23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
12.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Landbrugsstyrelsen

GNSS Antenner


Landbrugsstyrelsen

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Landbrugsstyrelsen
Køberens retlige status :  Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  GNSS Antenner
Beskrivelse :  GNSS Antenner til Landbrugsstyrelsen, til brug for den pålagte regionale kontrol og opmåling af landbrugsarealer. Kontrakten om GNSS Antenner indebærer indkøb af 100 fysiske GNSS enheder, samt support/drift af disse, samt drift af antennernes understøttende korrektionssignal.
Identifikator for proceduren :  bb245e1f-c81c-492f-a46f-8c8333bb0e8c
Intern identifikator :  23-0452-000016
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  38112100 Globale navigations- og positionsbestemmelsesudstyr (GPS eller tilsvarende)
Yderligere klassificering ( cpv ):  38424000 Måle- og kontroludstyr
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  GNSS Antenner
Beskrivelse :  GNSS Antenner til Landbrugsstyrelsen, til brug for den pålagte regionale kontrol og opmåling af landbrugsarealer. Kontrakten om GNSS Antenner indebærer indkøb af 100 fysiske GNSS enheder, samt support/drift af disse, samt drift af antennernes understøttende korrektionssignal.
Intern identifikator :  23-0452-000016
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  38112100 Globale navigations- og positionsbestemmelsesudstyr (GPS eller tilsvarende)
Yderligere klassificering ( cpv ):  38424000 Måle- og kontroludstyr
Mængde :  100
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  4 YEAR
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten :  Landbrugsstyrelsen
6.  Resultater
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling :  Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse :  Landbrugsstyrelsens afdeling for regional kontrol anvender en håndholdt GNSS-antenne, som trådløst kobles op til en iPad, og anvendes til at foretage opmålingerne på arealkontroller, projekstøttessager, økologisager og konditionalitetssager. Opmålingerne der foretages i forbindelse med kontrol, kan resultere i fradrag af landbrugsstøtte som et direkte resultat af opmålingen, hvorfor det er nødvendigt med højpræcisionsudstyr. Tabletløsninger uden en ekstern GNNS-antenne kan ikke opnå den fornødne præcision, hvorfor det er nødvendigt med en ekstern GNNS-antenne med et tilhørende korrektionssignal. Det er på baggrund af en markedsundersøgelse vurderet, at Leica er den eneste mulige leverandør af egnede antenner der både opfylder stillede krav til arbejdsmiljø, data, software og præcision. Det er vurderet, at det af objektive tekniske årsager kun findes den ene egnede leverandør, samt at det er dokumenteret nøje og over en substantiel periode i et stort marked. Der tildeles tillige en 4 årig drift og support aftale til samme leverandør, med henblik på understøttelsen af den fysiske antenne samt korrektionssignalet, for at kunne sikre viden om GNSS antennen og sikre indflydelse på kvaliteten af kontrollen og sikre hurtigt løsning og undgå kompleksitet ved incidents. Der tildeles derfor direkte, uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i medfør af udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2. Kontrakten påtænkes indgået efter udløbet af en standstill-periode på 10 kalenderdage, regnet fra dagen efter dagen for offentliggørelse af bekendtgørelsen med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed.
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Leica Geosystems A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  23-0452-000016
Titel :  Kontrakt om GNSS Antenne
Organisation, der undertegner kontrakten :  Landbrugsstyrelsen
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Landbrugsstyrelsen
Registreringsnummer :  20814616
Postadresse :  Nyropsgade 30
By :  København V
Postnummer :  1780
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Malou Josefine Holgersen King
E-mail :  udbud@lbst.dk
Telefon :  +45 33958000
Internetadresse :  http://lbst.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 35291000
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Leica Geosystems A/S
Registreringsnummer :  16758728
By :  Søborg
Land :  Danmark
Telefon :  70230032
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  73d52aff-93a9-4a64-be85-e3ce06949ebe -  01
Formulartype :  Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-11Z 13:25:28Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00752617-2023
EUT-S-nummer :  239/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-12Z

Send til en kollega

0.047