23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
12.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Midtjylland

Anskaffelse af WASP modul


Region Midtjylland

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Region Midtjylland
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Sundhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Anskaffelse af WASP modul
Beskrivelse :  Anskaffelse af WASP modul til Klinisk Mikrobiologi på AUH
Identifikator for proceduren :  5f883168-d24e-4b16-9233-327935eb8356
Intern identifikator :  1-23-7-8-23
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  4,800,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Anskaffelse af WASP modul
Beskrivelse :  Anskaffelse af WASP modul til Klinisk Mikrobiologi på AUH
Intern identifikator :  1
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  4,800,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Prioriteret rækkefølge :  1
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6.  Resultater
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling :  Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse :  Klinisk Mikrobiologi (KM) på AUH har behov for at udskifte én nedbrudstruet WASP udsåningsrobot. KM har behov for denne type, da udstyret skal kunne kobles på én Total lab automation (TLA) løsning til bakteriologi og samtidig kunne levere udsåning med 1µL.
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  SSI Diagnostica A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  SSI Tilbud
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  SSI kontrakt
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Region Midtjylland
Registreringsnummer :  29190925
Afdeling :  Indkøb & Medicoteknik
Postadresse :  Olof Palmes Allé 15
By :  Aarhus N
Postnummer :  8200
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Morten Østergaard
E-mail :  Mortot@rm.dk
Telefon :  +45 24851449
Internetadresse :  https://www.rm.dk/
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Tolboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405708
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  SSI Diagnostica A/S
Registreringsnummer :  37 29 45 35
By :  Hillerød
Land :  Danmark
Telefon :  +45 4829 9100
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  77a50194-06b9-4bdf-8af8-14446e71d132 -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-11Z 07:19:23Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00023661-2024
EUT-S-nummer :  9/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-12Z

Send til en kollega

0.047