23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
18.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Dansk Retursystem A/S

Indkøb af kundeservicesystem


Dansk Retursystem A/S

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Dansk Retursystem A/S
Køberens retlige status :  Enhed med særlige eller eksklusive rettigheder
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Miljøbeskyttelse
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Indkøb af kundeservicesystem
Beskrivelse :  Vedr. Dansk Retursystems udbud af et kundeservicesystem.
Identifikator for proceduren :  5ec36137-338c-4ca2-b7c9-9934757f0931
Tidligere bekendtgørelse :  9c0215d4-2bb7-43ce-a786-0be0e3c4479b-01
Intern identifikator :  Indkøb af kundeservicesystem
Type af procedure :  Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure :  No
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
Yderligere klassificering ( cpv ):  72212445 Udvikling af programmel til håndtering af kundeoplysninger og -relationer (CRM)
Yderligere klassificering ( cpv ):  72253100 Help-desk-tjenester
Yderligere klassificering ( cpv ):  72253200 Systemsupport
Yderligere klassificering ( cpv ):  72254100 Systemafprøvning
Yderligere klassificering ( cpv ):  72261000 Programmelsupport
Yderligere klassificering ( cpv ):  72263000 Implementering af programmel
Yderligere klassificering ( cpv ):  72265000 Konfigurering af programmel
Yderligere klassificering ( cpv ):  72267100 Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi
2.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Erik Husfeldts Vej 1
By :  Taastrup
Postnummer :  2630
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  4,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger :  Ordregiver har valgt at annullere udbuddet, da der er konstateret fejl i udbudsmaterialet herunder uklarhed om antallet af brugerlicenser. Ordregiver vil offentliggøre et genudbud snarest.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Indkøb af kundeservicesystem
Beskrivelse :  Vedr. Dansk Retursystems udbud af et kundeservicesystem.
Intern identifikator :  Indkøb af kundeservicesystem
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
Yderligere klassificering ( cpv ):  72212445 Udvikling af programmel til håndtering af kundeoplysninger og -relationer (CRM)
Yderligere klassificering ( cpv ):  72253100 Help-desk-tjenester
Yderligere klassificering ( cpv ):  72253200 Systemsupport
Yderligere klassificering ( cpv ):  72254100 Systemafprøvning
Yderligere klassificering ( cpv ):  72261000 Programmelsupport
Yderligere klassificering ( cpv ):  72263000 Implementering af programmel
Yderligere klassificering ( cpv ):  72265000 Konfigurering af programmel
Yderligere klassificering ( cpv ):  72267100 Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi
5.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Erik Husfeldts Vej 1
By :  Taastrup
Postnummer :  2630
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Anden varighed :  Ubegrænset
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  4,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger :  Ordregiver har valgt at annullere udbuddet, da der er konstateret fejl i udbudsmaterialet herunder uklarhed om antallet af brugerlicenser. Ordregiver vil offentliggøre et genudbud snarest.
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) :  70
Kriterium :
Type :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  30
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Reglerne om klagefrister findes i lov nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud. Klager over ikke at være udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter Dansk Retursystem afsendelse af underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at Dansk Retursystem har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Dansk Retursystem har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelse blev offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Dansk Retursystem om, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill- perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Dansk Retursystem A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6.  Resultater
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder :  Andet
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Dansk Retursystem A/S
Registreringsnummer :  25 49 61 40
Postadresse :  Erik Husfeldts Vej 1
By :  Taastrup
Postnummer :  2630
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Jakob Nielsen
Telefon :  +45 30671344
Internetadresse :  https://danskretursystem.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  43acb633-af0b-4e39-a4a1-f0fd1246139e -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-17Z 09:15:17Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00034429-2024
EUT-S-nummer :  13/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-18Z

Send til en kollega

0.047