23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
11.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Ikast-Brande Kommune - Indkøb

Udbud på indkøb og levering af skolecomputere til Ikast-Brande Kommune 2024.


Ikast-Brande Kommune - Indkøb

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Ikast-Brande Kommune - Indkøb
Køberens retlige status :  Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Udbud på indkøb og levering af skolecomputere til Ikast-Brande Kommune 2024.
Beskrivelse :  Udbuddet vedrører indkøb og levering af ca. 5.600 stk. skolecomputere til Ikast-Brande Kommune til brug for både skoleelever og lærere.
Identifikator for proceduren :  2ca12548-6752-4c3e-aab2-1590d9241f40
Tidligere bekendtgørelse :  3b233530-8c2e-425c-a9d8-72f6ba2ae78b-01
Intern identifikator :  2023/8 - Skolecomputere 2024
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
Hovedpunkterne i proceduren :  Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudsloven, LBK nr. 10 af 06/01/2023.
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  30000000 Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker
Yderligere klassificering ( cpv ):  30213000 Pc'er
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Udbuddet vedrører indkøb og levering af ca. 5.600 stk. skolecomputere. Levering vil være opdelt i 3 delleverancer med ca. 33% i hver leverance til 11 leveringsadresser i Ikast-Brande Kommune. Leveringsperioden vil være primo maj 2024 til primo juni 2024. Se yderligere i udbudsmaterialet.
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  21,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger :  Tilbudsgiver skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de angivne udelukkelsesgrunde ved at udfylde følgende punkter i ESPD'ets Del III A-B "Obligatoriske udelukkelsesgrunde" og Del III C "Frivillige udelukkelsesgrunde": A: Grunde vedrørende straffedomme, B: Grunde, der vedrører skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger C: Grunde, der vedrører tilsidesættelse af forpligtelser indenfor det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1 samt grunde vedrørende, at tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandlinger mm., jf. udbudslovens § 137, stk. 2. Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens §§ 134a-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning, medmindre tilbudsgiver fremlægger dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Tilsvarende vil tilbudsgivere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1-2, blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning, medmindre tilbudsgiver fremlægger dokumentation for at være pålidelige, jf. udbudslovens § 138. Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt kontrakten, skal på anmodning, dvs. ikke som en del af tilbuddet, fremsende: 1. Serviceattest som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde. Serviceattesten må maksimalt være udstedt 6 måneder før udløb af tilbudsfristen. 2. Kopi af seneste 2 års afsluttede og revisorpåtegnede årsregnskaber eller revisorunderskrevet erklæring for omsætning indenfor produktkategorien computere de seneste 2 afsluttede regnskabsår. Ikast-Brande Kommune yder ikke godtgørelse for tilbudsgivers afgivelse af tilbud. Udbuddet er annulleret da ordregiver har konstateret, at der desværre manglede oplysninger i udbudsbekendtgørelsen. Kontrakten vil hurtigst muligt blive genudbudt med uændret udbudsmateriale.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Udbud på indkøb og levering af skolecomputere til Ikast-Brande Kommune 2024.
Beskrivelse :  Udbuddet vedrører indkøb og levering af ca. 5.600 stk. skolecomputere til Ikast-Brande Kommune til brug for både skoleelever og lærere.
Intern identifikator :  2023/8 - Skolecomputere 2024
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  30000000 Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker
Yderligere klassificering ( cpv ):  30213000 Pc'er
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Udbuddet vedrører indkøb og levering af ca. 5.600 stk. skolecomputere. Levering vil være opdelt i 3 delleverancer med ca. 33% i hver leverance til 11 leveringsadresser i Ikast-Brande Kommune. Leveringsperioden vil være primo maj 2024 til primo juni 2024. Se yderligere i udbudsmaterialet.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  21,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger :  Tilbudsgiver skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de angivne udelukkelsesgrunde ved at udfylde følgende punkter i ESPD'ets Del III A-B "Obligatoriske udelukkelsesgrunde" og Del III C "Frivillige udelukkelsesgrunde": A: Grunde vedrørende straffedomme, B: Grunde, der vedrører skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger C: Grunde, der vedrører tilsidesættelse af forpligtelser indenfor det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1 samt grunde vedrørende, at tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandlinger mm., jf. udbudslovens § 137, stk. 2. Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens §§ 134a-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning, medmindre tilbudsgiver fremlægger dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Tilsvarende vil tilbudsgivere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1-2, blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning, medmindre tilbudsgiver fremlægger dokumentation for at være pålidelige, jf. udbudslovens § 138. Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt kontrakten, skal på anmodning, dvs. ikke som en del af tilbuddet, fremsende: 1. Serviceattest som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde. Serviceattesten må maksimalt være udstedt 6 måneder før udløb af tilbudsfristen. 2. Kopi af seneste 2 års afsluttede og revisorpåtegnede årsregnskaber eller revisorunderskrevet erklæring for omsætning indenfor produktkategorien computere de seneste 2 afsluttede regnskabsår. Ikast-Brande Kommune yder ikke godtgørelse for tilbudsgivers afgivelse af tilbud. Udbuddet er annulleret da ordregiver har konstateret, at der desværre manglede oplysninger i udbudsbekendtgørelsen. Kontrakten vil hurtigst muligt blive genudbudt med uændret udbudsmateriale.
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  60
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) :  40
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Ikast-Brande Kommune - Indkøb
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Ikast-Brande Kommune - Indkøb
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6.  Resultater
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder :  Andet
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Ikast-Brande Kommune - Indkøb
Registreringsnummer :  ORG-29189617
Postadresse :  Rådhusstrædet 6
By :  Ikast
Postnummer :  7430
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Bente Schlie
E-mail :  besch@ikast-brande.dk
Telefon :  99604076
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  ORG-37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for Udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  ORG-10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  951d2531-23ea-4ab4-8dde-bc21fac4799b -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-08Z 12:36:01Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00749241-2023
EUT-S-nummer :  238/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-11Z

Send til en kollega

0.046