23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
26.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Ballerup Kommune

EU-udbud vedrørende levering og drift af Pladsanvisningssystem til Ballerup Kommune


Ballerup Kommune

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Ballerup Kommune
Køberens retlige status :  Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  EU-udbud vedrørende levering og drift af Pladsanvisningssystem til Ballerup Kommune
Beskrivelse :  Ballerup Kommunes nuværende aftale for pladsanvisningssystem udløber ved udgangen af 2024 og Ballerup Kommune udbyder derfor opgaven med levering og drift af et nyt pladsanvisningssystem.Ballerup Kommunes nuværende aftale for pladsanvisningssystem udløber ved udgangen af 2024 og Ballerup Kommune udbyder derfor opgaven med levering og drift af et nyt pladsanvisningssystem.
Identifikator for proceduren :  73ad4646-3d5d-4e15-b8b6-237cfaf33a3e
Tidligere bekendtgørelse :  601750-2023
Intern identifikator :  221454016
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
Hovedpunkterne i proceduren :  Udbuddet vedrører levering og drift af et Pladsanvisningssystem (som en service) til Ballerup Kommune.Kontraktens indhold omfatter følgende hovedelementer:Implementering af pladsanvisningssystemInitialuddannelseDrift og vedligeholdHelpdesk og supportEndvidere indgår optioner på:ArkiveringUdtræk, validering og aflevering af data til Danmarks StatistikLevering af ledelsesinformationExit (overdragelse af data ved aftalens ophør)Den anslåede kontraktværdi for den samlede kontraktperiode (inkl. optioner) anslås at være 8 mio. kr. ekskl. moms.Indbyggertallet i Ballerup Kommune er, jf. Danmarks Statistik pr. 1. januar 2023, 50.039 indbyggere.
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering ( cpv ):  72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
Yderligere klassificering ( cpv ):  72240000 Systemanalyse og programmering
Yderligere klassificering ( cpv ):  72250000 System- og supporttjenester
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  EU-udbud vedrørende levering og drift af Pladsanvisningssystem til Ballerup Kommune
Beskrivelse :  Ballerup Kommunes nuværende aftale for pladsanvisningssystem udløber ved udgangen af 2024 og Ballerup Kommune udbyder derfor opgaven med levering og drift af et nyt pladsanvisningssystem.Ballerup Kommunes nuværende aftale for pladsanvisningssystem udløber ved udgangen af 2024 og Ballerup Kommune udbyder derfor opgaven med levering og drift af et nyt pladsanvisningssystem.
Intern identifikator :  221454016
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering ( cpv ):  72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
Yderligere klassificering ( cpv ):  72240000 Systemanalyse og programmering
Yderligere klassificering ( cpv ):  72250000 System- og supporttjenester
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  20
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) :  80
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  12,267,200 DKK
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  KMD KMD KMD
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  Pladsanvisning Ballerup Kommune
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  Pladsanvisningskontrakt 2024 26911745 221454016
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
6.1.3  Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbudsgiver :
Officielt navn :  KMD
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Ballerup Kommune
Registreringsnummer :  58271713
Postadresse :  Hold-An Vej 7
By :  Ballerup
Postnummer :  2750
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Vibeke Mortensen
E-mail :  vimo@balk.dk
Telefon :  +45 44772000
Fax :  +45 44772733
Internetadresse :  http://www.ballerup.dk
Køberprofil :  http://www.ballerup.dk/
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  KMD
Registreringsnummer :  26911745
Postadresse :  Lautrupparken 40-42
By :  Ballerup
Postnummer :  2750
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  KMD
E-mail :  hardware@kmd.dk
Telefon :  44601000
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Fax :  +45 33307799
Internetadresse :  http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Fax :  +45 41715100
Internetadresse :  http://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  586f3139-a250-4642-829a-d462b74ab3b7 -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-25Z 11:01:10Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00053859-2024
EUT-S-nummer :  19/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-26Z

Send til en kollega

0.032