23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 247-777314
Offentliggjort
22.12.2023
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Energinet Gastransmission A/S

VSD transformer til kompressor-tog (TRAFO 20/2,46 kV)


Energinet Gastransmission A/S

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Energinet Gastransmission A/S
CVR-nummer: 39 31 50 84
Postadresse: Tonne Kjærsvej 65
By: Fredericia
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirsten Ebstrup
E-mail: indkob@energinet.dk
Telefon: +45 70102244
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=ENERGINET
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

VSD transformer til kompressor-tog (TRAFO 20/2,46 kV)

Sagsnr.: 23/15363
II.1.2) Hoved-CPV-kode
31170000 Transformatorer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ved udbudsbekendtgørelse offentliggjort den 4. juli 2018 udbød Energinet kontakt om køb af gaskompressor kapacitet samt et standby kompressorsystem til kompressorstation Everdrup, der er etableret som en del af Baltic Pipe-projektet. Siemens A/S, Borupvang 9, 2750 Ballerup Denmark (cvr. 16993085) blev tildelt kontrakten og har designet, leveret og installeret systemerne på station Everdrup.

Kompressorsystemet (elektrisk drevet centrifugal kompressor enhed) består af 5 komponenter i daglig tale ”tog”: kompressor, gear, motor, frekvensomformer og transformer.

På kompressorstationen er der etableret standby tog, så der altid er backup (redundans). Dette er nødvendigt af hensyn til forsyningssikkerheden og Danmarks forpligtelse til at sikre kontinuerlig forsyning gennem Baltic Pipe til Polen.

De fem komponenter i ”toget” er specialdesignet og omfattet af garanti fra producenten Siemens.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 907 490.00 EUR
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42123100 Gaskompressorer
34320000 Mekaniske reservedele, undtagen motorer og motordele
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Kompressorstation Everdrup

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ved udbudsbekendtgørelse offentliggjort den 4. juli 2018 udbød Energinet kontakt om køb af gaskompressor kapacitet samt et standby kompressorsystem til kompressorstation Everdrup, der er etableret som en del af Baltic Pipe-projektet. Siemens A/S, Borupvang 9, 2750 Ballerup Denmark (cvr. 16993085) blev tildelt kontrakten og har designet, leveret og installeret systemerne på station Everdrup.

Kompressorsystemet (elektrisk drevet centrifugal kompressor enhed) består af 5 komponenter i daglig tale ”tog”: kompressor, gear, motor, frekvensomformer og transformer.

På kompressorstationen er der etableret standby tog, så der altid er backup (redundans). Dette er nødvendigt af hensyn til forsyningssikkerheden og Danmarks forpligtelse til at sikre kontinuerlig forsyning gennem Baltic Pipe til Polen.

De fem komponenter i ”toget” er specialdesignet og omfattet af garanti fra producenten Siemens.

For at sikre at der til enhver tid er redundans er det nødvendigt at indkøbe en transformer til reservedelslageret da transformeren er specialfremstillet med en leveringstid på 1½ til 2 år. Transformeren er derfor ikke en hyldevare, men en kritisk reservedel, da der dels ikke kan indsættes en transformer i toget, der ikke er designet og dimensioneret i forhold til de øvrige komponenter, dels ikke er testet i miljøet og ikke omfattet af Siemens samlede garanti.

Der er således tale om en supplerende vareleverance fra den oprindelige leverandør. Som beskrevet er transformeren specialdesignet til toget og indgår i et integreret og samlet system med de øvrige komponenter. Siemens indestår i henhold til den oprindelige kontrakt for den samlede funktion af systemet i form af garanti. Denne garanti vil bortfalde, hvis transformeren ikke er testet og godkendt af Siemens i forhold til de øvrige komponenter. Et leverandørskifte vil derfor medføre teknisk uforenelighed og medføre uforholdsmæssige store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligehold til fare for forsyningssikkerheden.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående indkaldelse af tilbud
  • Der er afgivet ordre på supplerende leverancer hos den oprindelige leverandør under streng overholdelse af direktivets betingelser
Forklaring:

Ved udbudsbekendtgørelse offentliggjort den 4. juli 2018 udbød Energinet kontakt om køb af gaskompressor kapacitet samt et standby kompressorsystem til kompressorstation Everdrup, der er etableret som en del af Baltic Pipe-projektet. Siemens A/S, Borupvang 9, 2750 Ballerup Denmark (cvr. 16993085) blev tildelt kontrakten og har designet, leveret og installeret systemerne på station Everdrup.

Kompressorsystemet (elektrisk drevet centrifugal kompressor enhed) består af 5 komponenter i daglig tale ”tog”: kompressor, gear, motor, frekvensomformer og transformer.

På kompressorstationen er der etableret standby tog, så der altid er backup (redundans). Dette er nødvendigt af hensyn til forsyningssikkerheden og Danmarks forpligtelse til at sikre kontinuerlig forsyning gennem Baltic Pipe til Polen.

De fem komponenter i ”toget” er specialdesignet og omfattet af garanti fra producenten Siemens.

For at sikre at der til enhver tid er redundans er det nødvendigt at indkøbe en transformer til reservedelslageret da transformeren er specialfremstillet med en leveringstid på 1½ til 2 år. Transformeren er derfor ikke en hyldevare, men en kritisk reservedel, da der dels ikke kan indsættes en transformer i toget, der ikke er designet og dimensioneret i forhold til de øvrige komponenter, dels ikke er testet i miljøet og ikke omfattet af Siemens samlede garanti.

Der er således tale om en supplerende vareleverance fra den oprindelige leverandør. Som beskrevet er transformeren specialdesignet til toget og indgår i et integreret og samlet system med de øvrige komponenter. Siemens indestår i henhold til den oprindelige kontrakt for den samlede funktion af systemet i form af garanti. Denne garanti vil bortfalde, hvis transformeren ikke er testet og godkendt af Siemens i forhold til de øvrige komponenter. Et leverandørskifte vil derfor medføre teknisk uforenelighed og medføre uforholdsmæssige store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligehold til fare for forsyningssikkerheden.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
19/12/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Siemens Energy
CVR-nummer: 40 66 49 04
Postadresse: Borupvang 9
By: Ballerup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 907 490.00 EUR
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud:

1. Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt,

2. Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller

3. Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

4. inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende (i de tilfælde hvor ordregiver har fulgt proceduren i § 4 i Lov om Klagenævnet for Udbud).

Energinet følger proceduren i Klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakten vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. Klagenævnslovens § 4, stk.1, nr.2.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsen Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/12/2023

Send til en kollega

0.047