23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
21.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Midtjylland

Indkøb af fagligt system til Socialområdet i Region Midtjylland


Region Midtjylland

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Region Midtjylland
Køberens retlige status :  Offentlig virksomhed, der styres af en regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Sundhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Indkøb af fagligt system til Socialområdet i Region Midtjylland
Beskrivelse :  Udbuddet vedrører Ordregivers anskaffelse, drift, service, vedligeholdelse og videreudvikling af et standardsystem som en Service, til understøttelse af funktioner og processer vedrørende opgaven med at levere indsatser til Socialområdets målgrupper. It-løsningen skal benyttes af alle medarbejdere, som arbejder på Specialområdernes afdelinger som det daglige dokumentationsværktøj. Det vil sige, at it-løsningen vil komme til at understøtte arbejdet med alle målgrupperne på tværs af Socialområdet, både børn, unge og voksne.
Identifikator for proceduren :  3c246e11-2f4e-45c1-bd6a-253d281b8e37
Intern identifikator :  1-16-4-108-23
Type af procedure :  Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure :  No
Hovedpunkterne i proceduren :  Proceduren fremgår af udbudsbetingelserne.
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72514000 Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling
Yderligere klassificering ( cpv ):  72253200 Systemsupport
Yderligere klassificering ( cpv ):  72254100 Systemafprøvning
Yderligere klassificering ( cpv ):  72260000 Programmelrelaterede tjenester
Yderligere klassificering ( cpv ):  72261000 Programmelsupport
Yderligere klassificering ( cpv ):  72265000 Konfigurering af programmel
Yderligere klassificering ( cpv ):  72311100 Konvertering af data
Yderligere klassificering ( cpv ):  72514100 Servicebureauvirksomhed i forbindelse med drift af datamater
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østjylland ( DK042 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Region Midtjylland har hovedsæde i Viborg, og det forventes at møder mellem Leverandøren og Ordregiver primært vil finde sted i Viborg. De udbudte ydelser leveres dog til lokationer spredt over hele det geografiske område som Region Midtjylland dækker.
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Region Midtjylland har hovedsæde i Viborg, og det forventes at møder mellem Leverandøren og Ordregiver primært vil finde sted i Viborg. De udbudte ydelser leveres dog til lokationer spredt over hele det geografiske område som Region Midtjylland dækker.
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  0 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail. Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i EU-Supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger [Tilbudsgiver/Ansøger] sig ind i øverste venstre hjørne. Herefter kommer der en oversigt over alle regionens udbud, og der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud. Bemærk venligst, at både ordregivers og [Tilbudsgivers/Ansøgers] handlinger logges i systemet. Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via spørgsmål/svar-modulet inde i systemet. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle. I forhold til udelukkelsesgrunde, finder den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134a også anvendelse. Oplysninger om udelukkelsesgrunde angives i ESPD.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2
Konkurs :  jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2
Korruption :  jf. Udbudslovens §135, stk. 1, nr. 2
Tvangsakkord uden for konkurs :  jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2
Deltagelse i en kriminel organisation :  jf. Udbudslovens §135, stk. 1, nr. 1
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning :  jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 3.
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet :  jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  jf. Udbudslovens §135, stk. 1, nr. 5
Svig :  jf. Udbudslovens §135, stk. 1, nr. 3
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  jf. Udbudslovens §135, stk. 1, nr. 6
Insolvens :  jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område :  jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1
Aktiver, der administreres af en kurator :  jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  jf. udbudslovens §136, nr. 3
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  jf. Udbudslovens §136, nr. 1.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  jf. Udbudslovens §136, nr. 2
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  jf. Udbudslovens §136, nr. 4
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet :  jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1
