23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
10.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Gentofte Kommune

Udbud af rammeaftale om leverance af varmemålere til Gentofte Gladsaxe Fjernvarme


Gentofte Kommune

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Gentofte Kommune
Den ordregivende enheds aktiviteter :  Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
1.1  Køber
Officielt navn :  Gladsaxe Kommune
Den ordregivende enheds aktiviteter :  Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Udbud af rammeaftale om leverance af varmemålere til Gentofte Gladsaxe Fjernvarme
Beskrivelse :  Dette udbud vedrører leverance og support af fjernaflæste fjernvarmemålere (returmålere - ultralydsmålere) til Gentofte Gladsaxe Fjernvarme. Aftalen omfatter ikke opsætning eller udskiftning af målere eller hjemtagningssystem. Gentofte Gladsaxe Fjernvarme (GGF) står for varmeforsyningen i Gentofte og Gladsaxe Kommune og varetager derfor indkøb og opsætning af varmemålere på vegne af de 2 kommuner. GGF vedligeholder, servicerer og sikrer aflæsning af målerne. GGF varetager selv hjemtagning af data for så vidt angår fjernvarmemålere i Gentofte Kommune. Hjemtagning af data varetages, for så vidt angår fjernvarmemålere i Gladsaxe Kommune, af tredje-part på en hosted løsning. Alle fjernvarmemålere omfattet af aftalen leveres således uden sender men med plads til isætning af minimum 2 kommunikationsmoduler.
Identifikator for proceduren :  97f65ff8-1089-41cb-9c68-45b423ae6c12
Intern identifikator :  2023/5
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  38300000 Måleudstyr
2.1.4  Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger :  Udbuddet annulleres grundet fejl i udbudsproceduren idet ordregiver under tilbudsfasen er blevet opmærksom på at udbudsmaterialet (kravspecifikationen) indeholder mindstekrav som ikke kan imødekommes.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Udbud af rammeaftale om leverance af varmemålere til Gentofte Gladsaxe Fjernvarme
Beskrivelse :  Dette udbud vedrører leverance og support af fjernaflæste fjernvarmemålere (returmålere - ultralydsmålere) til Gentofte Gladsaxe Fjernvarme. Aftalen omfatter ikke opsætning eller udskiftning af målere eller hjemtagningssystem. Gentofte Gladsaxe Fjernvarme (GGF) står for varmeforsyningen i Gentofte og Gladsaxe Kommune og varetager derfor indkøb og opsætning af varmemålere på vegne af de 2 kommuner. GGF vedligeholder, servicerer og sikrer aflæsning af målerne. GGF varetager selv hjemtagning af data for så vidt angår fjernvarmemålere i Gentofte Kommune. Hjemtagning af data varetages, for så vidt angår fjernvarmemålere i Gladsaxe Kommune, af tredje-part på en hosted løsning. Alle fjernvarmemålere omfattet af aftalen leveres således uden sender men med plads til isætning af minimum 2 kommunikationsmoduler.
Intern identifikator :  2023/5
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  38300000 Måleudstyr
Mængde :  12,000
5.1.6  Generelle oplysninger
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger :  Udbuddet annulleres grundet fejl i udbudsproceduren idet ordregiver under tilbudsfasen er blevet opmærksom på at udbudsmaterialet (kravspecifikationen) indeholder mindstekrav som ikke kan imødekommes.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Gentofte Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6.  Resultater
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder :  Andet
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  ORG-37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for Udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  ORG-10294819
Postadresse :  Carl Jacobsensvej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Gentofte Kommune
Registreringsnummer :  19438414
Afdeling :  Gentofte Gladsaxe Fjernvarme.
By :  Gentofte
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Telefon :  61750819
Denne organisations roller :
Køber
Gruppeleder
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Gladsaxe Kommune
Registreringsnummer :  62761113
Afdeling :  Gentofte Gladsaxe Fjernvarme.
By :  Gladsaxe
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Telefon :  61750819
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  0d28817e-0910-4953-bbee-ee25c50ecd35 -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-09Z 13:10:12Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00016925-2024
EUT-S-nummer :  7/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-10Z

Send til en kollega

0.047