23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2016/S 134-241319
Offentliggjort
14.07.2016
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Rigspolitiet

Vindere

Rammeaftale om it-konsulentydelser vedrørende teknologiområdet Qlikview

(09.12.2016)
Inspari A/S
Agiltevej 21
2970 Hørsholm

Rammeaftale om it-konsulentydelser vedrørende teknologiområdet Java og iOS

(09.12.2016)
Systematic A/S
Søren Frichs Vej 39
8000 Århus C

Rammeaftale om it-konsulentydelser vedrørende teknologiområdet SAS

(09.12.2016)
SAS Institute A/S
Købmagergade 7-9
1150 København K

Rammeaftale om it-konsulentydelser vedrørende teknologiområdet Informatica

(09.12.2016)
Affecto Denmark A/S
Lyngbyvej 28
2100 København Ø

Rammeaftale om it-konsulentydelser vedrørende teknologiområdet ESB Integration

(09.12.2016)
Miracle A/S
Borupvang 2 C, st.
2750 Ballerup

Rammeaftale om it-konsulentydelser vedrørende teknologiområdet .Net

(09.12.2016)
Visma Consulting A/S
Nørgaardsvej 32
2800 Kongens Lyngby

It-konsulentydelser indenfor 6 teknologiområder


Rigspolitiet

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Rigspolitiet
17143611
4529420915
København V
1780
Danmark
E-mail: support.dk@mercell.com
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://permalink.mercell.com/59346241.aspx

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://permalink.mercell.com/59346241.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://permalink.mercell.com/59346241.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

It-konsulentydelser indenfor 6 teknologiområder.

 

Sagsnr.: 2016-4212-7
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72600000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ordregiver udbyder 6 delkontrakter og ønsker at indgå 6 rammeaftaler hver med én leverandør, som giver ordregiver mulighed for at trække på et fast it-konsulentteam inden for et særskilt teknologiområde. Hver rammeaftale omfatter konsulentbistand til de opgaver, der er beskrevet i rammeaftalens Bilag A, Anvendelsesområde. Teknologiområderne er: 1) Informatica, 2) .Net, 3) ESB integration (Oracle), 4) Qlikview, 5) SAS og 6) Java og iOS. Det forventede forbrug under hver af rammeaftalerne fremgår af udbudsbetingelserne. Rammeaftalerne er ikke-eksklusive og uden aftagepligt for ordregiver.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

It-konsulenter indenfor teknologiområdet Informatica

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50324100
50324200
72200000
72500000
72600000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udvikling, integration og generel rådgivning. Konfiguration og vedligeholdelse kan indgå i begrænset omfang. Yderligere beskrivelse fremgår af udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Hver rammeaftale træder i kraft ved dens underskrift og er gældende 2 år frem, hvorefter den ophører uden varsel, med mindre ordregiver gør brug af sin option på at forlænge rammeaftalen.

Ordregiver kan forlænge rammeaftalen (uafhængigt af de øvrige rammeaftaler) op til 2 gange — hver gang med 1 år regnet fra det gældende ophørstidspunkt.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option på forlængelse jf. pkt. II.2.7).

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

It-konsulenter indenfor teknologiområdet .Net

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50324100
50324200
72200000
72500000
72600000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udvikling, integration, konfiguration og generel rådgivning. Vedligeholdelse kan indgå i begrænset omfang. Yderligere beskrivelse fremgår af udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Hver rammeaftale træder i kraft ved dens underskrift og er gældende 2 år frem, hvorefter den ophører uden varsel, med mindre ordregiver gør brug af sin option på at forlænge rammeaftalen.

Ordregiver kan forlænge rammeaftalen (uafhængigt af de øvrige rammeaftaler) op til 2 gange — hver gang med 1 år regnet fra det gældende ophørstidspunkt.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option på forlængelse jf. pkt. II.2.7).

