23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
26.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danske Spil A/S

Udbud af Teknisk service, transport og lager


Danske Spil A/S

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Danske Spil A/S
Køberens retlige status :  Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Fritid, kultur og religion
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Udbud af Teknisk service, transport og lager
Beskrivelse :  Danske Lotteri Spil A/S (herefter DLO) udbyder hermed rammeaftalen om levering af teknisk service og transport. Rammeaftalen indeholder ydelser, der skal supplerede DLO’s ansatte serviceteknikere, når der er be-hov for service, udskiftning, fejlretning mv. på DLO’s forhandleres udstyr. Den kommende leverandør skal ligeledes stille lagerfaciliteter til opbevaring af teknisk udstyr til rådighed samt levere transport-ydelser mellem de forskellige lagre og forhandlere.
Identifikator for proceduren :  a6534322-3389-4bea-a888-406bb990298f
Tidligere bekendtgørelse :  d567b989-7457-4e8d-907c-eb5d5bfdef9e-01
Intern identifikator :  C001125
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  72500000 Servicevirksomhed i forbindelse med datamater
2.1.2  Udførelsessted
Land :  Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger :  Undtaget Grønland, Færøerne og ikke brofaste øer.
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  6,100,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  7,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Udbud af Teknisk service, transport og lager
Beskrivelse :  Danske Lotteri Spil A/S (herefter DLO) udbyder hermed rammeaftalen om levering af teknisk service og transport. Rammeaftalen indeholder ydelser, der skal supplerede DLO’s ansatte serviceteknikere, når der er be-hov for service, udskiftning, fejlretning mv. på DLO’s forhandleres udstyr. Den kommende leverandør skal ligeledes stille lagerfaciliteter til opbevaring af teknisk udstyr til rådighed samt levere transport-ydelser mellem de forskellige lagre og forhandlere.
Intern identifikator :  C001125
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  72500000 Servicevirksomhed i forbindelse med datamater
5.1.2  Udførelsessted
Land :  Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger :  Undtaget Grønland, Færøerne og ikke brofaste øer.
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  4 YEAR
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  6,100,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  7,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Laveste pris
Beskrivelse :  100%
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Klagenævnet for Udbud
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  6,100,000 DKK
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen :  7,000,000 DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen :  6,100,000 DKK
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  TLS Group A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  351988
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  351988
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Danske Spil A/S
Registreringsnummer :  64011715
Postadresse :  Korsdalsvej 135
By :  Brøndby
Postnummer :  2605
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Christian Mols
E-mail :  chrm@danskespil.dk
Telefon :  +45 21717290
Internetadresse :  https://www.danskespil.dk
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  TLS Group A/S
Registreringsnummer :  21635383
Postadresse :  Sindalsvej 8
By :  Risskov
Postnummer :  8240
Land :  Danmark
E-mail :  sj@tlsgroup.com
Telefon :  +45 87369808
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  5de0c9e2-7d90-4bb8-8f1a-b8a6007161de -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-25Z 10:19:11Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00053666-2024
EUT-S-nummer :  19/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-26Z

Send til en kollega

0.047