23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 240-753529
Offentliggjort
13.12.2023
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Københavns Universitet

Opgradering af CT scanner til Institut for Klinisk Veterinærmedicin (IKV)


Københavns Universitet

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Universitet
CVR-nummer: 29979812
Postadresse: Krystalgade 25
By: København K
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1172
Land: Danmark
Kontaktperson: Eva Sander
E-mail: Eva.sander@adm.ku.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ku.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Opgradering af CT scanner til Institut for Klinisk Veterinærmedicin (IKV)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Sektion for Veterinær Billeddiagnostik, Institut for Klinisk Veterinærmedicin ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet leverer billeddiagnostiske ydelser og forskningsbaseret undervisning og uddannelse i veterinær billeddiagnostik baseret på Universitetshospitalet for Familiedyr´s patientforløb i forbindelse med den kliniske undervisning af de studerende på kandidatuddannelsen i Veterinærmedicin. Afdelingens ydelser inkl. CT scanninger er kritiske for udredning af patienter. Hver årgang er på 180 studerende. Hospitalet er i kontinuert produktion og har åbent 24/7/365 og har ca. 20.000 patientforløb om året.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 325 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der påtænkes at opgradere den eksisterende Siemens EMOTION CT scanner til en Siemens SOMATOM go.UP CT scanner. Den nuværende scanner er ved at være 20 år gammel med flere og flere nedbrud og deraf følgende kostbare reparationer. Siemens SOMATOM go. UP CT scanneren kan installeres med store fordele, da føringsveje, den nuværende cement forhøjning og placering ville kunne genbruges. Selve CT scanneren kommer med funktionaliteter, som er velafprøvet i den veterinære brug. Endvidere er brugergrænsefladen fra Siemens til udførelse af CT-undersøgelser på veterinærpatienter er kendt af TAP- og VIP personalet i afdelingen.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Venligst bemærk at værdien af dette indkøb er under tærskelværdien.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
  • Der er afgivet ordre på supplerende leverancer hos den oprindelige leverandør under streng overholdelse af direktivets betingelser
Forklaring:

Siemens Healthineers er de eneste der kan opgradere den nuværende CT scanner, hvor eksisterende føringsveje, elinstallationer og forhøjningen, hvor CT scanneren skal placers kan genbruges. Selve CT scanneren kommer med funktionaliteter, som er velafprøvede i den veterinære brug gennem flere år i forbindelse med patientarbejde og undervisning i forbindelse hermed i Universitetshospitalet for Familieddyr. Endvidere er brugergrænsefladen fra Siemens til udførelse af CT-undersøgelser på veterinære patienter kendt af TAP- og VIP personalet i afdelingen.

Et leverandørskifte ville betyde at nuværende tekniske installationer inkl. ekstistende føringsveje,elinstallationer og forhøjningen ikke er forenelige og vil skabe teknisk uforholdsmæssige vanskeligheder og kræve ombygning af lokale, hvor det ved en opgradering til den nyere Siemens CT scanner vil være muligt at genbruge eksisterende rørføring, installationer og cement forhøjning.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
23/11/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Siemens Healthineers
Postadresse: Borupvang 9
By: Ballerup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 325 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: The Danish Complaints Board For Public Procurement
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: www.KLFU.DK
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Danish Competition And Consumer Authority
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/12/2023

Send til en kollega

0.047