Betaling af socialsikringsbidrag :  jf. Udbudslovens §135, stk. 3
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2
Betaling af skatter og afgifter :  jf. Udbudslovens §135, stk. 3
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  jf. Udbudslovens §135, stk. 1, nr. 4
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Indkøb af fagligt system til Socialområdet i Region Midtjylland
Beskrivelse :  Udbuddet vedrører Ordregivers anskaffelse, drift, service, vedligeholdelse og videreudvikling af et standardsystem som en Service, til understøttelse af funktioner og processer vedrørende opgaven med at levere indsatser til Socialområdets målgrupper. It-løsningen skal benyttes af alle medarbejdere, som arbejder på Specialområdernes afdelinger som det daglige dokumentationsværktøj. Det vil sige, at it-løsningen vil komme til at understøtte arbejdet med alle målgrupperne på tværs af Socialområdet, både børn, unge og voksne.
Intern identifikator :  1-16-4-108-23
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72514000 Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling
Yderligere klassificering ( cpv ):  72253200 Systemsupport
Yderligere klassificering ( cpv ):  72254100 Systemafprøvning
Yderligere klassificering ( cpv ):  72260000 Programmelrelaterede tjenester
Yderligere klassificering ( cpv ):  72261000 Programmelsupport
Yderligere klassificering ( cpv ):  72265000 Konfigurering af programmel
Yderligere klassificering ( cpv ):  72311100 Konvertering af data
Yderligere klassificering ( cpv ):  72514100 Servicebureauvirksomhed i forbindelse med drift af datamater
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Optioner: Kravspecifikation for ydelserne i henhold til nedenstående optioner fremgår af Bilag 1A. • Obligatorisk option om dannelse af arkiveringsversion (Bilag 1A, afsnit 4.2) • Frivillig option på chatfunktion (Bilag 1A, afsnit 4.2) Tilbudsgiver skal afgive tilbud på den obligatoriske option. Det er derimod valgfrit for Tilbudsgiver om der afgives tilbud på den frivillige option, og manglende Ordregiver kan udnytte enhver option, som Tilbudsgiver har afgivet tilbud på, på et hvilket som helst tidspunkt i kontraktperioden, herunder i forbindelse med evt. kontraktunderskrift. Ordregiver er ikke forpligtet til at udnytte en option. Priser på de udbudte optioner afgives i Bilag 8 og Bilag 8A. Tilkøb af ydelser: Tilbudsgiver skal afgive tilbud tilkøb af ydelser, jf. specifikation i Bilag 8, afsnit 7. Tilkøb af uddannelse: • Tilkøb for uddannelse af Kundens Systemadministratorer i kontraktperioden • Tilkøb for uddannelse af Kundens Koordinerende Superbrugere i kontraktperioden • Tilkøb for uddannelse af Kundens Superbrugere i Udrulningen • Tilkøb for uddannelse af Kundens Basisbrugere i Udrulningen Tilkøb af ad hoc bistand: • Projektleder • Udvikler • Konsulent til rådgivning og implementering I hele Kontraktens løbetid skal Leverandøren på rammeaftalelignende vilkår og på Kundens anmodning herom levere tilkøbsydelser i henhold til Kontrakten. Priser på tilkøbsydelserne afgives i Bilag 8 og Bilag 8A.
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østjylland ( DK042 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Region Midtjylland har hovedsæde i Viborg, og det forventes at møder mellem Leverandøren og Ordregiver primært vil finde sted i Viborg. De udbudte ydelser leveres dog til lokationer spredt over hele det geografiske område som Region Midtjylland dækker.
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Region Midtjylland har hovedsæde i Viborg, og det forventes at møder mellem Leverandøren og Ordregiver primært vil finde sted i Viborg. De udbudte ydelser leveres dog til lokationer spredt over hele det geografiske område som Region Midtjylland dækker.
5.1.3  Anslået varighed
Anden varighed :  Ubegrænset
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  0 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse :  170918-2023
Yderligere oplysninger :  Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail. Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i EU-Supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger [Tilbudsgiver/Ansøger] sig ind i øverste venstre hjørne. Herefter kommer der en oversigt over alle regionens udbud, og der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud. Bemærk venligst, at både ordregivers og [Tilbudsgivers/Ansøgers] handlinger logges i systemet. Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via spørgsmål/svar-modulet inde i systemet. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle. I forhold til udelukkelsesgrunde, finder den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134a også anvendelse. Oplysninger om udelukkelsesgrunde angives i ESPD.
