23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
16.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Syddansk Universitet

Griseforsøg til biomedicinsk laboratorium (SDU)


Syddansk Universitet

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Syddansk Universitet
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Griseforsøg til biomedicinsk laboratorium (SDU)
Beskrivelse :  Griseforsøg til biomedicinsk laboratorium
Identifikator for proceduren :  d97917dd-8a2c-43c0-8490-f52acf1a53d2
Intern identifikator :  220426727
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Fyn ( DK031 )
Land :  Danmark
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Kokkenborg kan levere grise med højeste sundhedsstatus med en transporttid på under 1 time. Disse kriterier er essentielle for varetagelsen af BML’s kerneopgaver i relation til forsøg med grise. Derudover efterlever Kokkenborg øvrige væsentlige faktorer for grisenes tilstand og egnethed til forsøg, herunder omgængelighed og socialisering og kontakt med besætningens rådgivende dyrlæge. Tildelingen er således sket uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. udbudsloven § 80, litra 3 og 4, idet det via en markedsafgrænsning er konstateret at der kun findes én leverandør af det påkrævede.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Griseforsøg til biomedicinsk laboratorium (SDU)
Beskrivelse :  Griseforsøg til biomedicinsk laboratorium
Intern identifikator :  220426727
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Fyn ( DK031 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-02-01+01:00
Slutdato :  2028-01-31+01:00
5.1.6  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Kokkenborg kan levere grise med højeste sundhedsstatus med en transporttid på under 1 time. Disse kriterier er essentielle for varetagelsen af BML’s kerneopgaver i relation til forsøg med grise. Derudover efterlever Kokkenborg øvrige væsentlige faktorer for grisenes tilstand og egnethed til forsøg, herunder omgængelighed og socialisering og kontakt med besætningens rådgivende dyrlæge. Tildelingen er således sket uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. udbudsloven § 80, litra 3 og 4, idet det via en markedsafgrænsning er konstateret at der kun findes én leverandør af det påkrævede.
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten :  Syddansk Universitet
Organisation, der udfører betalingen :  Syddansk Universitet
Organisation, der undertegner kontrakten :  Syddansk Universitet
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  2,400,000 DKK
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Kokkenborg
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  27088754
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Værdien af resultatet :  240,000 DKK
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  1 Kokkenborg
Organisation, der undertegner kontrakten :  Syddansk Universitet
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Syddansk Universitet
Registreringsnummer :  29283958
Postadresse :  Indkøb og Udbud
By :  Odense M
Postnummer :  5230
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Indkøb og Udbud
E-mail :  indkob@sdu.dk
Telefon :  65 50 39 64
Internetadresse :  http://www.sdu.dk</a>
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Fax :  +45 33307799
Internetadresse :  http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Fax :  +45 41715100
Internetadresse :  http://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Kokkenborg
Registreringsnummer :  29415153
Postadresse :  Assensvej 9
By :  Stenstrup
Postnummer :  5771
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Fyn ( DK031 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Jens Himmelstrup
E-mail :  jens@kokkenborg.com
Telefon :  23718115
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  48446bcd-d61e-4f3c-ae29-b54c8f0170f6 -  01
Formulartype :  Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-15Z 12:09:01Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00030645-2024
EUT-S-nummer :  11/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-16Z

Send til en kollega

0.031