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

It-konsulenter indenfor teknologiområdet ESB integration (Oracle)

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50324100
50324200
72200000
72500000
72600000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Integration og generel rådgivning. Udvikling, konfiguration og vedligeholdelse kan indgå i begrænset omfang. Yderligere beskrivelse fremgår af udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Hver rammeaftale træder i kraft ved dens underskrift og er gældende 2 år frem, hvorefter den ophører uden varsel, med mindre ordregiver gør brug af sin option på at forlænge rammeaftalen.

Ordregiver kan forlænge rammeaftalen (uafhængigt af de øvrige rammeaftaler) op til 2 gange — hver gang med 1 år regnet fra det gældende ophørstidspunkt.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option på forlængelse jf. pkt. II.2.7).

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

It-konsulenter indenfor teknologiområdet Qlikview

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50324100
50324200
72200000
72500000
72600000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udvikling, konfiguration, vedligeholdelse, it-arkitektur og generel rådgivning. Integration kan indgå i begrænset omfang. Yderligere beskrivelse fremgår af udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Hver rammeaftale træder i kraft ved dens underskrift og er gældende 2 år frem, hvorefter den ophører uden varsel, med mindre ordregiver gør brug af sin option på at forlænge rammeaftalen.

Ordregiver kan forlænge rammeaftalen (uafhængigt af de øvrige rammeaftaler) op til 2 gange — hver gang med 1 år regnet fra det gældende ophørstidspunkt.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option på forlængelse jf. pkt. II.2.7).

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

It-konsulenter indenfor teknologiområdet SAS

 

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50324100
50324200
72200000
72500000
72600000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udvikling, integration, konfiguration, vedligeholdelse, it-arkitektur og generel rådgivning. Yderligere beskrivelse fremgår af udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Hver rammeaftale træder i kraft ved dens underskrift og er gældende 2 år frem, hvorefter den ophører uden varsel, med mindre ordregiver gør brug af sin option på at forlænge rammeaftalen.

Ordregiver kan forlænge rammeaftalen (uafhængigt af de øvrige rammeaftaler) op til 2 gange — hver gang med 1 år regnet fra det gældende ophørstidspunkt.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option på forlængelse jf. pkt. II.2.7).

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

It-konsulenter indenfor teknologiområdet Java og iOS

 

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50324100
50324200
72200000
72500000
72600000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udvikling og generel rådgivning. Integration, konfiguration og vedligeholdelse kan indgå i begrænset omfang. Yderligere beskrivelse fremgår af udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Hver rammeaftale træder i kraft ved dens underskrift og er gældende 2 år frem, hvorefter den ophører uden varsel, med mindre ordregiver gør brug af sin option på at forlænge rammeaftalen.

Ordregiver kan forlænge rammeaftalen (uafhængigt af de øvrige rammeaftaler) op til 2 gange — hver gang med 1 år regnet fra det gældende ophørstidspunkt.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option på forlængelse jf. pkt. II.2.7).

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/08/2016
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/08/2016
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Alle henvendelser samt dokumenter, herunder Det Fælles Europæiske Udbudsdokument, (herefter ESPD), skal være på dansk, svensk, norsk eller engelsk.

For så vidt angår delkontrakt nr. 4 (Qlikview), kan tilbud både være på dansk, svensk eller norsk.

Tilbudsfristen er relativt lang af hensyn til sommerferieperioden, og der vil kun i meget begrænset omfang vil blive besvaret spørgsmål i perioden frem til 25.7.2016.

Der er krav om sikkerhedsgodkendelse af de konsulenter, som får fysisk eller elektronisk adgang til særligt følsomme eller omfangsrige informationer, og som skal arbejde med it-udvikling specifikt til kunden jf. CIR nr. 10338 af 17.12.2014 vedrørende sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO, EU eller WEU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt (sikkerhedscirkulæret).

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Håndhævelseslovens § 7 fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til:

(1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 1, nr. 1, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

(2)Klager over andet end ordregivers prækvalifikationsbeslutninger under nr. (1) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

— 45 dage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, hvor fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

— 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

— 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 2.

(3)Klager over kontraktindgåelse uden gennemførelse af udbud efter Håndhævelseslovens § 4 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende.

Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i Håndhævelseslovens § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/07/2016

Send til en kollega

0.048