23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
05.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Randers Kommune

EU-udbud af lyskilder og el-artikler


Randers Kommune

75103-2024 - Resultater
Danmark – Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning – EU-udbud af lyskilder og el-artikler
OJ S 25/2024 05/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Randers Kommune
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : EU-udbud af lyskilder og el-artikler
Beskrivelse : Dette tilbud omfatter levering af lyskilder og el-artikler til Randers Kommune. Forventet værdi af rammeaftalen vurderes til at være 1,8 millioner kr. i løbet af hele kontraktperioden. Den maksimale værdi af rammeaftalen er fastsat til 2,2 millioner kr. for hele kontraktperioden. Disse estimater er baseret på ordregiverens bedste skøn, der tager højde for historisk forbrug og forventninger til fremtidigt forbrug. Den maksimale værdi tager hensyn til usikkerheder, såsom indeksreguleringer på grund af situationen i Ukraine, stigende brændstofpriser, elpriser, gaspriser og råvaremangel. Forventet omsætning afspejler derfor ikke nødvendigvis det faktiske forbrug i aftaleperioden, men vil forblive inden for den specificerede maksimale omsætning.
Identifikator for proceduren : d4afa3a6-73cb-493a-b575-91796ecdf2e2
Intern identifikator : EU-udbud af lyskilder og el-artikler
Type af procedure : Åben
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 31000000   Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 1 800 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 2 200 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : EU-udbud af lyskilder og el-artikler
Beskrivelse : Dette tilbud omfatter levering af lyskilder og el-artikler til Randers Kommune. Forventet værdi af rammeaftalen vurderes til at være 1,8 millioner kr. i løbet af hele kontraktperioden. Den maksimale værdi af rammeaftalen er fastsat til 2,2 millioner kr. for hele kontraktperioden. Disse estimater er baseret på ordregiverens bedste skøn, der tager højde for historisk forbrug og forventninger til fremtidigt forbrug. Den maksimale værdi tager hensyn til usikkerheder, såsom indeksreguleringer på grund af situationen i Ukraine, stigende brændstofpriser, elpriser, gaspriser og råvaremangel. Forventet omsætning afspejler derfor ikke nødvendigvis det faktiske forbrug i aftaleperioden, men vil forblive inden for den specificerede maksimale omsætning.
Intern identifikator : EU-udbud af lyskilder og el-artikler
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 31000000   Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
5.1.2.
Udførelsessted
Yderligere oplysninger : Randers Kommune
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/12/2023
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 1 800 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 2 200 000,00   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale med fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 1 800 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 2 200 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 1 800 000,00   DKK
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Randers Kommune
Registreringsnummer : ORG-29189668
Postadresse : Laksetorvet    
By : Randers
Postnummer : 8900
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mohammed Anis Mroue
Telefon : 89151441
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : d2f0031c-a1e9-4e66-9863-1f7244948d67   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 02/02/2024   08:08:25 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 02/02/2024   08:10:42 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 75103-2024
EUT-S-nummer : 25/2024
Offentliggørelsesdato : 05/02/2024

Send til en kollega

0.063