23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
02.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

FFV ENERGI & MILJØ A/S

Udbud af el-artikler


FFV ENERGI & MILJØ A/S

70352-2024 - Resultater
Danmark – Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning – Udbud af el-artikler
OJ S 24/2024 02/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : FFV ENERGI & MILJØ A/S
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : FFV SPILDEVAND A/S
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : FFV VAND A/S
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : FFV VARME A/S
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : NYBORG FORSYNING OG SERVICE A/S
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : NFS VAND A/S
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : NFS VARME A/S
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : NFS SPILDEVAND A/S
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : VandCenter Syd A/S - IT, EL & SRO - Vandværksvej
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : VandCenter Syd A/S - IT, El & SRO, Skt. Jørgensgade
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : VandCenter Syd A/S - IT, El & SRO, Hjorslevvej
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af el-artikler
Beskrivelse : Udbuddet vedrører indkøb og levering af el-artikler til VandCenter Syd A/S, FFV Energi og Miljø A/S samt Nyborg Forsyning A/S.  Tilbudsgiver skal tilbyde et professionelt sortiment indenfor kabler, ledninger, PLC-komponenter, frekvensomformere, , strømforsyninger, relæer, komponenter til tavleopbygning og værktøj.  Ordregiver ønsker adgang til Tilbudsgivers fulde sortiment inden for el-artikler. De nærmere betingelser og krav fremgår af udbudsmaterialet. 
Identifikator for proceduren : f7720f32-8648-43e6-8b89-b2ecbaa2e89f
Tidligere bekendtgørelse : 00624418-2023
Intern identifikator : 148548
Type af procedure : Åben
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 31000000   Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af el-artikler
Beskrivelse : Udbuddet vedrører indkøb og levering af el-artikler til VandCenter Syd A/S, FFV Energi og Miljø A/S samt Nyborg Forsyning A/S.  Tilbudsgiver skal tilbyde et professionelt sortiment indenfor kabler, ledninger, PLC-komponenter, frekvensomformere, , strømforsyninger, relæer, komponenter til tavleopbygning og værktøj.  Ordregiver ønsker adgang til Tilbudsgivers fulde sortiment inden for el-artikler. De nærmere betingelser og krav fremgår af udbudsmaterialet. 
Intern identifikator : 148548
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 31000000   Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31212000   Automatiske afbrydere, 31221000   Elektriske relæer, 31600000   Eludstyr, 44322400   Fastgørelsesanordninger til kabler, 31300000   Isolerede ledninger og kabler, 44300000   Kabler, tråd og hermed beslægtede varer, 31214100   Kontakter, 31214130   Sikkerhedsafbrydere, 31211310   Strømafbrydere, 44322000   Tilbehør til kabler
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse og levering
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Bæredygtighed og social ansvarlighed
Vægtning (procentdel, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 25 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : LEMVIGH-MüLLER A/S
Tilbud :
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 25 000 000,00   DKK
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 1
Titel : Udbud af el-artikler
Dato for indgåelse af kontrakten : 01/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : false
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : FFV ENERGI & MILJØ A/S
Registreringsnummer : 25604822
Postadresse : Korsvangen 6 A    
By : Ringe
Postnummer : 5750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Sara Albæk
E-mail : sal@samaqua.dk
Telefon : +45 62611666
Internetadresse : https://www.ffv.dk/
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : FFV SPILDEVAND A/S
Registreringsnummer : 26514851
Postadresse : Korsvangen 6 A    
By : Ringe
Postnummer : 5750
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Sara Albæk
E-mail : sal@samaqua.dk
Telefon : +45 62611666
Internetadresse : https://www.ffv.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : FFV VAND A/S
Registreringsnummer : 26506220
Postadresse : Korsvangen 6 A    
By : Ringe
Postnummer : 5750
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Sara Albæk
E-mail : sal@samaqua.dk
Telefon : +45 62611666
Internetadresse : https://www.ffv.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : FFV VARME A/S
Registreringsnummer : 26721059
Postadresse : Korsvangen 6 A    
By : Ringe
Postnummer : 5750
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Sara Albæk
E-mail : sal@samaqua.dk
Telefon : +45 62611666
Internetadresse : https://www.ffv.dk/fjernvarme/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : NYBORG FORSYNING OG SERVICE A/S
Registreringsnummer : 25535456
Postadresse : Gasværksvej 2    
By : Nyborg
Postnummer : 5800
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Sara Albæk
E-mail : sal@samaqua.dk
Telefon : +45 63315000
Internetadresse : https://www.nfs.as/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : NFS VAND A/S
Registreringsnummer : 29826870
Postadresse : Gasværksvej 2    
By : Nyborg
Postnummer : 5800
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Sara Albæk
E-mail : sal@samaqua.dk
Telefon : +45 63315000
Internetadresse : https://www.nfs.as/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : NFS VARME A/S
Registreringsnummer : 29826641
Postadresse : Gasværksvej 2    
By : Nyborg
Postnummer : 5800
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Sara Albæk
E-mail : sal@samaqua.dk
Telefon : +45 63315000
Internetadresse : https://www.nfs.as/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : NFS SPILDEVAND A/S
Registreringsnummer : 29826978
Postadresse : Gasværksvej 2    
By : Nyborg
Postnummer : 5800
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Sara Albæk
E-mail : sal@samaqua.dk
Telefon : +45 63315000
Internetadresse : https://www.nfs.as/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0009
Officielt navn : VandCenter Syd A/S - IT, EL & SRO - Vandværksvej
Registreringsnummer : 17414003
Postadresse : Vandværksvej 7    
By : Odense C
Postnummer : 5000
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Sara Albæk
E-mail : sal@samaqua.dk
Telefon : +45 63132333
Internetadresse : https://www.vandcenter.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0010
Officielt navn : VandCenter Syd A/S - IT, El & SRO, Skt. Jørgensgade
Registreringsnummer : 17414003
Postadresse : Skt. Jørgens Gade 213    
By : Odense C
Postnummer : 5000
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Sara Albæk
E-mail : sal@samaqua.dk
Telefon : +45 63132333
Internetadresse : https://www.vandcenter.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0011
Officielt navn : VandCenter Syd A/S - IT, El & SRO, Hjorslevvej
Registreringsnummer : 17414003
Postadresse : Hjorslevvej 25    
By : Otterup
Postnummer : 5450
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Sara Albæk
E-mail : sal@samaqua.dk
Telefon : +45 63132333
Internetadresse : https://www.vandcenter.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0012
Officielt navn : LEMVIGH-MüLLER A/S
Registreringsnummer : 56973311
Postadresse : Stationsalleen 40    
By : Herlev
Postnummer : 2730
Land : Danmark
Telefon : +45 36955000
Internetadresse : https://www.lemu.dk/
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0013
Officielt navn : Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0014
Officielt navn : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : aeddc226-c12c-4a69-ad12-e2c558909431   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 01/02/2024   12:00:00 (UTC+1)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 70352-2024
EUT-S-nummer : 24/2024
Offentliggørelsesdato : 02/02/2024

Send til en kollega

0.047