23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
26.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Skive Kommune

EU- udbud på indkøb og levering af printere og multifunktionsmaskiner


Skive Kommune

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Skive Kommune
Køberens retlige status :  Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1  Køber
Officielt navn :  Viborg Kommune
Køberens retlige status :  Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1  Køber
Officielt navn :  Skanderborg Kommune
Køberens retlige status :  Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1  Køber
Officielt navn :  Mariagerfjord Kommune
Køberens retlige status :  Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  EU- udbud på indkøb og levering af printere og multifunktionsmaskiner
Beskrivelse :  Udbuddet vedrører indkøb og levering af printere og multifunktionsmaskiner samt forbrugsstoffer, tilbehør og serviceydelser til Jysk Fællesindkøb herunder Mariagerfjord Kommune, Skanderborg Kommune, Skive Kommune og Viborg Kommune. Skive Kommune er tovholder på udbuddet. For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter og ydelser, henvises til udbudsmaterialet inkl. bilag.
Identifikator for proceduren :  713b647b-6d08-4e47-98d1-ce5f6feedb8f
Tidligere bekendtgørelse :  620657-2023
Intern identifikator :  219504703
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
Hovedpunkterne i proceduren :  Udbuddet vedrører indkøb og levering af printere og multifunktionsmaskiner samt forbrugsstoffer, tilbehør og serviceydelser til Jysk Fællesindkøb herunder Mariagerfjord Kommune, Skanderborg Kommune, Skive Kommune og Viborg Kommune. Samtlige af ordregivers enheder og institutioner er omfattet af aftalen. Aftalen gælder også selvejende institutioner, i det omfang det er muligt i henhold til gældende driftsoverenskomst. På ordregivers eksisterende maskinpark, fortsætter ordregiver med sine eksisterende serviceaftaler. For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter og ydelser, henvises til udbudsmaterialet inkl. bilag.
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  30232100 Printere og plottere
Yderligere klassificering ( cpv ):  30000000 Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker
Yderligere klassificering ( cpv ):  30120000 Udstyr til fotokopiering og offsettryk
Yderligere klassificering ( cpv ):  30200000 Edb-maskiner og -artikler
Yderligere klassificering ( cpv ):  50300000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser for pc'er, kontorudstyr, telekommunikations- og av-udstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.2  Udførelsessted
Land :  Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østjylland ( DK042 )
Land :  Danmark
2.1.2  Udførelsessted
Land :  Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.4  Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  EU- udbud på indkøb og levering af printere og multifunktionsmaskiner
Beskrivelse :  Udbuddet vedrører indkøb og levering af printere og multifunktionsmaskiner samt forbrugsstoffer, tilbehør og serviceydelser til Jysk Fællesindkøb herunder Mariagerfjord Kommune, Skanderborg Kommune, Skive Kommune og Viborg Kommune. Skive Kommune er tovholder på udbuddet. For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter og ydelser, henvises til udbudsmaterialet inkl. bilag.
Intern identifikator :  219504703
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  30232100 Printere og plottere
Yderligere klassificering ( cpv ):  30000000 Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker
Yderligere klassificering ( cpv ):  30120000 Udstyr til fotokopiering og offsettryk
Yderligere klassificering ( cpv ):  30200000 Edb-maskiner og -artikler
Yderligere klassificering ( cpv ):  50300000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser for pc'er, kontorudstyr, telekommunikations- og av-udstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
5.1.2  Udførelsessted
Land :  Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : 
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østjylland ( DK042 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.2  Udførelsessted
Land :  Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : 
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Ordregiver har option på at forlænge aftalen 2 gange med op til 12 måneder pr. gang på uændrede vilkår.
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :   Laveste pris
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten :  Mariagerfjord Kommune Skanderborg Kommune Skive Kommune Viborg Kommune
Organisation, der udfører betalingen :  Mariagerfjord Kommune Skanderborg Kommune Skive Kommune Viborg Kommune
Organisation, der undertegner kontrakten :  Mariagerfjord Kommune Skanderborg Kommune Skive Kommune Viborg Kommune
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  25,146,568 DKK
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen :  40,000,000 DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen :  25,146,568 DKK
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Ricoh Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  2023/S 198-620657
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Værdien af resultatet :  25,146,568 DKK
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  219504703
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud :  2023-12-12+01:00
Dato for indgåelse af kontrakten :  2024-01-24+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  true
Organisation, der undertegner kontrakten :  Mariagerfjord Kommune Skanderborg Kommune Skive Kommune Viborg Kommune
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Skive Kommune
Registreringsnummer :  29189579
Postadresse :  Torvegade 10
By :  Skive
Postnummer :  7800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Indkøbsafdelingen
Telefon :  +45 99155500
Fax :  +45 99151012
Internetadresse :  http://www.skive.dk/
Køberprofil :  http://www.skive.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Gruppeleder
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Ricoh Danmark A/S
Den økonomiske operatørs størrelse :  medium
Registreringsnummer :  56470417
Postadresse :  Delta Park 37
By :  Vallensbæk Strand
Postnummer :  2665
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Ricoh Danmark A/S
E-mail :  info@ricoh.dk
Telefon :  43666768
Fax :  43666969
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Fax :  +45 33307799
Internetadresse :  http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Fax :  +45 41715100
Internetadresse :  http://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Viborg Kommune
Registreringsnummer :  29189846
Postadresse :  Prinsens Alle 5
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Telefon :  99155500
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1  ORG-0006
Officielt navn :  Skanderborg Kommune
Registreringsnummer :  29189633
Postadresse :  Skanderborg Fælled 1
By :  Skanderborg
Postnummer :  8660
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østjylland ( DK042 )
Land :  Danmark
Telefon :  99155500
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1  ORG-0007
Officielt navn :  Mariagerfjord Kommune
Registreringsnummer :  29189455
Postadresse :  Nordre Kajgade 1
By :  Hobro
Postnummer :  9500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordjylland ( DK050 )
Land :  Danmark
Telefon :  99155500
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1  ORG-0008
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  e5dfd1c5-53bd-4f9b-812b-e9b4f8f179c5 -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-25Z 10:41:47Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00054409-2024
EUT-S-nummer :  19/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-26Z

Send til en kollega

0.048