23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
01.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Purchase of land seismic equipment - vibrator trucks


De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

67817-2024 - Resultater
Danmark – Seismisk udstyr – Purchase of land seismic equipment - vibrator trucks
OJ S 23/2024 01/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Uddannelse
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Purchase of land seismic equipment - vibrator trucks
Beskrivelse : The Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS) wishes to purchase two small to mid-range vibrator trucks for land seismic acquisition. The vibrator trucks will be used for seismic surveys targeting shallow or medium-depth geological formations for, e.g., CO2 storage, geothermal and groundwater applications. The vibrator trucks will be used individually or together depending on target depth. The surveys will primarily take place in Denmark.
Identifikator for proceduren : 8f45b31b-e636-45cc-9a2a-50d478116c09
Intern identifikator : 1
Type af procedure : Åben
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38293000   Seismisk udstyr
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 1 500 000,00   EUR
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Purchase of land seismic equipment - vibrator trucks
Beskrivelse : The Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS) wishes to purchase two small to mid-range vibrator trucks for land seismic acquisition. The vibrator trucks will be used for seismic surveys targeting shallow or medium-depth geological formations for, e.g., CO2 storage, geothermal and groundwater applications. The vibrator trucks will be used individually or together depending on target depth. The surveys will primarily take place in Denmark.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38293000   Seismisk udstyr
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 1 500 000,00   EUR
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Vægtning (pointantal, præcis) : 55

Kriterium :
Type : Pris
Vægtning (pointantal, præcis) : 45
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 1 618 000,00   USD
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : INOVA Geophysical
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : INOVA Geophysical
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Udbuddet blev rangordnet
Rangfølge på listen over vindere : 1
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Contract for supply of land seismic equipment - vibrator trucks
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : false
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : Sercel
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Registreringsnummer : 55145016
Postadresse : Øster Voldgade 10    
By : København K
Postnummer : 1350
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Marie Keiding
E-mail : mke@geus.dk
Telefon : +45 91333400
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : INOVA Geophysical
Registreringsnummer : 20-2059886
Postadresse : 13000 Executive Drive, Suite 100    
By : Sugar Land, Texas
Postnummer : 77478
Land : Forenede Stater
Telefon : +36 304922096
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : Complaints board
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Sercel
Registreringsnummer : FR25378040497
By : Nantes
Land : Frankrig
Telefon : +33 240301181
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 93b0e03e-b49c-41a8-8c54-c4cae320ece7   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 31/01/2024   11:01:18 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 31/01/2024   11:01:18 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk engelsk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 67817-2024
EUT-S-nummer : 23/2024
Offentliggørelsesdato : 01/02/2024

Send til en kollega

0.047