23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 243-763798
Offentliggjort
18.12.2023
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Medicoteknik

Anskaffelse af: Digital droplet PCR


Medicoteknik

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Medicoteknik
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: J. B. Winsløws Vej 11
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Majbritt Christensen
E-mail: majbritt.christensen@rsyd.dk
Telefon: +45 99440380
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.medicoteknik-rsd.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Anskaffelse af: Digital droplet PCR

Sagsnr.: 16366
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Anskaffelse af: Digital droplet PCR inkl. forbrugsvarer og service

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 600 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Esbjerg Sygehus -Klinisk Diagnostisk Afdeling, Klinisk Mikrobiologi

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Anskaffelse af: Digital droplet PCR inkl. forbrugsvarer og service

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Baggrund:

Region Syddanmark (RSD) ønsker at indgå aftale om indkøb af QIAcube, QIAgility og QIAcuity fra Qiagen A/S på følgende baggrund:

Oprensning:

Udstyret skal kunne udføre fuldautomatiseret oprensning af DNA og RNA

o Alle mekaniske komponenter til oprensning af nukleinsyre skal rummes i instrumentet

Instrumentet skal kunne oprense op til 12 prøver

Oprensningsudstyret skal være IVDR godkendt – det skal kunne oprense DNA/RNA med IVDR godkendte protokoller. Samtidig skal udstyret kunne anvendes til forskning og dermed køre research use only (RUO) protokoller. Specifikt skal instrumentet have en IVDR godkendt protokol og et IVDR godkendt kit til oprensning af DNA fra blod.

Instrumentet skal have bruger guidet software til klargøring af instrumentet til oprensning.

Udstyret skal have et bredt anvendelsesområde – da afdelingen har både rutine og forskningsrelaterede arbejdsopgaver ønskes et instrument, der kan varetage oprensningen af DNA/RNA fra en bred gruppe af prøvematerialer til diagnostisk anvendelse og forskning. Der skal derfor forefindes en bred vifte af oprensningskits til IVDR godkendt arbejde og forskning.

Udstyret skal være forsynet med foranstaltninger, der minimere risikoen for kontaminering af prøvematerialet fra kørsel til kørsel.

Instrumentet skal have sporbarhed til følgende parametre:

o Reagens Lot og holdbarhed

o Information om prøve-ID og placering af prøve på instrumentet

o Vedligeholdelse og gennemførsel heraf.

o Brugerlogin og sporing af brugerens anvendelse af instrumentet

Brugerprofiler med adgangskrav – forskellige brugere skal kunne defineres med forskellige adgangsrestriktioner til henholdsvis IVDR og forskningsrelateret arbejde

Minimal instrumental nedetid – da instrumentet skal indgå i daglig rutine er det vigtigt at minimere den instrumentale nedetid. Dette ses eventuelt opnået gennem fjernmonitorering af instrumentet fra leverandørens side.

Automatiseret opsætning af dPCR:

Udstyret skal kunne udføre fuldautomatiseret opsætning reaktionen til dPCR platformen og skal derfor kunne tage output-rør fra oprensningsplatformen og sætte op i reaktionsformatet til dPCR-platformen.

Instrumentet skal være udstyret med en grad af fleksibilitet, der tillader opsætningen af forskellige reaktionsformater og labwareformater

Udstyret skal være forsynet med foranstaltninger, der minimere risikoen for kontaminering af prøvematerialet fra kørsel til kørsel.

dPCR:

Instrumentet skal fuldautomatiseret kunne håndtere partitionering, omformering og billeddannelse.

Da udstyret skal anvendes til påvisning af sjældne mutationer, skal der som minimum kunne analyseres 25.000 partitioner pr. prøve.

Det skal være muligt at detektere minimum 5 målområder pr reaktion og instrumentet skal derfor være udstyret med 5 fem filterkanaler.

Proces-tiden skal være under 2½ time pr opsæt. Samlet skal instrumentet kunne håndtere 96 prøver på under 5 timer.

Udstyret skal give mulighed for at håndtere flere opsæt ad gangen, der dog ikke nødvendigvis skal opformeres med samme termisk profil eller samme reaktionsformat.

Instrumentet skal tillade ”random access”, således at ikke alle opsæt behøves at sættes op samtidigt.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 16366
Betegnelse:

Anskaffelse af: Anskaffelse af: Digital droplet PCR

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
13/12/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: QIAGEN Denmark
Postadresse: Industriholmen 82
By: Hvidovre
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2650
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 3 600 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefrister fremgår af håndhævelseslovens § 7:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvor vidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Se nærmere om indgivelse af klager på Klagenævnet for udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/12/2023

Send til en kollega

0.031