23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
25.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Fællesindkøb Midt

Vagtcentral-system til beredskaber


Fællesindkøb Midt

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Fællesindkøb Midt
Køberens retlige status :  Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Vagtcentral-system til beredskaber
Beskrivelse :  Aftalen omhandler levering og support af vagtcentral-system (software) til Midtjysk Brand & Redning (MJBR), Horsens Kommune - Service & Beredskab (S&B) samt Nordsjællands Brandvæsen (NSBV).
Identifikator for proceduren :  983db8ab-c4df-4635-9fb0-743cbe29c189
Intern identifikator :  88.00.00-P00-20-3
Type af procedure :  Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure :  No
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.4  Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Vagtcentral-system til beredskaber
Beskrivelse :  Aftalen omhandler levering og support af vagtcentral-system (software) til Midtjysk Brand & Redning (MJBR), Horsens Kommune - Service & Beredskab (S&B) samt Nordsjællands Brandvæsen (NSBV).
Intern identifikator :  88.00.00-P00-20-3
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  2 x 12 måneder
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-11-12+01:00
Slutdato :  2030-09-11+02:00
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Omkostninger
Navn :  Pris
Beskrivelse :  Pris 30 %
Vægtning (procentdel, præcis) :  30
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Use-cases
Beskrivelse :  Alle use-cases skal kunne opfyldes af tilbudsgiver. Der er udarbejdet 12 use-cases som beskriver den overordnede funktionalitet/brugervenlighed, der skal være tilgængelig i systemet. Use-casene beskriver operatørens arbejdsgang ved en konkret hændelse.
Vægtning (procentdel, præcis) :  45.5
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Implementeringsplan
Beskrivelse :  Evalueringen foretages på baggrund af en samlet vurdering af den implementeringsplan, som tilbudsgiver har udfærdiget. Tilbudsgiver skal i Implementeringsplan, beskrive sin implementeringsplan i forbindelse med levering og support af vagtsystemet til alle tre beredskaber.
Vægtning (procentdel, præcis) :  17.5
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Forhandlingskrav og innovationsønsker
Beskrivelse :  Evalueringen foretages på baggrund af en samlet vurdering af den besvarelse, som tilbudsgiver har udfærdiget. Tilbudsgiver skal beskrive i hvor høj grad de kan opfylde de angivne forhandlingskrav og innovationsønsker i forbindelse med levering og support af vagtsystemet til alle tre beredskaber
Vægtning (procentdel, præcis) :  7
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Fællesindkøb Midt
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Fællesindkøb Midt
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  10,000,000 DKK
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  IHM A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  Vagtcentral-system til beredskaber
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  24-C0001
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  IHM A/S
Registreringsnummer :  ORG-11845045
Postadresse :  Vantånsvej 87
By :  Søborg
Postnummer :  2860
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Steen Skaarup
E-mail :  sts@ihm.dk
Telefon :  +4539663131
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Fællesindkøb Midt
Registreringsnummer :  ORG-null
Postadresse :  Chr M Østergaards Vej 4
By :  Horsens
Postnummer :  8700
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østjylland ( DK042 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Irma Mulalic
E-mail :  irm@horsens.dk
Telefon :  76292021
Internetadresse :  https://fikm.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  ORG-37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for Udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  ORG-10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  19636ce0-2ac6-44fb-9b4a-5c9ef8a5533e -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-24Z 09:10:34Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00050601-2024
EUT-S-nummer :  18/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-25Z

Send til en kollega

0.046