23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
22.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Syddanmark

Anskaffelse af 1 stk. Novodiag® med Novodiag stool parasites Panel


Region Syddanmark

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Region Syddanmark
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Sundhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Anskaffelse af 1 stk. Novodiag® med Novodiag stool parasites Panel
Beskrivelse :  Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Odense Universitetshospital (KMA-OUH) vil indkøbe et apparatur til diagnostik af protozoer, orme og mikrosporidier inkl. tilhørende software, forbrugsvarer og service.
Identifikator for proceduren :  51e8e350-f0b2-4189-8256-f3fd9edcb3e1
Tidligere bekendtgørelse :  b63b4653-6217-4681-89d0-29b4086e6ee9-01
Intern identifikator :  16471
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
2.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  J. B. Winsløws Vej 21, 2. sal
By :  Odense C
Postnummer :  5000
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Fyn ( DK031 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Klinisk Mikrobiologisk afdelingen - OUH
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  3,596,440 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Anskaffelse af 1 stk. Novodiag® med Novodiag stool parasites Panel
Beskrivelse :  Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Odense Universitetshospital (KMA-OUH) vil indkøbe et apparatur til diagnostik af protozoer, orme og mikrosporidier inkl. tilhørende software, forbrugsvarer og service.
Intern identifikator :  16471
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
5.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  J. B. Winsløws Vej 21, 2. sal
By :  Odense C
Postnummer :  5000
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Fyn ( DK031 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Klinisk Mikrobiologisk afdelingen - OUH
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  3,596,440 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Kvalitet
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7 stk. 3. Det fremgår heraf: I tilfælde hvor ordregiveren forud for en kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Samme frist gælder ved indbringelse for domstolene, jf. § 7 stk. 6.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten :  Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen :  Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten :  Region Syddanmark
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  3,596,440 DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling :  Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse :  Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Odense Universitetshospital (KMA-OUH) vil indkøbe et apparatur til diagnostik af protozoer, orme og mikrosporidier inkl. tilhørende software, forbrugsvarer og service. Kravet til apparatet er følgende: • Teknologi: Automatiseret multiplex PCR • Der skal kunne køres én prøve af gangen, og prøvesvaret skal foreligge i løbet af max. 90 minutter • Prøvehåndteringen skal være enkel, hurtig og ikke kræve forudgående oplæring i molekylærbiologisk teknik • Apparatet skal kunne diagnosticere mindst 25 targets af protozoa, orme og mikrosporidia kombineret i én test med et kvalitativt resultat • Kassette baseret løsning for at få en enkel og sikker arbejdsgang for personalet med stor forbedring af arbejdsmiljøet På basis af ovenstående krav samt gennem en markedsundersøgelse mener afdelingen KMA, at der i øjeblikket kun findes ét apparatur, som lever op til disse krav, nemlig Novodiag® med Novodiag stool parasites Panel. KMA har derfor til hensigt at indgå aftale med virksomheden Hologic omkring levering af ovenstående instrument.
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Hologic Denmark ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  16471
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Værdien af resultatet :  3,596,440 DKK
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  16471
Titel :  Anskaffelse af 1 stk. Novodiag® med Novodiag stool parasites Panel til diagnostik af protozoer, orme og mikrosporidier inkl. tilhørende software, forbrugsvarer og service.
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud :  2023-12-04+01:00
Dato for indgåelse af kontrakten :  2023-12-20+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
Organisation, der undertegner kontrakten :  Region Syddanmark
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Region Syddanmark
Registreringsnummer :  29190909
Postadresse :  Damhaven 12
By :  Vejle
Postnummer :  7100
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Fyn ( DK031 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Majbritt Christensen
Telefon :  +45 99440380
Internetadresse :  https://www.regionsyddanmark.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405708
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Hologic Denmark ApS
Den økonomiske operatørs størrelse :  medium
Registreringsnummer :  3324199
Postadresse :  Herlev Hovedgade 195
By :  Herlev
Postnummer :  2730
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Telefon :  93892171
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  551c014d-5f9e-4e8c-b742-951cf45edde9 -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-21Z 13:14:17Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00782968-2023
EUT-S-nummer :  247/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-22Z

Send til en kollega

0.032