23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
11.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Kommunikationsprodukter


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Køberens retlige status :  Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Kommunikationsprodukter
Beskrivelse :  Rammeaftale angående levering af Kommunikationsprodukter. Rammeaftalen er opdelt i to delaftaler: Delaftale 1: Unified Communications- og telefoniprodukter Delaftale 2: Netværksprodukter Delaftalerne er tildelt flere leverandører, og den efterfølgende tildeling af leveringskontrakter på baggrund af rammeaftalen sker ved direkte tildeling eller miniudbud, jf. nærmere i bilag D til rammeaftalen Rammeaftalen er forpligtende at anvende for de af SKI's kunder, som inden udbuddet har tilsluttet sig. Rammeaftalen vil endvidere være forpligtende for staten, idet det er en centralt koordineret aftale. SKI's øvrige kunder vil kunne anvende aftalen frivilligt.
Identifikator for proceduren :  1912f5cb-a646-46c0-b1b4-24c48cea998e
Intern identifikator :  50.07
Type af procedure :  Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure :  No
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  32000000 Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
2.1.3  Værdi
Rammeaftalens maksimumværdi :  1,650,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0001
Titel :  Unified Communications- og telefoniprodukter
Beskrivelse :  Delaftale 1 vedrører levering af Unified Communications- og telefoniprodukter. Delaftalen omfatter følgende hovedproduktgrupper: - Unified Communications/PBX - Videokonference - Video Overvågning - Headsets - DECT - Management til Unified Communicatons- og telefoniprodukter - Tilbehør til Unified Communications- og telefoniprodukter - Tilknyttede ydelser
Intern identifikator :  50.07.01
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  32000000 Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  462,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  462,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.7  Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger :  Modvirkning af klimaændringer
Kriterier for grønne udbud :  Nationale kriterier for grønne offentlige udbud
Kriterier for grønne udbud :  EU's kriterier for grønne offentlige udbud
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Sortimentsbredde
Vægtning (procentdel, præcis) :  20
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  80
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale med fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der undertegner kontrakten :  Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
5.1  Delkontrakt :  LOT-0002
Titel :  Netværksudstyr
Beskrivelse :  Delaftale 2 vedrører levering af netværksprodukter Delaftalen omfatter følgende hovedproduktgrupper: - Switche - Routere - WiFi - Brugervalideringsprodukter - Management af netværksprodukter - Tilbehør til netværksprodukter - Tilknyttede ydelser
Intern identifikator :  50.07.02
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  32000000 Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
5.1.2  Udførelsessted
Land :  Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : 
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  63,800,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  957,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Sortimentsbredde
Vægtning (procentdel, præcis) :  20
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  80
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale med fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten :  Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
6.  Resultater
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen :  693,000,000 DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen :  462,000,000 DKK
6.1.2  Oplysninger om vinderne
6.1.3  Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbudsgiver :
Officielt navn :  JANSSON - AV CENTER - GLOBE SYSTEMS
Tilbudsgiver :
Officielt navn :  COMM2IG A/S
Tilbudsgiver :
Officielt navn :  Best-AV A/S
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen :  957,000,000 DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen :  638,000,000 DKK
6.1.2  Oplysninger om vinderne
6.1.3  Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbudsgiver :
Officielt navn :  Atea A/S
Tilbudsgiver :
Officielt navn :  Conscia Danmark A/S
Tilbudsgiver :
Officielt navn :  Danoffice IT ApS
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Atea A/S
Den økonomiske operatørs størrelse :  large
Registreringsnummer :  ORG-25511484
Postadresse :  Lautrupvang 6
By :  Ballerup
Postnummer :  2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Mia Petersen
E-mail :  Mia.Petersen@atea.dk
Telefon :  30781818
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Danoffice IT ApS
Registreringsnummer :  ORG-21370738
Postadresse :  Englandsvej 14
By :  Svendborg
Postnummer :  5700
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Fyn ( DK031 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  DanofficeIT
Telefon :  +4520424000
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  COMM2IG A/S
Registreringsnummer :  ORG-20719907
Postadresse :  Kokkedal Industripark 104
By :  Kokkedal
Postnummer :  2980
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordsjælland ( DK013 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Martin Frei
E-mail :  mafr@comm2ig.dk
Telefon :  53394099
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Conscia Danmark A/S
Registreringsnummer :  ORG-27126502
Postadresse :  Kirkebjerg Parkvej 9, 2. sal
By :  Brøndby
Postnummer :  2605
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Troels Lindenskov
E-mail :  tl@conscia.com
Telefon :  21615953
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  JANSSON - AV CENTER - GLOBE SYSTEMS
Registreringsnummer :  ORG-23452715
Postadresse :  Dianavej 13
By :  Vejle
Postnummer :  7100
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Sydjylland ( DK032 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Claes Frederiksen
E-mail :  ski50.07@jansson.dk
Telefon :  32654510
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0006
Officielt navn :  Best-AV A/S
Registreringsnummer :  ORG-35486631
Postadresse :  Fabriksparken 14
By :  Glostrup
Postnummer :  2600
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Kurt Kristiansen
E-mail :  info@best-av.dk
Telefon :  72170150
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0007
Officielt navn :  Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Registreringsnummer :  ORG-17472437
Postadresse :  Pakkerivej 6
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Serap Gokce
E-mail :  seg@ski.dk
Telefon :  51519660
Internetadresse :  https://www.ski.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1  ORG-0008
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  ORG-37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for Udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0009
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  ORG-10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
8.1  ORG-0010
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  437d34c1-c7c8-4a89-b033-4f28189732ab -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-08Z 12:10:13Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00749673-2023
EUT-S-nummer :  238/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-11Z

Send til en kollega

0.047