Danmark A/S Ballerup Danmark udbud@eg.dk tlf. +45 70 13 22 11
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Evida Service A/S
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  67,756,513 DKK
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0001
6.1.2  Oplysninger om vinderne
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Evida Service A/S
Registreringsnummer :  40318941
Postadresse :  Vognmagervej 14
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Elisabeth Hansen
E-mail :  kontakt@tohv.dk
Telefon :  +4553360036
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Evida Nord A/S
Registreringsnummer :  37270024
Postadresse :  Vognmagervej 14
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Elisabeth Hansen
E-mail :  kontakt@tohv.dk
Telefon :  +4553360036
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Evida CO2 A/S
Registreringsnummer :  43558641
Postadresse :  Vognmagervej 14
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Elisabeth Hansen
E-mail :  kontakt@tohv.dk
Telefon :  +4553360036
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Evida Syd A/S
Registreringsnummer :  27210406
Postadresse :  Vognmagervej 14
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Elisabeth Hansen
E-mail :  kontakt@tohv.dk
Telefon :  +4553360036
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Evida Fyn A/S
Registreringsnummer :  29214824
Postadresse :  Vognmagervej 14
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Elisabeth Hansen
E-mail :  Kontakt@tohv.dk
Telefon :  +4553360036
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0006
Officielt navn :  Dansk Gasteknisk Center A/S
Registreringsnummer :  12105045
Postadresse :  Dr Neergaards Vej 5B
By :  Hørsholm
Postnummer :  2970
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordsjælland ( DK013 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Elisabeth Hansen
E-mail :  kontakt@tohv.dk
Telefon :  +4553360036
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0007
Officielt navn :  EG Danmark A/S
Registreringsnummer :  84667811
By :  Ballerup
Land :  Danmark
E-mail :  udbud@eg.dk
Telefon :  70132211
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  7745210c-4159-4767-a4f0-eccd2d269377 -  01
Formulartype :  Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-11-10Z 14:16:04Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00691584-2023
EUT-S-nummer :  219/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-11-14Z

Send til en kollega

0.049