23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
08.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Nordjylland

Anskaffelse af fuldautomatiseret mikrotom


Region Nordjylland

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Region Nordjylland
Køberens retlige status :  Offentlig virksomhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Anskaffelse af fuldautomatiseret mikrotom
Beskrivelse :  Region Nordjylland agter at anskaffe 1 stk. fuldautomatiseret mikrotom til Patologisk afd.
Identifikator for proceduren :  20fc00a3-bc9a-4146-969b-8a16aee9740e
Intern identifikator :  RNA24-320SKP
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Patologiafdelingen, Aalborg Universitetshospital ønsker at, anskaffe 1. stk. fuldautomatiseret mikrotom (Automatisk Skæremaskine AS 410), inklusiv udstyrsafhængige forbrugsvarer og service fra Axlab. Patologiafdelingen ønsker, at udstyret er et ”stand-alone”- og uafhængig af hvilke vævskassetter der anvendes. Udstyret skal kunne skære blokke fra alm. vævskassetter og Paraformkassetter som er indstøbt på AutoTEC 120. Udstyret skal kunne mikrotomere mellem 200-300 blokke pr. dag. Udstyret skal kunne aflæse stregkoder på vævskassetter og printe stregkoder på glas. Desuden skal udstyret automatisk kunne detektere positionen af blokken og automatisk tilpasse snitfladen så skærevinklen bliver optimal. Derudover skal systemet automatisk kunne trimme og skære snit på blokkene, placere snit på glas og kvalitets kontrollere snittene. Endelig skal udstyret kunne håndtere flere glas pr. blok. Udstyret skal kunne integreres med patologisystemet, hvorved skæring af blokke bliver logbar. Implementering af nyt automatiseret system bidrager til at overholde svar tider for prøver i prioritet kræftpakkeforløb. Samtidig minimere/eliminere ensidige og rutinemæssige arbejdsgange. Implementering af automatiseringen vil medføre et bedre fysisk arbejdsmiljø og tillige minimere ventetid på mikrotomi af vævsblokke. Region Nordjylland vurderer på baggrund af en gennemført markedsanalyse, at der kun er én leverandør, der kan imødekomme den samlede levering. Af tekniske årsager tildeles kontrakten derfor uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i henhold til udbudsloven §80, stk. 3, nr. 2. Kontrakten vil først blive indgået efter udløb af standstill på 10 kalenderdage, regnet fra den dag hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Anskaffelse af fuldautomatiseret mikrotom
Beskrivelse :  Region Nordjylland agter at anskaffe 1 stk. fuldautomatiseret mikrotom til Patologisk afd.
Intern identifikator :  1
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger :  Patologiafdelingen, Aalborg Universitetshospital ønsker at, anskaffe 1. stk. fuldautomatiseret mikrotom (Automatisk Skæremaskine AS 410), inklusiv udstyrsafhængige forbrugsvarer og service fra Axlab. Patologiafdelingen ønsker, at udstyret er et ”stand-alone”- og uafhængig af hvilke vævskassetter der anvendes. Udstyret skal kunne skære blokke fra alm. vævskassetter og Paraformkassetter som er indstøbt på AutoTEC 120. Udstyret skal kunne mikrotomere mellem 200-300 blokke pr. dag. Udstyret skal kunne aflæse stregkoder på vævskassetter og printe stregkoder på glas. Desuden skal udstyret automatisk kunne detektere positionen af blokken og automatisk tilpasse snitfladen så skærevinklen bliver optimal. Derudover skal systemet automatisk kunne trimme og skære snit på blokkene, placere snit på glas og kvalitets kontrollere snittene. Endelig skal udstyret kunne håndtere flere glas pr. blok. Udstyret skal kunne integreres med patologisystemet, hvorved skæring af blokke bliver logbar. Implementering af nyt automatiseret system bidrager til at overholde svar tider for prøver i prioritet kræftpakkeforløb. Samtidig minimere/eliminere ensidige og rutinemæssige arbejdsgange. Implementering af automatiseringen vil medføre et bedre fysisk arbejdsmiljø og tillige minimere ventetid på mikrotomi af vævsblokke. Region Nordjylland vurderer på baggrund af en gennemført markedsanalyse, at der kun er én leverandør, der kan imødekomme den samlede levering. Af tekniske årsager tildeles kontrakten derfor uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i henhold til udbudsloven §80, stk. 3, nr. 2. Kontrakten vil først blive indgået efter udløb af standstill på 10 kalenderdage, regnet fra den dag hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Region Nordjylland
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten :  Region Nordjylland
Organisation, der udfører betalingen :  Region Nordjylland
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  35,206,520 DKK
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Axlab A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  RNA24-320SKP
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Værdien af resultatet :  3,520,652 DKK
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  RNA24-320
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Region Nordjylland
Registreringsnummer :  29190941
Afdeling :  Økonomi
Postadresse :  Niels Bohrs Vej 30
By :  Aalborg Ø
Postnummer :  9220
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Sanne Kjær Pilgaard
E-mail :  s.pilgaard@rn.dk
Telefon :  +45 21592331
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715100
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for mægling
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Axlab A/S
Registreringsnummer :  18237148
Postadresse :  Bygstubben 4
By :  Vedbæk
Postnummer :  2950
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
E-mail :  axlab@axlab.dk
Telefon :  35431881
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  60d4c50e-b18b-4e9c-930d-b884a9786c92 -  01
Formulartype :  Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-05Z 09:52:48Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00011358-2024
EUT-S-nummer :  5/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-08Z

Send til en kollega

0.109