23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
01.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

SK Varme A/S

Contract regarding Development of a live digital twin of district heating networks in Slagelse and Korsør


SK Varme A/S

67043-2024 - Forudgående underretning om direkte tildeling
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Contract regarding Development of a live digital twin of district heating networks in Slagelse and Korsør
OJ S 23/2024 01/02/2024
Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : SK Varme A/S
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Contract regarding Development of a live digital twin of district heating networks in Slagelse and Korsør
Beskrivelse : The heat networks in Slagelse and Korsør are in rapid transformation. They are growing quickly in terms of additional connections and the heat is being produced by an increasingly more diversified set of sources. This creates a new level of complexity for SK Varme A/S who is responsible for the daily operation. SK VArme continuously gathers vast amounts of data and requires a single solution that can use this data to handle the new complexity. The solution must be able to provide optimal operations considering the end-to-end system, not only in the current set up, but also for the future. SK Varme acknowledges that the interdependencies within the system will only become more intricate over time and external factors (such as fuel prices), more dynamic and volatile. As such, the solution must be able to handle this evolving complexity.
Identifikator for proceduren : 60079ba4-68ac-44b3-be48-c0da2998d16d
Intern identifikator : 202377
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Nordvej 6    
By : Slagelse
Postnummer : 4200
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Contract regarding Development of a live digital twin of district heating networks in Slagelse and Korsør
Beskrivelse : The heat networks in Slagelse and Korsør are in rapid transformation. They are growing quickly in terms of additional connections and the heat is being produced by an increasingly more diversified set of sources. This creates a new level of complexity for SK Varme A/S who is responsible for the daily operation. SK VArme continuously gathers vast amounts of data and requires a single solution that can use this data to handle the new complexity. The solution must be able to provide optimal operations considering the end-to-end system, not only in the current set up, but also for the future. SK Varme acknowledges that the interdependencies within the system will only become more intricate over time and external factors (such as fuel prices), more dynamic and volatile. As such, the solution must be able to handle this evolving complexity.
Intern identifikator : 202377
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Nordvej 6    
By : Slagelse
Postnummer : 4200
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 5   År
5.1.6.
Generelle oplysninger
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse indgives til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : SK Varme A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : SK Varme A/S
Organisation, der udfører betalingen : SK Varme A/S
Organisation, der undertegner kontrakten : SK Varme A/S
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 1 210 000,00   EUR
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse : It is the assessment of SK Varme that only Gradyent can deliver the system and service that SK Varme requires. SK Varme has thus researched the market, and found no other possible technical solutions that can meet SK Varme's requirements. the contract is thus entered into pursuant to Article 50, c) of the Utilities Directive, ii) the lack of competition for technical reasons In this context, SK Varme can highlight the following about Gradyent's solution "The Digital Twin" : Gradyent's new technological solution, the Digital Twin platform, offers a unique way to design, manage and optimise entire district energy systems in one single software platform. It is a secure cloud-based software solution specifically developed for district energy systems that combines real-time data from the end-to-end district energy system (e.g. production, network, pumps, heat exchangers, buffers, end-users), with proprietary thermohydraulic models that interpret the data and machine learning. The Digital Twin is trained and continuously calibrated on the district energy systems own data, therefore accurate and always up to date. The Digital Twin can be used to design, manage and optimize district energy systems on a system level, considering the absolute and relative efficiency of each individual production unit (e.g. (e-) boilers, heat pumps, CHPs, heat accumulators etc.), real dynamics of the network, network constraints, individual pumps station configuration and efficiencies, substations and up to and including smart heat meter data, as well as all relevant external input, including but not limited to weather data, fuel prices, e-prices and CO2 credits/taxes. The Digital Twin enables real-time calculations, estimations and optimization at both high accuracy and high speed (at least 1x/minute), necessary to effectively manage increasingly complex and sector-coupled district energy systems, like ours. No other reasonable alternative solutions at a similar or lower cost have been found to meet the needs of SK Varme.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Gradyent B.V.
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Contract regarding Development of a live digital twin of district heating networks in Slagelse and Korsør
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 202377
Titel : Contract regarding Development of a live digital twin of district heating networks in Slagelse and Korsør
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 30/01/2024
Organisation, der undertegner kontrakten : SK Varme A/S
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : SK Varme A/S
Registreringsnummer : 27 73 69 04
Postadresse : Nordvej 6    
By : Slagelse
Postnummer : 4200
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Sidsel Marcussen
E-mail : sim@horten.dk
Telefon : +4552344169
Internetadresse : https://www.horten.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Gradyent B.V.
Den økonomiske operatørs størrelse : medium
Registreringsnummer : 75342332
Postadresse : Stationsplein 45 unit D2.112    
By : Rotterdam
Land : Nederlandene
E-mail : info@gradyent.ai
Telefon : +31 6 517 361 67
Internetadresse : https://www.gradyent.ai/
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : cb308779-deaf-4337-a9a2-80e5cb5791ba   - 01
Formulartype : Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 31/01/2024   11:59:57 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 31/01/2024   12:04:25 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 67043-2024
EUT-S-nummer : 23/2024
Offentliggørelsesdato : 01/02/2024

Send til en kollega

0.047