23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
16.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Københavns Universitet

Udbud på Netværkskomponenter til københavns Universitet


Københavns Universitet

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Københavns Universitet
Køberens retlige status :  Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Uddannelse
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Udbud på Netværkskomponenter til københavns Universitet
Beskrivelse :  Udbuddet vedrører en Rammeaftale på levering af Netværksudstyr, support og service. Formålet med udbuddet er at konkurrenceudsætte forbrug af netværksudstyr med dertil hørerende service og support. På denne baggrund, vil Rammeaftalen skulle hjælpe Ordregiver med at opnå at dækket sit behov for indkøb af netværksudstyr, support og service. Det er derfor afgørende for Ordregiver, at tilbudsgiverne i deres tilbud fokuserer på at kunne tilbyde kompatibelt netværksudstyr til KUs datacentre. Den samlede maksimumværdi af køb på Rammeaftalen over 4 år er kr. 50.000.000,- ex moms.
Identifikator for proceduren :  f74bad95-b807-465c-af5b-3d4ddb0ea5af
Intern identifikator :  2023-191503
Type af procedure :  Åben
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  32000000 Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  50,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  50,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Udbud på Netværkskomponenter til københavns Universitet
Beskrivelse :  Udbuddet vedrører en Rammeaftale på levering af Netværksudstyr, support og service. Formålet med udbuddet er at konkurrenceudsætte forbrug af netværksudstyr med dertil hørerende service og support. På denne baggrund, vil Rammeaftalen skulle hjælpe Ordregiver med at opnå at dækket sit behov for indkøb af netværksudstyr, support og service. Det er derfor afgørende for Ordregiver, at tilbudsgiverne i deres tilbud fokuserer på at kunne tilbyde kompatibelt netværksudstyr til KUs datacentre. Den samlede maksimumværdi af køb på Rammeaftalen over 4 år er kr. 50.000.000,- ex moms.
Intern identifikator :  1
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  32000000 Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  50,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  50,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Kriterium :
Type :  Kvalitet
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for udbud
6.  Resultater
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Atea
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  346101-2023-191503
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  Rammeaftale
Titel :  Rammeaftale på Netværksudstyr
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Københavns Universitet
Registreringsnummer :  29979812
Postadresse :  Nørregade 10
By :  København K
Postnummer :  1165
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Cecilie Pedersen
E-mail :  cetp@adm.ku.dk
Telefon :  +45 35329397
Internetadresse :  http://www.ku.dk/
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Atea
Organisationen er en fysisk person
Registreringsnummer :  25511484
By :  Ballerup
</div>
Land :  Danmark
Telefon :  +45 30781873
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer :  37795526
By :  Viborg
Land :  Danmark
E-mail :  nh@naevneneshus.dk
Telefon :  72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  40719008-7f06-4343-9def-1088dd72399d -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-15Z 14:02:22Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00030701-2024
EUT-S-nummer :  11/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-16Z

Send til en kollega

0.094