23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
01.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Purchase of land seismic equipment - sensors


De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

65750-2024 - Resultater
Danmark – Seismisk udstyr – Purchase of land seismic equipment - sensors
OJ S 23/2024 01/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Uddannelse
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Purchase of land seismic equipment - sensors
Beskrivelse : The Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS) wishes to purchase digital sensors for a land streamer and wireless units for land seismic acquisition. The sensors will be used for small to mid-range surveys targeting shallow or medium-depth geological formations for, e.g., CO2 storage, geothermal, and groundwater applications. The land streamer sensors and the wireless units will be deployed simultaneously and must function as a fully integrated system. The surveys will primarily take place in Denmark. The sensors for the land streamer will be built into a land streamer by the contracting authority.
Identifikator for proceduren : 69192e2f-9bd1-4ced-aa0a-4fa172dee3d8
Intern identifikator : 1
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38293000   Seismisk udstyr
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 500 000,00   EUR
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Purchase of land seismic equipment - sensors
Beskrivelse : The Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS) wishes to purchase digital sensors for a land streamer and wireless units for land seismic acquisition. The sensors will be used for small to mid-range surveys targeting shallow or medium-depth geological formations for, e.g., CO2 storage, geothermal, and groundwater applications. The land streamer sensors and the wireless units will be deployed simultaneously and must function as a fully integrated system. The surveys will primarily take place in Denmark. The sensors for the land streamer will be built into a land streamer by the contracting authority.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38293000   Seismisk udstyr
Mængde : 1  
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 500 000,00   EUR
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Vægtning (pointantal, præcis) : 70

Kriterium :
Type : Pris
Vægtning (pointantal, præcis) : 30
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 517 000,00   EUR
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Sercel
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Sercel
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 517 000,00   EUR
Udbuddet blev rangordnet
Rangfølge på listen over vindere : 1
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : CONTRACT FOR SUPPLY OF LAND SEISMIC EQUIPMENT – SENSORS
Dato for indgåelse af kontrakten : 11/09/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : false
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Registreringsnummer : 55145016
Postadresse : Øster Voldgade 10    
By : København K
Postnummer : 1350
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Marie Keiding
E-mail : mke@geus.dk
Telefon : +45 91333400
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Sercel
Registreringsnummer : FR25378040497
Postadresse : 16 rue de Bel-Air    
By : Carquefou
Postnummer : 44470
Land : Frankrig
Telefon : +33 765577030
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : a5a9a1fb-efaa-4ae1-a036-e7f889dd06b0   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 31/01/2024   11:01:28 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 31/01/2024   11:01:28 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 65750-2024
EUT-S-nummer : 23/2024
Offentliggørelsesdato : 01/02/2024

Send til en kollega

0.063