23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
14.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Midtjylland

Oprensningsudstyr til Patologi på AUH.


Region Midtjylland

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Region Midtjylland
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Sundhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Oprensningsudstyr til Patologi på AUH.
Beskrivelse :  Patologi, Aarhus Universitetshospital (AUH), har behov for at udskifte afdelingens eksisterende udstyr til DNA/RNA oprensning. Kontrakten omfatter 3 oprensningsrobotter incl. forbrugsvarer og service.
Identifikator for proceduren :  e66138dd-4442-413e-afcc-32d5ae856048
Tidligere bekendtgørelse :  9fb07f91-9ca9-49f9-859f-aab7adcb8644-01
Intern identifikator :  1-23-4-72-51-23
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  4,755,729 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Oprensningsudstyr til Patologi på AUH.
Beskrivelse :  Patologi, Aarhus Universitetshospital (AUH), har behov for at udskifte afdelingens eksisterende udstyr til DNA/RNA oprensning. Kontrakten omfatter 3 oprensningsrobotter incl. forbrugsvarer og service.
Intern identifikator :  1-23-4-72-51-23
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Service Uddannelse Reservedele
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  4,755,729 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Prioriteret rækkefølge :  1
Begrundelse for ikke at angive vægtningen af tildelingskriterierne :  Direkte tildeling
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6.  Resultater
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling :  Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse :  Patologi, Aarhus Universitetshospital (AUH), har behov for at udskifte afdelingens eksisterende udstyr til DNA/RNA oprensning. DNA/RNA oprensningsprocessen udgør første step i langt de fleste molekylærpatologiske analyser, som foretages på Patologi AUH. Udstyret er derfor en uundværlig brik i den daglige drift, som danner grundlaget for at Patologi kan levere svar inden for de fastsatte kræftpakketider. Af hensyn til den fortsatte overholdelse af kræftpakketiderne, patientsikkerheden, planlægningen af den daglige drift og personalets arbejdsmiljø, skal det nye udstyr derfor leve op til følgende krav: 1. Udstyret skal være CE-IVD godkendt i henhold til IVD-R EU-forordningen. 2. Udstyret skal kunne anvendes til oprensning af DNA og RNA fra formalin fikseret, paraffinindstøbt (FFPE) væv. 3. Udstyret skal som minimum kunne oprense 24 DNA eller 24 RNA prøver ad gangen. 4. Udstyret skal have mulighed for fuldautomatisering af hele oprensningsprocessen efter afparaffinering for både DNA og RNA. Fuldautomatisering reducerer kontamineringsrisikoen, da alle afpipetteringstrin udføres på robotten og øger dermed patientsikkerheden. Ydermere skånes bioanalytikeren for mange manuelle afpipetteringer, og processen bliver mere standardiseret. 5. Udstyret skal benytte filterpipettespidser, så kontamineringsrisikoen reduceres. 6. DNA oprensningsprotokollen skal kunne udføres på maksimalt 3 timer efter prøve-afparaffinering. Herved sikres hurtig prøve turn-around tid og fleksibilitet i laboratoriet. 7. RNA oprensningsprotokollen skal kunne udføres på maksimalt 2,5 timer efter prøve-afparaffinering. Herved sikres hurtig prøve turn-around tid og fleksibilitet i laboratoriet. 8. DNA oprensningsprotokollen skal give mulighed for benyttelse af UNG enzym forbehandling. 9. Udstyret skal have mulighed for fjernovervågning, så instrumentets nedetid minimeres og dermed sikre at svartider på kræftpakker overholdes. 10. Oprensningsprotokollerne til udstyret skal indeholde reagenser til prøve-afparaffinering uden organiske opløsningsmidler, såsom xylen. 11. Oppetidsgaranti på 98% Ordregiver agter grundet ovenstående at indgå kontrakt med Qiagen Denmark om levering af 3. stk. oprensningsrobotter, da anskaffelsen er omfattet af reglerne om udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. Udbudslovens §80, Stk. 3, nr. 1 idet kontrakten af tekniske grunde kun kan overdrages til én bestemt økonomisk aktør. Der findes ikke, ifølge Region Midtjyllands markedsafdækning, andre aktører på markedet, som kan opfylde alle ovenstående krav pr. dags dato.
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Qiagen Danmark Qiagen Danmark
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Region Midtjylland
Registreringsnummer :  29190925
Afdeling :  Indkøb & Medicoteknik
Postadresse :  Olof Palmes Allé 15
By :  Aarhus N
Postnummer :  8200
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Morten Østergaard
E-mail :  Mortot@rm.dk
Telefon :  +45 24851449
Internetadresse :  https://www.rm.dk
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Qiagen Danmark
Registreringsnummer :  28693206
By :  Hvidovre
Postnummer :  2650
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Telefon :  +4580885945
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10 29 48 19
Afdeling :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  4171 5000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Tolboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405708
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  587cf893-845a-4512-83a2-33b62cafe34d -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-13Z 09:14:23Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00757350-2023
EUT-S-nummer :  241/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-14Z

Send til en kollega

0.031