23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2024/S 014-036529
Offentliggjort
19.01.2024
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Andel Holding A/S

SCADA system opgradering


Andel Holding A/S

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Andel Holding A/S
CVR-nummer: 25784413
Postadresse: Hovedgaden 36
By: Svinninge
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4520
Land: Danmark
Kontaktperson: Mikala Enghoff
E-mail: mie@andel.dk
Telefon: +45 21698643
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://andel.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://andel.dk/
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Distribution af el

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

SCADA system opgradering

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Da det idriftværende Radius SCADA system, anvendt til overvågning og styring af vores distributionsnet på 50/30/10 kV, er understøttet af en ældre IT-teknologi der ikke længere kan serviceres, er der behov for at opgradere dette. Nuværende system kan kun holdes forsvarligt kørende til udgangen af 2024 med allerede indkøbte reservedele. Som følge heraf er der et behov for at opgradere dette, således systemet følger den teknologiske udvikling og de sikkerhedsmæssige krav til systemet. Kontrakten angår således opgradering af SCADA system, som er nødvendig for at systemet fortsat kan varetage styring af el-systemet i Radius' område og er dermed en del af den kritiske el-infrastruktur.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72265000 Konfigurering af programmel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: CH Schweiz / Suisse / Svizzera
Hovedudførelsessted:

Schweiz

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Andel Holding har behov for at foretage indkøb af opgradering af SCADA system, anvendt til overvågning og styring af vores distributionsnet på 50/30/10 kV. Indkøbet vurderes til at være omfattet af undtagelsesbestemmelsen i Forsyningsvirksomhedsdirektivets (2014/25/EU) artikel 50, litra c), på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager.

Kontrakten angår opgradering af SCADA system, anvendt til overvågning og styring af vores distributionsnet på 50/30/10 kV. Denne opgradering er nødvendig, idet det nuværende SCADA-system er understøttet af en ældre IT-teknologi, der ikke længere kan serviceres. Som følge heraf er der et behov for at opgradere dette, således systemet følger den teknologiske udvikling og de sikkerhedsmæssige krav til systemet. Helt konkret opgraderes det eksisterende Siemens Spectrum Power CC ver. 5.4. system, til den nyeste udgave af dette (Siemens Spectrum Power 5.8). Den eksisterende applikation bygger på Siemens Spectrum Power 5 system, udvidet med specifikke software tilretninger til Radius, udviklet og ejet af Siemens. Det er således licenser ejet af Siemens, som Andel køber sig rettighed til. Dette medfører at kun Siemens kan udføre systemopgradering. Som følge heraf vælger Andel at tildele den samlede kontrakt direkte til Siemens.

Der findes ingen rimelige alternativer eller nogen rimelig erstatning, og den manglende konkurrence ikke er et resultat af en kunstig indskrænkning af konkurrencen. Andel Holding vurderer på denne baggrund, at det af tekniske årsager ikke er muligt for andre virksomheder at løse denne opgave, og som følge heraf har Andel Holdning til hensigt at indgå en kontrakt med Siemens Schweiz AG uden forudgående udbud.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående indkaldelse af tilbud
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Andel Holding har behov for at foretage indkøb af opgradering af SCADA system, anvendt til overvågning og styring af vores distributionsnet på 50/30/10 kV. Indkøbet vurderes til at være omfattet af undtagelsesbestemmelsen i Forsyningsvirksomhedsdirektivets (2014/25/EU) artikel 50, litra c), på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager.

Kontrakten angår opgradering af SCADA system, anvendt til overvågning og styring af vores distributionsnet på 50/30/10 kV. Denne opgradering er nødvendig, idet det nuværende SCADA-system er understøttet af en ældre IT-teknologi, der ikke længere kan serviceres. Som følge heraf er der et behov for at opgradere dette, således systemet følger den teknologiske udvikling og de sikkerhedsmæssige krav til systemet. Helt konkret opgraderes det eksisterende Siemens Spectrum Power CC ver. 5.4. system, til den nyeste udgave af dette (Siemens Spectrum Power 5.8). Den eksisterende applikation bygger på Siemens Spectrum Power 5 system, udvidet med specifikke software tilretninger til Radius, udviklet og ejet af Siemens. Det er således licenser ejet af Siemens, som Andel køber sig rettighed til. Dette medfører at kun Siemens kan udføre systemopgradering. Som følge heraf vælger Andel at tildele den samlede kontrakt direkte til Siemens.

Der findes ingen rimelige alternativer eller nogen rimelig erstatning, og den manglende konkurrence ikke er et resultat af en kunstig indskrænkning af konkurrencen. Andel Holding vurderer på denne baggrund, at det af tekniske årsager ikke er muligt for andre virksomheder at løse denne opgave, og som følge heraf har Andel Holdning til hensigt at indgå en kontrakt med Siemens Schweiz AG uden forudgående udbud.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: ESIN-2024-354659
Betegnelse:

SCADA system opgradering

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
08/01/2024
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Siemens Schweiz AG
CVR-nummer: CHE-103.109.444
Postadresse: Freilagerstrasse 40
By: Zürich
NUTS-kode: CH Schweiz / Suisse / Svizzera
Postnummer: 8047
Land: Schweiz
E-mail: adrian.treuheit@siemens.com
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: ​Klagenævnet for Udbud​
Postadresse: Nævnenes Hus, ​ Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Reglerne om klagefrister findes i lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer om Klagenævnet for Udbud. Klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Andel Holding A/S har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Andel Holding A/S har indgået en kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Andel Holding A/S om, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i lovens § 4, stk. 1, nr. 2, skal klageren angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: ​Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (The Danish Competition and Consumer Authority)
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/01/2024

Send til en kollega

0.062