23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
21.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Sjælland

Udbud af AV-udstyr til Lægeuddannelse og Steno på USK


Region Sjælland

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Region Sjælland
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Sundhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Udbud af AV-udstyr til Lægeuddannelse og Steno på USK
Beskrivelse :  Udbud vedrørende anskaffelse, levering, opsætning, opkobling og installation af AV-udstyr til undervisningslokaler, videokonferencelokaler, mødelokaler, stillerum, konsultationsrum og receptionsområder til lægeuddannelsen og samt Steno på Universitetshospital Køge (USK).
Identifikator for proceduren :  fc35122c-7e00-4eb9-ad9c-ff656b3fb65f
Intern identifikator :  EMN-2023-03875
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  32321200 Av-udstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  30231000 Computerskærme og konsoller
Yderligere klassificering ( cpv ):  32232000 Videokonferenceudstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  32331300 Lydafspilningsudstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  32341000 Mikrofoner
Yderligere klassificering ( cpv ):  32351200 Skærme
Yderligere klassificering ( cpv ):  38651000 Kameraer
Yderligere klassificering ( cpv ):  72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
2.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Lykkebækvej 1
By :  Køge
Postnummer :  4600
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østsjælland ( DK021 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Levering finder sted i den nyopførte bygning TE06, der skal bruges til Lægeuddannelsen og Steno på Universitetshospital Køge.
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  6,500,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
Korruption :  Obligatorisk
Deltagelse i en kriminel organisation :  Obligatorisk
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Obligatorisk
Svig :  Obligatorisk
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Obligatorisk
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Obligatorisk
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Obligatorisk
Betaling af skatter og afgifter :  Obligatorisk
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Obligatorisk
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Udbud af AV-udstyr til Lægeuddannelse og Steno på USK
Beskrivelse :  Udbud vedrørende anskaffelse, levering, opsætning, opkobling og installation af AV-udstyr til undervisningslokaler, videokonferencelokaler, mødelokaler, stillerum, konsultationsrum og receptionsområder til lægeuddannelsen og samt Steno på Universitetshospital Køge (USK).
Intern identifikator :  EMN-2023-03875
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  32321200 Av-udstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  30231000 Computerskærme og konsoller
Yderligere klassificering ( cpv ):  32232000 Videokonferenceudstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  32331300 Lydafspilningsudstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  32341000 Mikrofoner
Yderligere klassificering ( cpv ):  32351200 Skærme
Yderligere klassificering ( cpv ):  38651000 Kameraer
Yderligere klassificering ( cpv ):  72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Option på Mødebookingskærme på Lægeuddannelsen Option på mødebookingskærme Steno Option på tilkøb af 24/7 skærme
5.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Lykkebækvej 1
By :  Køge
Postnummer :  4600
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østsjælland ( DK021 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Levering finder sted i den nyopførte bygning TE06, der skal bruges til Lægeuddannelsen og Steno på Universitetshospital Køge.
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  6 YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  4
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  4x1 års forlængelse
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  6,500,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Omsætning
Beskrivelse :  en gennemsnitlige omsætning opgjort ved regnskabets afslutning for de seneste 3 år minimum udgør DKK 10.000.000
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Soliditetsgrad
Beskrivelse :  Soliditetsgrad ((egenkapitalen/aktiver i alt)*100) opgjort ved regnskabets afslutning der ikke har været under under 10 inden for de seneste tre regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  3 Referencer
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Beskrivelse af den metode, der skal anvendes, hvis vægtningen ikke kan udtrykkes ved hjælp af kriterier :  Tildeling foretages ud fra en fast pris på levering, installation, opsætning, produkter og konfiguration deraf en konkurrence på kvalitet inden for den givne ramme. Derudover vægtes pris og kvalitet for Service, support og vedligeholdelse.
5.1.11  Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger :  2024-01-17+01:00 00:00:00+01:00
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-01-22+01:00 00:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  6 MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2024-01-23+01:00 09:30:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling :  Klagenævnet for Udbud
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Klagenævnet for Udbud
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Region Sjælland
Registreringsnummer :  29190658
Afdeling :  Koncern Indkøb
Postadresse :  Alleen 15
By :  Sorø
Postnummer :  4180
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Thomas Ahm
Telefon :  +45 93569240
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnerens Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation med ansvar for mægling
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
10.  Ændring
Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres :  d7ad01de-5819-44bd-9468-bb3a2c35d0de-01
Hovedårsagen til ændringen :  Ajourførte oplysninger
Beskrivelse :  Fristforlængelse
10.1  Ændring
Afsnitsidentifikator :  LOT-0000
Beskrivelse af ændringer :  Fristforlængelse
Udbudsdokumenterne blev ændret den :  2023-12-20+01:00
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  1f61c37e-74a5-4ad0-bf50-fa156aa5b041 -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-20Z 13:32:49Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00775573-2023
EUT-S-nummer :  246/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-21Z

Send til en kollega

0.062