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Samlede årsomsætning jf. udbudsbetingelser pkt. 6.3
Beskrivelse :  Minimumskrav til egnethed og formåen: Det er et minimumskrav, at den samlede årsomsætning, dvs. nettoomsætningen, for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår er minimum 30.000.000 danske kroner. Se det fulde egnethedskrav i udbudsbetingelser pkt. 6.3.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Egenkapital for det senest disponible regnskabsår jf. udbudsbetingelserne pkt. 6.3
Beskrivelse :  Minimumskrav til egnethed og formåen: Det er et minimumskrav, at egenkapitalen (ultimo året) for det senest disponible regnskabsår er minimum 25.000.000 danske kroner. Se det fulde egnethedskrav i udbudsbetingelser pkt. 6.3.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Egnethed: Reference
Beskrivelse :  Minimumskrav til egnethed og formåen: Det er et minimumskrav, at Ansøger har relevant erfaring i form af mindst 1 sammenlignelig reference inden for de seneste 3 år udregnet fra datoen for ansøgningsfristen. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af et journalsystem til kunder med ydelser inden for Ordregivers service- og ydelsesområder (eksempelvis til regioner eller kommuner, eller tilsvarende myndigheder uden for Danmark). Se det fulde egnethedskrav i udbudsbetingelser pkt. 6.3.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Udvælgelse blandt egnede tilbudsgivere: Reference
Beskrivelse :  Ordregiver har til hensigt at prækvalificere 4 ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer, jf. pkt. 6.3, af de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i pkt. 1.3. Vurderingen af referencernes relevans foretages på baggrund af den erfaring med levering af sammenlignelige ydelser, som leverancen (referencen) dokumenterer, jf. beskrivelsen i pkt. 1.3. Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer af sammenlignelige ydelser, vurderes det i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer relevant erfaring med tilsvarende ydelser med tilsvarende kompleksitet og tilsvarende kunder. Se det fulde kriterie for udvælgelse blandt egnede ansøgere i udbudsbetingelser pkt. 7. (referencerne i ovenstående tekst er til udbudsbetingelserne)
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  3
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  4
Køberen forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de oprindelige tilbud uden yderligere forhandlinger
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Beskrivelse :  Ved vurderingen af underkriteriet ”Pris” lægges vægt på den laveste samlede tilbudstekniske pris, opgjort i overensstemmelse med vejledningen til Bilag 8 (Priser) og beregnet og anført i Bilag 8A (Prisskema, faneblad 2 – ”Tilbudsteknisk pris”).
Vægtning (procentdel, præcis) :  40
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet
Beskrivelse :  Kvalitet er opdelt i følgende delkriterier, som vægtes som angivet nedenfor i evalueringen af Kvalitet (henvisningerne er til udbudsbetingelser). Delkriterier til underkriteriet Kvalitet: Funktionalitet, jf. pkt. 14.3.1, vægtes 60% Drift, vedligehold, support og udvikling, jf. pkt. 14.3.2, vægtes 10% Tidsplan, uddannelse og implementering, jf. pkt. 14.3.3, vægtes 10% Sikkerhed, arkitektur og lovvedligehold, jf. pkt. 14.3.4, vægtes 20%
Vægtning (procentdel, præcis) :  60
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :  DAN
Frist for anmodning om yderligere oplysninger :  2023-11-29+01:00 23:55:00+01:00
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Den påtænkte dato for afsendelse af opfordringerne til at indgive tilbud :  2024-02-05+01:00
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse :  2023-12-18+01:00 23:59:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. Andre klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Region Midtjylland
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Region Midtjylland
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Region Midtjylland
Organisation, der behandler tilbud :  Region Midtjylland
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Region Midtjylland
Registreringsnummer :  29190925
Afdeling :  Indkøb & Medicoteknik
Postadresse :  Olof Palmes Allé 15
By :  Aarhus N
Postnummer :  8200
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Emil Wægter
E-mail :  Emijen@rm.dk
Telefon :  +45 61629390
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Tolboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405708
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  2621e61f-3c4c-4077-b03c-cfc5c4bd033c -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-11-17Z 12:57:55Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00707774-2023
EUT-S-nummer :  224/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-11-21Z

Send til en kollega

0.078