23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
02.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

DAS interrogator


Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

70657-2024 - Resultater
Danmark – Seismisk udstyr – DAS interrogator
OJ S 24/2024 02/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : DAS interrogator
Beskrivelse : These tender conditions apply to the contracting authority’s procurement of purchase of Distributed Acoustic Sensing (DAS) interrogator system including recording unit and enclosure for field use. The DAS system will be used for small to mid-range surveys targeting seismic events such as earthquakes and mapping of shallow or medium-depth geological formations for, e.g., CO2 storage, geothermal. The surveys will primarily take place in the Kingdom of Denmark. The DAS system will be deployed on existing or newly installed optical fibres in environments such as e.g. onshore, offshore and in ice. The DAS system will be used by technicians, researchers and students.
Identifikator for proceduren : 4ce4118a-4289-4ff6-a1c7-7b01bdd4523a
Intern identifikator : 1
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38293000   Seismisk udstyr
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 300 000,00   EUR
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : DAS interrogator
Beskrivelse : These tender conditions apply to the contracting authority’s procurement of purchase of Distributed Acoustic Sensing (DAS) interrogator system including recording unit and enclosure for field use. The DAS system will be used for small to mid-range surveys targeting seismic events such as earthquakes and mapping of shallow or medium-depth geological formations for, e.g., CO2 storage, geothermal. The surveys will primarily take place in the Kingdom of Denmark. The DAS system will be deployed on existing or newly installed optical fibres in environments such as e.g. onshore, offshore and in ice. The DAS system will be used by technicians, researchers and students.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38293000   Seismisk udstyr
Mængde : 2  
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 300 000,00   EUR
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Vægtning (pointantal, præcis) : 80

Kriterium :
Type : Pris
Vægtning (pointantal, præcis) : 20
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 300 000,00   EUR
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Alcatel Submarine Networks (ASN)
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : OptoDAS
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Udbuddet blev rangordnet
Rangfølge på listen over vindere : 1
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : CONTRACT FOR SUPPLY OF OPTODAS INTERROGATOR SYSTEM
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/09/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : false
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : Baker Hughes Denmark Aps
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Registreringsnummer : 31083869
Postadresse : Rentemestervej 8    
By : København K
Postnummer : 1060
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Marie Keiding
E-mail : mke@geus.dk
Telefon : +45 91333400
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Alcatel Submarine Networks (ASN)
Registreringsnummer : FR33 389 534 256
Postadresse : Route de Villejust    
By : Nozay
Postnummer : 91620
Land : Frankrig
Telefon : +47 95141828
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Baker Hughes Denmark Aps
Registreringsnummer : 18064898
By : Copenhagen
Land : Danmark
Telefon : 00
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 54966902-6928-477d-b67f-f10418b9c1ed   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 01/02/2024   12:40:09 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 01/02/2024   14:02:42 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 70657-2024
EUT-S-nummer : 24/2024
Offentliggørelsesdato : 02/02/2024

Send til en kollega

0.078